Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Život družiny

Karneval a mobilní planetárium

Začátkem jara se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti se ho zúčastnily v nádherných maskách, soutěžily, tancovaly a skotačily dle libosti. Nakonec dostaly všechny děti malou odměnu. V březnu přijelo do naší družiny mobilní planetárium. Děti měly možnost zhlédnout nádherný a poučný dokument s názvem Voda – zázrak přírody. Jak akce probíhaly můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Činnosti ve školní družině

Čas dětí je ve školní družině naplněn rozmanitými činnostmi. Kromě zájmových činností, které jsou zaměřené na pohyb, výtvarní a hudební výchovu, dramatizaci, řeší děti kvízy, šifry a hlavolamy. Pravidelně čtou knížky, časopisy, využívají interaktivní tabuli a šicí stroje, ale také mají prostor pro volnou hru s kamarády a relaxaci. Některé z činností můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Kroužky školní družiny

Značný počet dětí pravidelně navštěvuje kroužky školní družiny. Patří sem pohybový kroužek, kroužek šikovné ručičky a kroužek vaření. V pohybovém kroužku jsou na programu četné pohybové hry a soutěže, ale i relaxace po cvičení. V kroužku šikovné ručičky děti tvoří, malují nejrůznější krásné výtvory. V kroužku vaření děti připravují pečené, nepečené, slané i sladké jídla a svačinky. Jak se dětem v kroužcích líbí, můžete shlédnout na foto šikovné ručičky, foto vaření, foto pohybový kroužek.

 

 

Jana Klečková

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o pololetních prázdninách nebude.

Klečková Jana

Začátek zimy ve školní družině

Začátek zimy žáci školní družiny trávili tvořením výrobků na vánoční jarmark, zdobili stromečky nejenom ve svých třídách družin, ale taky ve školní jídelně, zpívali vánoční koledy. Pod stromečky je pak čekali krásné dárky v podobě hraček, stolních her a hlavolamů, ale taky dětské šicí stroje. Počasí dopřálo dětem nadílku sněhu, kterou jsme (Pokračování textu…)

Pohybově-tvořivý workshop

Naši školní družinu navštívili pedagogové z DDM Ostrava Poruba. Společně s vychovatelkami připravili pro děti zábavný workshop. Děti rozvíjely své pohybové, kreativní a taneční nadání, zažily odpoledne plné smíchu a zábavných aktivit. Jak si děti činnosti užívaly, můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Návštěva myslivce

Na návštěvu do školní družiny přijel myslivec pan MVDr. Pavel Drastich. Přinesl sebou na ukázku dětem kožešiny, rohy, parohy i kly od prasete divokého. Kromě vyprávění o divokých zvířatech, myslivec nabídl dětem k vyzkoušení dalekohled, loveckou trumpetu, mohly si osahat různé druhy kožešin. Vyprávění i ukázky se dětem hodně líbily. Děti předem nasbíraly množství kaštanů, kukuřice a žaludů, které odevzdaly panu myslivci pro zvířátka v lese. foto

Jana Klečková

Návštěva knihovny v Brušperku

Žáci školní družiny několikrát navštívili knihovnu v Brušperku. Rozvíjeli své před-čtenářské a čtenářské dovednosti. Vyslechli si zajímavé příběhy, ke kterým následně kreslili obrázky. Splnili úkoly, které se vztahovaly k předchozímu čtení. Prohlédli si knihovnu, četli a prohlíželi si knížky a časopisy. I díky takovým aktivitám budujeme v dětech pozitivní přístup ke čtení. foto

Jana Klečková

Kroužky školní družiny

Vychovatelky školní družiny letos vedou tyto kroužky: pohybový kroužek – v něm žáci hrají pohybové, míčové, soutěživé hry skupin i jednotlivců. Při zdolávání překážek zlepšují svou motoriku koordinace těla, orientaci v prostoru, upevňují svá přátelství. V kroužku šikovné ručičky rozvíjejí žáci svou představivost, fantazii, kreativitu, ale (Pokračování textu…)

Podzim ve školní družině

V průběhu podzimu žáci ve školní družině nezaháleli. Svůj volný čas trávili relaxací, hrou a spoustou různých činností. Hráli stolní a karetní hry, tvořili a malovali pomocí tradičních i netradičních výtvarných technik, hráli pohybové hry, tancovali, zpívali. Věnovali se i dramatizací pohádek, dlabali a zdobili dýně, rozeznávali ovoce a zeleninu pomocí čichu a chutě, užili si halloweenský karneval a mnoho dalšího. Výběr aktivit můžete zhlédnout na foto

Jana Klečková