Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Únor 2018

Recitační soutěž II. stupeň

Fandíme Česku

V pátek 23. 2 2018 jsme u příležitosti ukončení Zimních olympijských her vyhlásili den Fandíme Česku. Podpora žáků byla veliká, ikdyž marná. Děkujeme všem sportovcům za reprezentaci naší malé země. Foto

Sluníčka v březnu 2018

Veselé zoubky

Ve středu 21. 2. 2018 se žáci prvních tříd zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Zábavnou formou získali informace o správné péči o svůj chrup. Odměnou za dobrou práci jim byla taštička z drogerie “dm” plná věcí určených k ústní hygieně. Foto

Recitační soutěž

V pondělí 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. a 2. stupně. Všichni recitátoři předvedli zdařilá vystoupení a zaslouží si velikou pochvalu.

I. stupeň: Na nejvyšších stupíncích se umístili tito žáci: 1. místa obsadili ve svých kategoriích Amálka Holaňová, Daniel Mrkvica, Anička Lichnovská. 2. místa vybojovali Viktorka Hýlová, Kryštof Palička, Dita Zimová, Filip Janošec. 3. příčka patří Elen Korbelové, Aničce Velímové, Veronice Hýlové, Štěpánce Nyklové, Matouši Filgasovi, Kláře Palagyiové, Maxmiliánu Ďatkovi. Všem blahopřejeme! Foto

II. stupeň: Žáci 6.-9.tříd v příjemné atmosféře recitovali své básně. Pěkné umělecké zážitky byly vyhodnoceny členy poroty. Pořadí je následující:

kategorie (6.-7. tříd) 1.místo: Michaela Daňová; 2.místo: Tereza Jančáková, Adéla Pavliňáková; 3.místo: Klaudie Borůvková

kategorie ( 8.-9. tříd) 1.místo: Elen Hynečková, Karolína Daňová; 2.místo: Bára Hranická, Matyáš Palička; 3.místo: Jakub Přichystal, Vilém Hýl

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem za pěkné výkony. Poděkování patří p. uč. Staňkové a Dlouhé za organizaci soutěže. Foto

Šablony zjednodušeného vykazování I.

Naše škola je úspěšným žadatelem o dotaci v rámci OP VVV výzvy č. 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005732, pod názvem: „ŠABLONY ZŠ, MŠ STARÁ VES“
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019
Výše podpory: 1 052 337,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů, volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči.

Aktivity pro MŠ
Číslo aktivity: I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Číslo aktivity: I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Číslo aktivity: I/2.3a: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Číslo aktivity: I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Aktivity pro ZŠ

Číslo aktivity: II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen “speciální pedagog”) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami .

Číslo aktivity: II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.

 Číslo aktivity: II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Číslo aktivity: II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Číslo aktivity: II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Únor 2018

Dějepisná olympiáda

V pondělí 17. ledna 2018 se náš žák 9. ročníku, Jakub Přichystal, zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády. Cestou domů jsme rozebírali zadání a také jaký osobní pocit Kuba z této olympiády měl. Říkal mi, že dobrý a že poslední určitě nebude. Jaké bylo překvapení, když dorazily výsledky. Nádherné 2. místo v okresním kole a postup do kola krajského. Jakube, máme z tebe radost a budeme ti držet palce v krajském kole dějepisné olympiády. Foto

Pavel Plečka

Broučci v únoru 2018

Berušky v únoru 2018