Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školská rada

Školská rada – školský zákon 561/2004 Sb.

Výňatek ze školského zákona

§167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

 (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

 (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

 (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Celé znění odstavců 167 a 168 školského zákona

Volební řád 

schválený radou obce dne 18. 4. 2024 s účinností od 22. 4. 2024

 

Členové rady

 Předseda pan Kamil Vít (zástupce zákonných zástupců) kamil.vit(zavináč)gmail.com
 Místopředseda Ing. Lenka Dzidková (zástupce zřizovatele) lenka.dzidkova(zavináč)gmail.com
 Ostatní členové: Ing. Pavlína Šperlínová (zástupce zákonných zástupců) pavlina.sperlinova(zavináč)seznam.cz
Mgr. Eva Dohnalová Šimečková (zástupce školy) evikule(zavináč)seznam.cz 
Mgr. Ivana Kurková (zástupce školy) ivana.kurkova(zavináč)zs-staravesno.cz
Bc. Michaela Janošková, DiS. (zástupce zřizovatele) misa.janoskova(zavináč)gmail.com

Zápisy ze školské rady

Školní rok 2023/2024
Školní rok 2022/23
Školní rok 2021/22
Školní rok 2020/2021
Školní rok 2019/2020        Covidová opatření
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2016/2017