Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Videogalerie

Zahájení školního roku 2023/2024

Rozloučení s žáky 9. třídy ve školním roce 2022/2023


Poděkování patří panu Milanu Sýkorovi za zpracování a pořízení videa a panu Radku Hrabovskému za ozvučení celé akce.
Děkujeme

Staroveské obecní slavnosti 2023

Střípky z posledního předvánočního dne


Až rolnička zacinká

Z důvodu vysoké absence se koncert uskutečnil alespoň pro žáky školy.Mikulášská nadílka 2022

Malý vánoční jarmark a rozsvěcování stromečku 2022

Vzpomínka – žáci ZŠ a MŠ na Obecních slavnostech 2022

Uvítání našich nejmenších prvňáčků

Sportovní zázemí za školou

Od cesty je vidět krásně opravená budova školy. Ale málokdo ví, že velký kus práce vznikal i za budovou školy. Děti MŠ i žáci školy mohou využívat sportovní a relaxační zázemí za školou. Některé části čekají ještě malé úpravy, ale nebrání to aktivitám našich žáků. Podívat se můžete nejen na fotografie, ale také video. Vše zdokumentoval pan Filip Dekleva, za což mu patří velký dík.