Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Říjen 2023

Přírodovědný klokan

Dne 11. října 2023 se naši žáci 8. a 9. tříd pustili do řešení Přírodovědného klokana. Opět si mohli prověřit své znalosti z přírodovědných předmětů jako je zeměpis, přírodopis, fyzika a matematika. Do této soutěže se letos přihlásilo 990 žáků z různých základních škol v Ostravě. Na naší škole byl nejúspěšnějším řešitelem žák 8. třídy Václav Kocián s počtem bodů 66 (což se v rámci ostravských škol umístil kolem 60. místa). O jeden bod to uteklo žákyni z 9.B Denise Otáhalové, které připadlo 65 bodů. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Hynek Boháč (8.) a Michal Kantor (9.B). Všem účastníkům blahopřejeme.

Eva Dohnalová Šimečková

Beseda s odborníkem z úřadu práce

Dne 24.10.2023 nás v odpoledních hodinách navštívily pracovnice Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Ostravě. Připravily si pro nás zajímavou prezentaci na téma trh práce, volba povolání a organizace přijímacího řízení na SŠ. Rodičům poskytly základní informace o možnostech zaměstnání v Moravskoslezském kraji, o preferovaných oborech a školách. Vysvětlily nám základních deset kroků při rozhodování o výběru SŠ (viz příloha). Vždy je důležité se zamyslet nad sebou, co nás baví a co bychom chtěli v životě dělat. Věřím, že to je pro naše deváťáky těžké rozhodnutí, ale máte možnost se poradit a to jednak s rodinou, přáteli, výchovným poradcem, popř. individuální návštěvou IPS v Ostravě, ul. Velká 10. Děkujeme zkušeným lektorkám za mnoho přínosných informací a našim deváťákům přejeme mnoho štěstí při rozhodování. Příloha 1, Příloha 2

Eva Dohnalová Šimečková – výchovný poradce

Vítání podzimu aneb pohádkový rej masek

Úterní odpoledne 17. října 2023 patřilo společnému setkání dětí a rodičů s názvem Vítání podzimu aneb pohádkový rej masek. V úvodu předvedli taneční vystoupení žáci 9. tříd, kteří se letos nechali inspirovat právě probíhající výukou společenských tanců. Po vystoupení děti plnily úkoly na 6 stanovištích s podzimní tématikou (výroba škrabošky, třídění přírodnin, hod kaštanem a jiné). Po úspěšném absolvování byly odměněny malou dobrůtkou. Následoval průvod masek a společné tančení.
O výborné občerstvení se postaraly naše paní kuchařky.
Myslíme, že podzim se nám letos podařilo přivítat opravdu pohádkově! Foto

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o podzimních prázdninách nebude.

Jana Klečková

Říjen 2023

Sluníčka v říjnu 2023

Hvězdičky v říjnu 2023

Berušky v říjnu 2023

Broučci v říjnu 2023

Podzimní procházka

Podzimní procházka - 12. 10. 2023