Život družiny

Družinový kroužek Obrázkové čtení

Kroužek s názvem obrázkové čtení vede vychovatelka Anita Golková. Hravou formou u žáků  rozvíjí čtenářské dovednosti, dochází ke sdílení zážitků, emocí. Text je prokládán obrázky, které žáci doplňují místo slov. Časté (Pokračování textu…)

Družinový kroužek – Vaření

V letošním školním roce se každé úterý koná kroužek vaření. Střídají se dvě skupiny žáků, v počtu 17 žáků v jedné skupině. Žáci už napekli tři druhy muffinů, šátečky z tvarohového těsta s džemem a s nutelou a připravit si obložené tousty. Aktivita je hodně baví a všichni jsou velmi šikovní. Čeká nás pečení vánočního cukroví, které si budete moci zakoupit na Vánočním jarmarku. foto

Jana Klečková

Workshop ve školní družině

Dne 21. října se ve školní družině, ve spolupráci s Domovem dětí a mládeže Ostrava Poruba, uskutečnil workshop – tvoření s 3D perem, 3D tiskárnou a s vypalovacím perem do dřeva. Děti si vyzkoušely netradiční kreativní techniky a postupy. Domů si odnesly vlastnoručně zhotovené výrobky, malý dáreček a odměnou jim určitě byl i dobrý pocit z vlastní šikovnosti. foto

vychovatelky školní družiny

 

Solná jeskyně

Od října letošního roku žáci školní družiny navštěvují inhalační místnost v Krmelíně. V průběhu návštěvy odpočívají na lehátkách, hrají deskové a karetní hry, kreslí si. Máme možnost využít i malou tělocvičnu s veškerým vybavením. Žáci si návštěvu užili. foto

Jana Klečková

Začátek podzimu

Se začátkem podzimu děti ve školní družině nezahálely. S chutí a zájmem tvořily, malovaly, tancovaly i soutěžily. kromě jiných činností proběhla už tradiční ochutnávka a poznávačka ovoce a zeleniny se zavázanýma očima a pak pomocí hůlek. Celoroční hru jsme zahájili světadílem Asie, kdy jsme se blíže podívali například na Saúdskou Arábii či Indii. foto

vychovatelky ŠD

 

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci školní družiny rozděleni následovně:

1. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:                                                                                                       

1 3 4 5 7 9 10 12 16 17
22 24 28 33 55 59 63 69 79 81
82 89 91 97 98          

(Pokračování textu…)