Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Život družiny

Šikulové – Velká výzva

Žáci školní družiny se zúčastnili natáčení v České televizi v Ostravě pořadu Šikulové – Velká výzva. Byla to pro ně opravdu velká výzva. Ukázali své manuální zručnosti, kreativitu, spolupráci v týmu i vědomosti. Byli to opravdu šikulové. Celou soutěž si užili naplno a odnesli si krásné ceny. Jak soutěž dopadla se dozvíme až po odvysílání pořadu v televizi na programu Déčko. foto

Jana Klečková

Návštěva knihovny v Brušperku

Březen je měsícem knihy a při této příležitosti žáci školní družiny navštívili knihovnu v Brušperku. Po příchodu si celou knihovnu prohlédli, poté si vyslechli příběh o první napsané knížce. Pak se žáci změnili na ilustrátory a kreslili návrhy obálek na knížky. Prohlíželi a četli si knížky a časopisy, které je zaujali. Návštěva knihovny se jim hodně líbila. foto

Jana Klečková a Petra Ivánková

Kroužek vaření

Vždy v úterý se děti, přihlášené do kroužku vaření, odeberou do cvičné kuchyňky, aby se věnovaly kulinářskému umění. V druhém pololetí má kroužek celkem 3 skupiny dětí. Skupiny se po týdnu střídají. Naposledy si v kroužku každá skupina dětí vyzkoušela připravit desert tiramisu. Dařilo se jim a taky jim připravená dobrota moc chutnala. foto

Jana Klečková

Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o jarních prázdninách nebude. 

Jana Klečková 

Družinový karneval

V pondělí 20. února se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti své masky předvedly při promenádě masek. Poté se zabavily při plnění úkolů, jako například skládání slov a obrázku, kop na branku, slalom s míčem pomocí hlavy, házení lanových kruhů na cíl. Zatancovaly si balonkový tanec, mašinku a na závěr si užily volné tancování na (Pokračování textu…)

Inhalační místnost ve Zdravíčku

Žáci školní družiny opět navštívili inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Čas v ní strávili odpočinkem, hraním a malováním. Po odpočinku se přesunuli do tělocvičny, kde si zahráli pohybové hry, prošli opičí stezkou, stavěli domečky z molitanových kostek. Už se těšíme na další návštěvu! foto

Jana Klečková

Školní družina-1. oddělení

Druháci v 1. oddělení se v zimním období v družině nenudili. Měli možnost vyzkoušet si techniky, jako například vyšívaní sněhuláka, malování plastelínou, obtiskování, malování do sněhu, obkreslování z obrázků a jiné. Hráli pohybové hry, tancovali, cvičili jógu, hráli turnaj ve stolním fotbale. Zabavili se u stavebnic, hráli deskové i karetní hry. foto

Jana Klečková, Petra Ivánková

Školní družina-2. oddělení

Žáci 2. oddělení se v zimním období bavili tvořením různými výtvarnými technikami nejenom k zimnímu tématu, ale i k celoroční hře, kdy se zaobírali Severní a Jižní Amerikou. Vznikaly krásné obrázky. Bavili se i tancováním a hraním pohybových her. Čas často trávili pobytem venku, skládáním stavebnic, hraním deskových a karetních her, čtením knížek a časopisů. Foto

Jana Klečková, Anita Golková 

Inhalační místnost ve Zdravíčku

Žáci školní družiny opět navštívili inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Tam nejenom odpočívají a nechávají působit sůl na své zdraví, ale taky si užívají možnost pobytu v zařízené tělocvičně. Hrají pohybové hry, plní nejrůznější úkoly zaměřené na hrubou motoriku a lokomoci těla. Jak se jim návštěvy líbí můžete vidět na foto.

Jana Klečková, Kateřina Hrdličková

Školní družina – 3. oddělení

Prvňáci ve třetím oddělení školní družiny si zimní období užívají naplno, i když sněhové nádilky bylo prozatím méně. Z aktivit, kterých se žáci mohli účastnit, vybíráme například: natírání a upevnění krmítka pro ptáky na školním (Pokračování textu…)