Starší příspěvky

  • expand2021 (112)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Organizace školního roku 2020/2021

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v úterý 1. září 2020.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní: 15. 2.–21. 2. 2021, nástup 22. 2. 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek  1. dubna, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny: čtvrtek  1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne  ve středu 1. září 2021.

 

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 31. 8. 2020  22. 9. 2020 – klasické v 16.00 jen pro 1. třídu
1. čtvrtletí – 9. 11. 2020  10. 11. 2020 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 25. 1. 2021  13. 4. 2021 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 12. 4. 2021  
závěrečná klasifikační – 21. 6. 2021  

 

Zápis do I. ročníku: 8. 4. 2021  od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy.
V MŠ si v druhé polovině března můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 30. března 2021 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte zde. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Přijímací zkoušky:

Nové informace na základě Opatření vlády ze dne 5. 1. 2021. Číst…

Zápis do mateřské školy:  pondělí 10. 5. 2021 v době 10:00 – 17:00