Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2022.  Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní: 6. 3 – 12. 3. 2023, nástup 13. 3. 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek  6. dubna, pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny: od 1. července 2023 do 3. září 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne  v pondělí 4. září 2023.

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 30. 8. 2022  20. 9. 2022 – klasické v 16.00 
1. čtvrtletí – 7. 11. 2022  8. 11. 2022 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 25. 1. 2023  18. 4. 2023 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 17. 4. 2023  
závěrečná klasifikační – 23. 6. 2023  

 

Zápis do I. ročníku:  12. 4. 2023  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe od 1. 4.  do  6. dubna 2023 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Zápis do mateřské školy: úterý 9. 5. 2022 v době 10:00 – 17:00