Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v pondělí 4. září 2023.  Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny: začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní: 11. 3 – 17. 3. 2024, nástup 18. 3. 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek  28. března, pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny: trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne  v pondělí 2. září 2024.

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 31. 8. 2023  19. 9. 2023 – klasické v 16.00 
1. čtvrtletí – 6. 11. 2023  7. 11. 2023 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 24. 1. 2024  16. 4. 2024 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 15. 4. 2024  
závěrečná klasifikační – 21. 6. 2024  

 

Zápis do I. ročníku:  9. 4. 2024  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe do 2. 4.  2024 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Zápis do mateřské školy: úterý 7. 5. 2022 v době 10:00 – 17:00