Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Život družiny

Kroužky školní družiny

Školní družina ve školním roce 2023/24 otevírá tyto kroužky:

vaření: pro žáky 1. – 5. třídy, pondělí od 13.00 do 14.30 hod., četnost schůzek dle počtu přihlášených dětí. Poplatek za suroviny 100 Kč/rok. Vede vychovatelka Jana Klečková.

Šikovné ručičky: pro žáky 2. – 5. třídy, úterý od 13.20 do 14.20 hod. Vede vychovatelka Jana Jarošová.

Pohybové hry: pro žáky 1. – 2. třídy, středa od 11.15 do 12.15 hod. Vede vychovatelka Aneta Bajgerová.

Modelář (skládání a lepení z papíru): pro žáky 2. – 3. třídy, čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. Vede vychovatelka Anita Golková.

Jana Klečková

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2023/24 jsou žáci rozděleni do oddělení školní družiny následovně:

žáci 1. A třídy navštěvují 1. oddělení školní družiny,

žáci 1. B třídy navštěvují 3. oddělení školní družiny,

žáci 3. A a 3. B třídy navštěvují 2. oddělení školní družiny,

žáci 4. a 5. třídy navštěvují 4. oddělení školní družiny. 

Rodiče žáků 2. třídy mají informaci o rozdělení do školní družiny v emailu, který uvedli na přihlášce. 

Jana Klečková