Archiv měsíce: Říjen 2022

Solná jeskyně

Od října letošního roku žáci školní družiny navštěvují inhalační místnost v Krmelíně. V průběhu návštěvy odpočívají na lehátkách, hrají deskové a karetní hry, kreslí si. Máme možnost využít i malou tělocvičnu s veškerým vybavením. Žáci si návštěvu užili. foto

Jana Klečková

Začátek podzimu

Se začátkem podzimu děti ve školní družině nezahálely. S chutí a zájmem tvořily, malovaly, tancovaly i soutěžily. kromě jiných činností proběhla už tradiční ochutnávka a poznávačka ovoce a zeleniny se zavázanýma očima a pak pomocí hůlek. Celoroční hru jsme zahájili světadílem Asie, kdy jsme se blíže podívali například na Saúdskou Arábii či Indii. foto

vychovatelky ŠD

 

Den NEzávislosti

Den NEzávislosti – tak se jmenoval 12.říjen na druhém stupni. Proč? Protože, tento den jsme věnovali projektu, který byl zaměřený na prevenci proti různým druhům závislosti, které mohou člověka ohrozit. Žáci druhého stupně, získávali informace, vyhodnocovali a hledali řešení na zadané téma. Šesťáci zpracovali téma syndrom CAN a návykové látky, sedmáci se poučili o škodlivosti tabáku, osmé třídy se věnovaly poruchám stravování a sebepoškozování a devátá třída netolismu a kyberšikaně. Žáci pracovali celé dopoledne, připravovali plakáty, dokonce se nebáli nacvičit scénky. Odpoledne se všichni sešli v tělocvičně a navzájem prezentovali svoje téma. Po osvojení všech nástrah závislosti bylo naše heslo jasné – jsme nezávislí a tímto optimistickým pokřikem náš projektový den skončil. V průběhu příprav měli žáci možnost vyslechnout si přednášku a diskutovat na téma šikana a kyberšikana. Za tuto aktivitu patří velké díky Policii z Frýdku-Místku. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. Foto

Zuzana Stejskalová

Říjen 2022

Sluníčka v říjnu 2022

Hvězdičky v říjnu 2022

Broučci v říjnu 2022

Berušky v říjnu

Vzpomínka – žáci ZŠ a MŠ na Obecních slavnostech 2022

Zápis ze dne 20. září 2022

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 20. září 2022

 1. Školní „ples
  po období s covidovými omezeními se navracíme k organizování školního plesu.

  • termín stanoven na 20. ledna 2023 ve školní jídelně.
  • přislíbená spolupráce zaměstnanců a žáků školy ze strany paní ředitelky ZŠ.
  • diskuze k programu – živá hudba nebo DJ, téma a název plesu, způsob propagace apod.
  • výzva členům SRPŠ (i rodičům) k oslovení možných sponzorů – ceny do tomboly na ples apod.
  • v listopadu proběhne organizační schůzka týkající se přímo této akce.
 2. Dar/příspěvek pro SRPŠ – odsouhlasilo se ve výši 400,- Kč pro žáky ZŠ a 900 Kč pro žáky v MŠ.
 3. Poděkování rodičům ze strany vedení ZŠ a MŠ, Mgr. Kunzové a Mgr. Machačové za tento způsob podpory ZŠ a MŠ:

(Pokračování textu…)