Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv roku: 2021

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022

Moravskoslezský kraj nabízí všem vycházejícím žákům a rodičům Online veletrh středních škol. Termíny a další informace naleznete na stránkách 

https://veletrh-skol.msk.cz/.

Informace platné od 13. 9. 2021

Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.  Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

Ruší se také povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy.

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc září

1. 9. 2021  Zahájení školního roku 2021/2022, seznámení rodičů s platnými hygienickými a organizačními opatřeními
2. a 3. týden v září   Den v přírodě pro třídy Broučci, Hvězdičky a Sluníčka, termín bude upřesněn podle aktuálního počasí na nástěnkách jednotlivých tříd i na webu školy
20. – 23. 9. 2021  Třídní schůzky v jednotlivých třídách:

20. 9. 2021 od 16:30 Hvězdičky

21. 9. 2021 od 16:30 Broučci

22. 9. 2021 od 16:30 Sluníčka

23. 9. 2021 Berušky  

30. 9. 2021 Představení Divadélka Koloběžka – 9:00 pohádka “Co malí medvědi o podzimu nevědí” – třídy Broučci a Berušky

10:15 “Houbařská pohádka – třídy Sluníčka a Hvězdičky

 

A je to tady!

Za vyloženě podzimního počasí jsme zahájili školní rok 2021/22. Ve škole jsme po prázdninách přivítali 245 žáků, z toho 34 prvňáčků. Ti jsou letos ve dvou třídách a v doprovodu svých rodičů byli slavnostně uvítání v naší škole. Tradičního vítání se účastnilo vedení školy spolu s panem starostou ing. D. Dvořákem a panem farářem Mgr. J. Slavíkem.

Věřím, že tento školní rok již nebude poznamenán koronavirem a my nebudeme muset naše vyučování zahajovat slovy: “…slyšíme se?”. Vždyť my všichni si chceme užívat novinky, které nás tady čekají – nová hřiště za školou, venkovní učebnu, jazykovou učebnu, čítárnu, nové atrium a hlavně všichni chceme být pospolu a prožívat to, co nám minulý rok nedovolil.

Přeji tedy nám všem poklidný a příjemný školní rok. Foto 1 Foto 2

Nový školní rok ve školce

Milí rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce 2021/2022. Věříme, že to bude dobrý rok, že nebudeme nuceni provoz naší školky z hygienických důvodů přerušit a budeme moci dětem dopřát hodnotné celoroční vzdělávání i zajímavé doplňkové kulturní, sportovní a poznávací akce. Přejeme hlavně nejmladším Beruškám, aby se brzy a úspěšně na školku adaptovaly, aby bylo co nejméně slziček a aby co nejdříve poznaly, že ve školce je jim dobře. Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a dařilo a aby Vám, rodičům, dělaly radost. Všechny paní učitelky, paní asistentky, kuchařky a paní školnice pro to udělají, co je v jejich silách. 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

  

Září 2021

Berušky v září 2021

Broučci v září 2021

Hvězdičky v září 2021

Sluníčka v září 2021