Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno ve středu 1. září 2021.  Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
Jarní: 28. 2.–6. 3. 2022, nástup 7. 3. 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek  14. dubna, pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny: pátek  1. července 2022 – středa 31. srpna 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne  ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 31. 8. 2021  21. 9. 2021 – klasické v 16.00 
1. čtvrtletí – 8. 11. 2021  9. 11. 2021 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 24. 1. 2022  12. 4. 2022 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 11. 4. 2022  
závěrečná klasifikační – 23. 6. 2022  

 

Zápis do I. ročníku:  19. 4. 2022  od 13. do 17.30 hodin v I. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat od 1. 4.  do  8. dubna 2022 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Zápis do mateřské školy: pondělí 9. 5. 2022 v době 10:00 – 17:00