Školní rok 2021/2022 v ŠD

Dětský den

V červnu si žáci školní družiny užili Den dětí s pohybem. V zámeckém parku na ně čekalo plnění zábavných pohybových úkolů, jako například: skákání v pytli, kop a hod na branku, trakaře, chůze ve dvojici se svázanýma (Pokračování textu…)

Naše aktivity ve školní družině

Předprázdninové týdny byly ve školní družině plné aktivit. Děti tvořily a  malovaly různé výrobky, tancovaly a zpívaly, hrály pohybové i vědomostní hry. V rámci projektového dne Ze starého nové vyrobily krásné výrobky, jako je hmyzí (Pokračování textu…)

Učíme se poskytnout 1. pomoc

Dne 19. 5. přijely za námi do školní družiny paní lektorky 1. pomoci, aby naučily děti poskytnout základní 1. pomoc. Připravily tři stanoviště a děti se postupně vystřídaly na všech stanovištích. Na prvním stanovišti se děti věnovaly (Pokračování textu…)

Šikulové v družině

Děti ze školní družiny se účastnily natáčení pořadu Šikulové Velká výzva v České televizi. Děti pracovaly ve skupině. Obě skupiny tvořily výrobek dle zadání, zodpovídaly otázky ve vědomostním kvízu, předváděly své (Pokračování textu…)

Jak jsme hledali poklad

Děti z prvního oddělení školní družiny hledaly poklad. Aby ho našly, musely najít kartičky, které byly ukryté na školním dvorku. Musely se zorientovat v nakreslené mapě, která napovídala o skrýši karet. Jenom najít karty ovšem nestačilo. Na každé z nich byl úkol, který děti měly ve skupině splnit. Mezi úkoly bylo např. skákání snožmo do (Pokračování textu…)

Beseda s knihovnicí

V měsíci duben jsme si pobyt v družině zpestřili besedou o knížkách. Besedu si pro nás připravila paní knihovnice z obecné knihovny, paní Daňková. Přišla mezi nás se dvěma plnými taškami knížek včetně interaktivních. Postupně si se všemi dětmi z družiny povídala o knižních novinkách, děti si poslechly příběhy z knih. Všechny prezentované (Pokračování textu…)

Vítej jaro!

Začátek jara byl u nás ve školní družině velice pestrý. Jeho začátek děti zahájily výrobou lapače snů, záložek do knih, leporela či malé knížky. Při vycházkách a pobytu venku jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu. Ta nám byla inspirací při tvoření a malování obrázků s jarní tématikou. Denně nás provázel tanec, pohybové i vědomostní (Pokračování textu…)

Hledáme básnické střevo

Při příležitosti Světového dne poezie (21. 3.) jsme ve školní družině hledali básnické střevo. Děti se do vymýšlení básniček pustily společnými silami. Mladší žáci měli za úkol vymyslet alespoň jednu sloku a použít slovo jaro, starší žáci měli ještě jedno slovo navíc a to škola. Nejvíce bodů z kategorie mladších žáků získala báseň s názvem Jaro a z kategorie starších žáků taky báseň s názvem Jaro. Vítězové byli odměněni drobnými cenami. Na básně vytvořené našimi básnickými střevy se můžete podívat na foto.

Jana Klečková

                           

Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu provoz školní družiny o velikonočních prázdninách nebude. 

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka

Karneval v družině

O masopustu se ve školní družině konal karneval. Oslavili jsme ho ve školní tělocvičně. Děti se zabavily při plnění úkolů, jako například tanec s balonem ve dvojicích, nošení pingpongového míčku na lžíci mezi překážky, dopravení bonbonku pomocí provázku do úst bez použití rukou, či hra s míčky na Obra a Palečka. Zahrály si i týmovou hru. Nakonec jsme si všichni pořádně zatancovali. Jak se děti na karnevalu bavily, můžete vidět na foto.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka