Informace ze ŠJ

Kontakt:    
Vedoucí školní jídelny: Věra Šindelová 591 142 226, 558 669 247 jidelna@zs-staravesno.cz

V naší  kuchyni budou různé speciality připravovat kuchařky Renáta Hýlová, Pavla Vávrová, Renáta Klímová, Kateřina Zemánková, Jarmila Jurinová a Martina Palagyiová. Stejně jako vloni zajišťujeme stravu cizím strávníkům – důchodcům, obecnímu úřadu i některým firmám. Neposkytujeme dietní stravování.

Úhrada stravného bude od ledna 2024 provedena bezhotovostně-stažením z účtu na základě svolení s inkasem do 3. dne daného měsíce. Prosíme všechny plátce, aby v tomto období zkontrolovali dostatek financí na svých účtech.

Tzn. že platba na leden již nebude stržena na konci prosince, ale až v lednu – tedy do 3.1. A pak na únor do 3.2. 2024 atd. 

Dobroty ve školním roce 2023/2024

Dokumenty

 

Školní jídelna vydává obědy od 11.00 do 13.15.

Cena stravného od 1. 9. 2023

Z důvodu zvýšení cen potravin dochází ke zvýšení cen oběda pro cizí strávníky na 88 Kč, a to již od 1. 7. 2023 a pro kategorie žáků základní školy se cena navyšuje o 4 Kč, a to od 1. 9. 2023. Ceny pro mateřskou školu zůstávají zachovány.

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny
  do 6 let 7 – 8 let žáci 7-10 let 30 Kč
přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 32 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 34 Kč
svačinka 8 Kč 10 Kč    
 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 88 Kč

 

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím:

děti MŠ

  • na webu estrava (odkaz na webu školy nebo přímo mobilní aplikace) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.
  • výjimečně emailem na adrese: jidelna@zs-staravesno.cz opět jeden pracovní den předem do 13 hodin

žáci ZŠ a zaměstnanci:

  • jen  na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.

První den absence je nárok na dotovaný oběd, který je možno odebrat do jídlonosiče (u žáků ZŠ označeným kodem čipu) s možností vyzvednutí po domluvě až do 15:30 hodin. Výjimečně lze oběd  první den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin. Pokud budete chtít oběd odhlásit později – opravdu vám nebude vyhověno. NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA.
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 88 Kč. První den nemoci lze jídlo vydat strávníkovi do jídlonosiče. Tento výdej probíhá od 11.15 do 12.00 hodin. Pokud dojde k vyzvednutí jídlonosiče po uplynutí této doby, nenese škola odpovědnost za nezávadnost oběda.

Pokud si tedy oběd neodhlásíte a ani nevyzvednete, tak vám bude po dobu nemoci účtována cena 88 Kč.

Prosíme také rodiče, aby neparkovali osobní automobily před zadním vchodem do kuchyně, který slouží pro zásobování.