Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Srpen 2023

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2023/24 jsou žáci rozděleni do oddělení školní družiny následovně:

žáci 1. A třídy navštěvují 1. oddělení školní družiny,

žáci 1. B třídy navštěvují 3. oddělení školní družiny,

žáci 3. A a 3. B třídy navštěvují 2. oddělení školní družiny,

žáci 4. a 5. třídy navštěvují 4. oddělení školní družiny. 

Rodiče žáků 2. třídy mají informaci o rozdělení do školní družiny v emailu, který uvedli na přihlášce. 

Jana Klečková

Vítejte ve školce!

      Milé děti, vážení rodiče, brzy začne nový školní rok a my, zaměstnanci mateřské školy, už se na Vás moc těšíme. Připravujeme třídy, značky, hračky a pomůcky, paní školnice a paní uklízečky mají plné ruce práce a snaží se, aby bylo se začátkem nového školního roku všechno čisté a bezpečné. Paní učitelky dělají vše pro to, aby bylo dětem ve třídách dobře, aby tam bylo útulno a dostatek místa na hraní i na učení a také k odpočinku. V poličkách a skříňkách už čekají čisté hračky, hry, barvy a štětce, v kelímcích jsou připravené barevné pastelky. V domečcích pro panenky je také všechno připraveno ke hraní a autíčka v garážích a na autodráhách už Vás netrpělivě vyhlížejí. V šatnách se prázdné přihrádky těší na Vaše přezůvky a oblečení. V hudebních koutcích jsou připravené noty k písničkám i hudební nástroje. A na stěnách Vás už vyhlížejí obrázky Vašich kamarádů.

     A tak nám nezbývá, než Vám popřát krásné a teplé poslední srpnové dny a v pondělí 4. září na shledanou!!!      

  

STARÁ VES N.O._OP JAK_2023

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I  v celkové hodnotě 2 376 096 Kč. Na daný projekt je poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název “STARÁ VES N.O._OP JAK_2023”, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005707.
Celková doba realizace projektu je od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání a spolupráce s rodiči a veřejností.

 

Rozloučení s žáky 9. třídy ve školním roce 2022/2023


Poděkování patří panu Milanu Sýkorovi za zpracování a pořízení videa a panu Radku Hrabovskému za ozvučení celé akce.
Děkujeme