Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Květen 2024

Projektový den – Jan Amos Komenský

Jelikož je březen spojený s významným datem narození učitele národů Jana Amose Komenského, rozhodli jsme se, že žákům přiblížíme, proč se tento den vlastně slaví. Dne 3.5. proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem bylo seznámení s osobností J. A. Komenského, s jeho životem a působením hlavně v oblasti školství, s literárním a pedagogickým dílem i s jeho současným odkazem.

Žáci se společně podívali na video o životě J.A.K., následně probíhala samostatná práce ve třídách, kdy si děti ve skupinkách zjišťovaly doplňující informace o J.AK. prostřednictvím čtení příběhů o jeho životě, tvořením výukových plakátů, nechybělo ani výtvarné zpracování jeho života i životní cesty. Tvořily se komiksy, hrály se didaktické hry jako pexeso či kvarteto, žáci se zahřáli při plnění úkolů na různých stanovištích v budově školy i na hřišti. Nechybělo ani divadelní představení v podání žáků 8. ročníku či foto koutek. V neposlední řadě děti také vytvářely obrázkový slovník, přičemž se inspirovaly právě Komenského knihou Orbis pictus. Všechny zjištěné informace zužitkovaly v kvízu. Tento den si všichni společně velmi užili. Foto

Vendula Borkovcová 

Volby do školské rady – výsledky

Výsledky voleb do školské rady

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pro školní rok 2024/2025 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 31 dětí. Tím je vyčerpána kapacita mateřské školy.

Rozhodnutí

Biologická olympiáda

V letošním roce poprvé soutěžili žáci 7. ročníku Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha a šesták Šimon Bártekokresním kole Biologické olympiády. Probojovali se zde ze školního kola. Museli vypracovat vstupní úkol – domácí pozorování, z nabízených možností si vybrali nepohlavní rozmnožování rostlin – řízkování. Kluci soutěžili poprvé a vůbec si nevedli špatně. Ondřej Pilát se úspěšně probojoval mezi úspěšné řešitele (krásné 11.místo). Velmi šikovný byl náš šesťák Šimon Bártek i Lukáš Pělucha ze sedmé třídy. Do příštího roku se musí naši nadějní biologové zdokonalit hlavně v poznávačce rostlin.

V květnu proběhlo také KRAJSKÉ KOLO Biologické olympiády. V kategorii 8. a 9. tříd (a příslušných ročníků gymnázií) se probojoval i náš osmák Hynek Boháč. Testové otázky, poznávačka a laboratorní práce (pozorování a popis části těla komára pichlavého) byla časově i vědomostně náročnější než předchozí okresní kolo. Hynek se sice neumístil na předních příčkách, ale odnesl si ocenění úspěšný řešitel (tj. splnil kritériu nad 60% úspěšnosti).

Uvidíme jak se nám bude dařit v příštím školním roce. V letošním roce jsme úspěšně zvládli mnoho přírodovědných soutěží a hlavně zájemci o přírodu si rozšířili své vědomosti a dovednosti o naší oblastí – CHKO Poodří (lužní lesy), získali cenné zkušenosti a porovnání se studenty z jiných škol. Foto

Jana Boháčová

Příroda s otazníky

Velký úspěch staroveských žáků – soutěž Příroda s otazníky

Ve dnech 29.4. a 30.4. se konala ve Středisku přírodovědců (O-Poruba) soutěž Příroda s otazníky. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků 5. – 8. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou dnech. V pondělí soutěžili Viktor Jančák, Ellen Bukovická, Tereza Šrámková a Šimon Bártek. V úterý soutěžili žáci 7. a 8. ročníku: Lukáš Pělucha, Martin Dohnal, Matěj Raška, Ondřej Pilát a Hynek Boháč. Soutěžící měli za úkol vyplnit test na téma Lužní lesy, praktické poznávání rostlin a živočichů a závěrečná náročná osmisměrka na téma rostliny a živočichové lužního lesa.

Naši žáci si vedli skvěle. V kategorii pátých tříd se na krásném 2. místě umístil Viktor Jančák. V kategorii šestých tříd na 11. místě Tereza Šrámková a v této kategorii s přehledem vyhrál Šimon Bártek.

V sedmém ročníku se všichni naši žáci umístili v „horní polovině tabulky“. Lukáš Pělucha byl na 11. místě, Matěj Raška na 6. místě, Martin Dohnal na 5. místě a Ondřej Pilát se umístil na krásném 2. místě.

Osmý ročník reprezentoval již ostřílený soutěžící Hynek Boháč. Letos jel naposled a obhájil s jistotou sobě vlastní loňské prvenství!

Gratulujeme Viktoru Jančákovi, Šimonu Bártkovi, Ondřeji Pilátovi a Hynku Boháčovi, které čeká 31. května odměna ve formě celodenního výletu do záchranné stanice v Přerově a hrad Helfštýn. Foto

Jana Boháčová

Připomenutí 1. máje

Děvčata z 8. ročníku připomněla svým mladším spolužákům pomocí prezentace tradice prvomájového svátku, který má kořeny koncem 19. století v USA. Na to navázala i vzpomínka na nezapomenutelného K. H. Máchu a jeho slavné –  byl první máj, lásky čas. Co naopak mladá generace už nezná, jsou prvomájové průvody s povinnou účastí, transparenty, proslovy a mávátka v rukou dětí. Foto

Jaromír Chvostek

Recyklohraní – „Pojďme léčit českou krajinu“

Plněním tohoto úkolů se ujali naše Sluníčka z MŠ a prvňáčci pod vedením paní učitelky I. Kurkové.  Tentokrát se žáci zaměřili na změny v české krajině za poslední desetiletí. Úkolem bylo vyhledat a pojmenovat, jak se česká krajina mění a jak můžeme tyto změny zastavit či zpomalit. Žáci se seznámili s vyhynulými a ohroženými živočichy a rostlinami. K tomuto tématu vypracovali připravené pracovní listy. Děti z MŠ společně zasadily stromeček. Děkuji všem za vypracování osvětového úkolu a tím za připsání bodů do celoroční soutěže. Poděkování

práce MŠ, práce 1. B

Eva Dohnalová Šimečková

Zápis ze SRPŠ 16. 4. 2024

Projednávané body:

  • Rada školy
  • Výsledky kontroly školy
  • Zhodnocení plesu i výsledky
  • Podněty od rodičů

Rada školy

Bylo zvykem že do ŠR volil výbor SRPŠ. Volba je na 3 roky

Do školní rady může být volen kdokoli ze zákonných zástupců. (Přihlašování kandidátů do 3.5.) Kdo chce být zvolen, ozve se přes bakaláře.

Volba konkrétních kandidátů se udělá formou ankety – přes bakaláře – možnost 2 kandidátů.

Volby od 13. 5. do 20. 5.: 2 zákonní zástupci, 2 zástupci školy, 2 za zřizovatele ZŠ

Jestli přestane být dítě ZŠ , tak rodič přestane být členem. Výsledky 27.5. 2024. (Pokračování textu…)

Klobouková móda šesťáků

Svoji představu o tom, jak by mohly vypadat moderní a vícefunkční klobouky současnosti, zhmotnili v hodinách českého jazyka šesťáci. Při práci popustili uzdu své fantazii, závěrem přípravných prací pak bylo závěrečné defilé jednotlivých modelů moderované dobrovolnými konferenciéry. Foto

Jaromír Chvostek

Květen 2024