Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv roku: 2021

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 5. října 2021

 1. Třídním důvěrníkem za 1.A třídu byla zvolena Martina Lednická a za 1.B Romana Chrenková.
 2. Důvěrník za Broučky Bc. Michaela Janošková DiS, za Berušky Mgr. Veronika Dekleva, za Sluníčka Kateřina Bukovicová, za Hvězdičky Veronika Vacková.
 3. Žádné platby škole nelze hradit bezhotovostně. Přijaté platby za divadla, kroužky apod. škola hradí v hotovosti zprostředkovatelům…
 4. V MŠ V zimě bude probíhat lyžování pro děti na Skalce.
 5. Školní ples-nebude, venkovní akce probíhají, např. Ukládání broučků ke spánku.
 6. Logopedie v MŠ
 7. MŠ od 6.15h, ranní družina 6.30h- 16.30h
 8. K dotazu rodičů, zda byly vyčerpány všechny finanční prostředky ke konci minulého školního roku, nám paní ředitelka předložila soupis vyčerpaných prostředků na dopravu a školního vybavení pro děti. Přehled využitých peněžních prostředků v MŠ byl sdělen na schůzkách rodičů ve všech odděleních MŠ.
 9. Dar škole SRPŠ odsouhlasilo ve stejné výši jako loni, a to 300,- Kč pro žáky ZŠ a pro žáky v MŠ 700,- Kč.
 10. Sběr papíru: potvrzení ze sběrny o množství a druhu sběru předat vždy třídnímu učiteli (vložit např. do deníčku). Za rok 2020-2021 za sběr vybráno 10.248 Kč za ZŠ a MŠ.
 11. VÁNOČNÍ JARMARK a zapojení SRPŠ až dle Covidové situace

(Pokračování textu…)

Vánoční stezka

Vážení rodiče, milé děti. Neseďte doma o prázdninách a přijďte se zabavit na Vánoční stezku. Stezka bude dostupná od čtvrtku 23. 12. do pondělí 27. 12. Začátek stezky a instrukce k ní budou u vchodu do školy (budova B). Vezměte s sebou tužku nebo propisku. Na děti bude čekat malý dáreček.

Přejeme Vám příjemnou zábavu, pohodové prožití vánočních svátků, zdraví a štěstí do nového roku.

kolektiv školní družiny

Setkávání

Setkávání – prezentace

Prosinec 2021 – Litva

Poslední naše mobilita byla naplánována na prosinec. Tento výjezd jsme si užili společně s našimi žáky. Vybrali jsme 7 žáků 9. třídy a 1 žáka ze 7. třídy, někteří pracovali na projektu od počátku. Pro žáky to byl výlet plný nových dojmů, zážitků, společně strávených chvil.

Často byli hozeni do situací, kdy museli komunikovat ve společném jazyce partnerství, v angličtině. My obě s paní učitelkou jsme byly překvapeny za jejich snahu se domluvit, našli spoustu nových přátel a zároveň se zapojili do všech aktivit. Jejich slova po návratu hovoří za vše: „byli jsme každý den unaveni, ale s tím jsem počítal, nejeli jsme na výlet, ale pracovat“  nebo „měli jsme málo volného času“, „i když bylo všechno krásné, tak každý den byl velmi náročný“. Nikdo jim neříkal, že to bude pohodovka strávená jen v hotelu.

Skupiny žáků si užily prezentaci v angličtině, setkání s místostarostkou Alytusu. Součástí programu bylo se seznámit s historií země a okolím. Navštívili jsme jednu z nejstarších univerzit na světě Vinius University, hrad Gediminas. Po návštěvě hlavního města jsme se vydali do etnografické usedlosti poblíž Trakai, kde již byla vyhřátá pec na pečení chleba. Během programu pečení chleba si každý vytvořil svůj vlastní bochník chleba a ozdobil jej.

Partneři a studenti se v expozicích muzea seznámili s díly nejen obrazů, ale i grafik, které vytvořil nejznámější litevský umělec M. K. Čiurlionis. Během edukačního sezení vytvářeli účastníci maloformátová grafická díla pomocí tuše, štětce a pera.

Tato návštěva splnila naše očekávání a zároveň byla příslibem dalšího setkání, které jsme dostali za úkol uspořádat my. Prezentace 

Hana Cholevová

Mikulášská nadílka

A zase po roce, blíží se Vánoce. Začátkem prosince k nám do školy i školky tradičně zavítal Mikuláš s anděly a čerty.  Přišel pochválit všechny hodné a šikovné děti, nezapomněl však ani na hříšníky v černé knize. Nebylo jich mnoho, ale je třeba podotknout, že se do pekla nedostali. Raději si všichni společně zazpívali a popřáli si krásný adventní čas a nadcházející svátky. O tradiční mikulášskou nadílku se konečně v letošním roce opět zasloužili naši deváťáci. Patří vám velký dík  za udržování těchto tradic a vynikající přípravu. Foto

Vánoční pozdravy tříd MŠ

Prosinec 2021

Letem světem- Asie

Ve 46. týdnu proběhl v naší škole projektový týden na téma Letem světem – Asie. Žáci školní družiny měli za úkol vyhotovit vlajky Asie. Vytvořili mapu Asie, do které zaznačili jednotlivé státy a přiřadili k nim jejich vlajky. Ví, který stát Asie je největší, který stát má nejvíce obyvatel a někteří dokonce umí určit vlajky jednotlivých států. Podíleli se i na stavbě Velké čínské zdi. Jak mapa a stavba Velké čínské zdi vypadá se můžete podívat zde.

Jana Klečková vedoucí vychovatelka

Vím, co je pro zdraví důležité

Zdraví – to nejcennější, co máme. A ví to i naše děti ve školní družině. Na téma zdraví mely toho tolik, co říct. Znaly hodně důležitých informací týkajících se zdraví. Následně ve skupinách vytvořily zajímavé obrázky a postavu člověka. Foto

Jana Klečková vedoucí vychovatelka

Broučci v prosinci 2021