Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školská rada

Členové rady

 Předseda Ing. Martin Tyleček (zástupce obce) tylecek.martin@seznam.cz 725 993 192
 Místopředseda Marie Javorková (zástupce SRPŠ) marie-javorkova@seznam.cz 775 181 406
 Ostatní členové: Veronika Kunčárová (zástupce obce) simive@seznam.cz 737 474 027
Mgr. Eva Dohnalová Šimečková (zástupce školy) evikule@seznam.cz  724 769 934
Mgr. Hana Cholevová (zástupce školy) ukončeno ke dni 31.7.2023  
Michaela Janošková(zástupce SRPŠ) misa.janoskova@gmail.com 739 524 570

Zápisy ze školské rady

Školní rok 2022/23
Školní rok 2021/22
Školní rok 2020/2021
Školní rok 2019/2020        Covidová opatření
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2016/2017