Archiv roku: 2024

Pomůcky pro nový školní rok 2024/2025

Pomůcky – 1. stupeň

Pomůcky – 2. stupeň

Závěrečné vystoupení 9. ročníku

Tradicí na naši základní škole je závěrečné vystoupení 9. ročníku. Ani letos tomu nebylo jinak. I přes původní pochybnosti a problémy si připravili krásné a zábavné vystoupení, která symbolizovala jejich cestu na této škole a ukazovala, co se naučili. Foto

Vyhodnocení třeťáků

Výherci výtvarné soutěže Ledová královna:

Ve výtvarné soutěži byly vyprány tři nejzdařilejší práce. A tady jsou výherci: Maxim Blaheta, Tobias Dekleva, Agáta Bukovická, Lucie Mjutinová, Nikol Kubíčková a Sofie Štěpánová

Celoroční vědomostní soutěž třeťáků:

Celý rok sbírali žáci 3. třídy lepící obrázky. Ty jim byli odměnou za vědomosti a práci pro skupinu, za zdařilé výtvarné výtvory i za mimořádné úspěchy jednotlivců. Všechny body vlepovali do skupinové hrací karty, kterou si na začátku sami společně vytvořili. Foto

Zdenka Chvostková

 

Sportovní den

V posledním týdnu školního roku 2023/24 jsme pro naše žáky připravili SPORTOVNÍ DEN.

Žáci osmé a částečně deváté třídy byli připraveni na stanovištích, aby sledovali, měřili a pískali jejich výkony. Od první do sedmé třídy si sportovci změřili síly ve třech atletických disciplínách. Aby si tento den všichni užili, byly připraveny i zábavné sportovní disciplíny, děti si také  zahrály kopanou, florbal, vyzkoušely si střelbu na koš.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se…heslo, které se nám dnes podařilo naplnit. Hodnotily se tři základní disciplíny, každá zvlášť v kategorii chlapců a dívek – běh na 50 m, skok daleký, hod plným míčem. Tři medaile se podařilo vybojovat celkem dvanácti žákům od první do sedmé třídy. (Pokračování textu…)

Školní výlet

Dne 13. 6. 2024 se děti 5., 6.A a 6.B třídy vydaly na školní výlet do města Olomouce. Nejprve navštívily Pevnost poznání, což je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě poskytující neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. V rámci expozice Rozum v hrsti řešily logické úlohy, hlavolamy, šifry a mnoho dalších úloh. Dále si zkusily navrhnout své vlastní město a stát se architektem budoucnosti. Na závěr si žáci prohlédli památky tohoto historického města. Počasí nám přálo a všichni jsme si tento den velmi užili. Foto

                          Sylva Janečková, Romana Němcová, Alexandra Weczerková

                                                                     

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče, rádi bychom Vám touto formou předali několik užitečných a praktických informací a rad k nástupu Vašich dětí do školky od 2. 9. 2024. Některé z těchto informací naleznete i ve Školním řádu a v dokumentech „Co Vaše dítě potřebuje do mateřské školy“ a „Je Vaše dítě připraveno na mateřskou školu“. Všechny dokumenty najdete na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola ® Dokumenty. Velmi doporučujeme si je přečíst, pomohou Vám lépe své děti na mateřskou školu připravit, a také uvědomit si, jak je pro ně tento krok významný. Své seznámení s těmito dokumenty (což je povinnost zákonných zástupců daná Školním řádem) potvrdíte v září svým podpisem. (Pokračování textu…)

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 01. 01. 2024, stanoví výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání zřizovatel školy, tj. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výše úplaty pro následující školní rok 2024/2025 byla stanovena usnesením Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí konané dne 18. 06. 2024:

  • 150 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2024. Tato částka platí pro děti navštěvující pouze odpolední družinu a pro děti navštěvující zároveň ranní i odpolední družinu. Částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • 50 Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2024. Tato částka platí pro děti navštěvující pouze ranní družinu (od 6:15 do 7:15 h). Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • 60 Kč měsíčně pro žáky docházející maximálně dva dny v týdnu z důvodu odst.2 pís.d)

Novelou zákona se rovněž rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty ve školní družině o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Žádost o osvobození od úplaty od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, se podává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, a žadatel – zákonný zástupce – musí prokázat, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce přílohou k žádosti: „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Vzor žádosti: Ke stažení

prázdninový provoz v MŠ

V době letních prázdnin bude mateřská škola v provozu v měsíci červenci, a to od 1. 7. 2024 do 28. 7. 2024. 

Provoz bude probíhat pouze ve třídách Berušky a Broučci v budově Nad Zámkem 497, a to pouze pro závazně přihlášené děti. Děti ze třídy Hvězdičky budou spojeny ve třídě Berušky a děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Broučci. Děkujeme za pochopení.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné letní dny!

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 01. 01. 2024, stanoví výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání zřizovatel školy, tj. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výše úplaty pro následující školní rok 2024/2025 byla stanovena usnesením Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí konané dne 18. 06. 2024:

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena ve výši 500 Kč měsíčně.

Novelou zákona se rovněž rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty v mateřské škole o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Žádost o osvobození od úplaty od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, se podává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, a žadatel – zákonný zástupce – musí prokázat, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce přílohou k žádosti: „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Vzor žádosti: Ke stažení

 

Žáci deváté třídy úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední školy

I přesto, že měli naši deváťáci ze začátku strach z nového systému přijímacích zkoušek, přijímačky zvládli na výbornou. V letošním školním roce měli možnost si zvolit v prvním kole 3 střední školy dle priority. Většina uchazečů se dostala na svou vybranou prioritní školu. V příštím školní roce bude 23 našich bývalých žáků studovat na střední škole s maturitou, 8 žáků na gymnáziu, SŠ s výučním listem si vybralo 5 žáků a jedna žákyně bude studovat na umělecké škole. Všem přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách.

Eva Dohnalovám Šimečková