Starší příspěvky

  • expand2020 (191)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Organizace školního roku 2019/2020

 

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v pondělí 2. září 2019.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Prázdniny

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní: 10. 2.–16. 2. 2020, nástup 17. 2. 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek  9. dubna, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny: středa  1. července 2020 – pondělí 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne  v úterý 1. září 2020.

 

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 30. 8. 2019 24.  9. 2019  – klasické v 16.30
1. čtvrtletí – 4. 11. 2019 5. 11. 2019 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 22. 1. 2020 7. 4. 2020 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 6. 4. 2020  
závěrečná klasifikační – 22. 6. 2020  

 

Zápis do I. ročníku: 2. 4. 2020 – čtvrtek  od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy.
V MŠ si v druhé polovině března můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 24. března 2020 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Přijímací zkoušky: čtyřleté obory vzdělání     1. termín úterý 14. dubna 2020             2. termín   středa 15. dubna 2020

obory šestiletých a osmiletých gymnázií        1. termín čtvrtek 16. dubna 2020          2. termín   pátek  17. dubna 2020

Zápis do mateřské školy:  pondělí 11. 5. 2020 v době 10:00 – 17:00