Archiv měsíce: Listopad 2023

Volgiáda

Dne 16.11. 2023 se žáci 5. třídy Sofia Pallo, Viktor Jančák, Jakub Hyneček, Tobiáš Bedaň zúčastnili tradiční matematické soutěže Volgiáda na gymnáziu Ostrava-Zábřeh. 13 týmů z Ostravy a okolí se snažilo vyřešit 60 logických, těžkých a nevšedních úloh a hlavně pracovat v týmu. Zvítězit sice mohla jen jedna čtveřice, ale potlesk a odměnu si zasloužily všechny zúčastněné týmy. Akce byla velmi zdařilá a i když jsme nezvítězili, dětem se velmi líbila. Foto

                                                                                                                Sylva Janečková

Hledáme mladého chemika

Ve středu 8.11.2023 se naši deváťáci zapojili do školního kola soutěže Hledáme mladého chemika. Jejich úkolem bylo vyplnit test z obecné a anorganické chemie. Tématem bylo nejen chemické názvosloví, vlastnosti prvků a sloučenin, chemické výpočty, směsi, ale i zábavná osmisměrka a tajenka. V tomto (pro některé žáky obtížném) testu se nejlépe umístili: Marek Koval (9.B), Daniel Mrkvica (9.A) a Jan Ligenza (9.A). Tito žáci jsou navrženi do dalšího kola, které se uskuteční v prosinci v budově SPŠCH Ostrava – Zábřeh. Budeme jim držet palce.

Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Pasování na čtenáře

V úterý 14.11. jsme strávili příjemné odpoledne s prvňáčky a jejich rodinami při Slavnostním předávání Slabikářů. Paní knihovnice M. Daňková děti pozvala do obecní knihovny a jako motivaci k vlastnímu čtení jim přečetla veselou pohádku. Potom už přišla řada na prvňáčky a jejich paní učitelky Ivanu Kurkovou a Jindru Staňkovou, aby ukázali, co všechno se od září naučili. Předvedli nám, že už umí poznat písmenka, spojit je do slabik a někteří zvládli dokonce přečíst celá slova. Jako odměnu jim paní učitelky předaly Slabikář a drobný dárek. Dětem a rodičům děkujeme za hojnou účast a přejeme jim spoustu krásných chvilek při čtení knih a při práci se Slabikářem. Foto, video

L. Velímová

Pasování na čtenáře

Po stopách Plýtváka šatního

Během měsíce října se naše děti MŠ (Hvězdičky) spolu s paní učitelkou Marcelou Bellovou (práce v MŠ)  a žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky Janečkové zapojili do plnění osvětového úkolu “Po stopách Plýtváka šatního”. Práce se jim velmi zdařila a za to jim patří poděkování z týmu Recyklohraní aneb ukliďme si svět (viz foto). Těšíme se na další spolupráci s ekologickou a environmentální tématikou.

Eva Dohnalová Šimečková

Zažij vesmír!

Žáci naší školy se nedávno zapojili do soutěže v obchodním centru Avion Shopping Park Ostrava. Tato soutěž měla název “Zažij vesmír!” a měla ekologický rozměr. Úkolem bylo vytvořit vlastní vesmírné těleso z již použitých surovin a dát jim tak nový smysl. 

Naši žáci se do této soutěže pustili s nadšením. Kreativně vytvořili svá vesmírná tělesa, přičemž použili recyklované materiály. Jejich práce byla oceněna diplomem, a navíc dostali sladké odměny v podobě bonbónů a nálepek. 

Tato soutěž nejen podpořila ekologické uvažování našich žáků, ale také jim umožnila projevit svou kreativitu a dovednosti. Jsme hrdí na jejich účast a úspěch v této soutěži. Gratulujeme všem zúčastněným žákům za jejich skvělou práci! Foto

 Anna Srba  

Informace k energetickým nápojům

Vážení rodiče, v souvislosti s aktuální zprávou bych Vás ráda informovala o zvýšené oblibě energetických nápojů u naších žáků. V současné době se na trhu objevil nový energetický nápoj PRIME. K sehnání jsou 2 varianty, a to s kofeinem a s draslíkem. Obě řady mají negativní dopad především na děti. Kofeinová varianta obsahuje víc než 200mg kofeinu (4 espresa), hydratační varianta obsahuje izoleucin, leucin a valin – tedy látky nevhodné pro děti mladší 18 let.

Zdůrazňujeme, že za propagací nápoje PRIME stojí influenceři, jako jsou například Logan Paul a KSI. Jejich popularita a vliv na mladé lidi mohou být důvody, proč je PRIME mezi mladistvými tak oblíbený. Bohužel, mnoho dětí a mladistvých nemá dostatek informací o tom, jaké mohou být důsledky konzumace takových nápojů.

Všechny varianty energetických nápojů představují zátěž na srdce, krevní oběh a soustředěnost.

Jelikož jsme u žáků zaznamenali, že v době polední pauzy nebo ráno nakupují v místních obchodech energetické nápoje, rádi bychom vás upozornili, že tyto nápoje nejsou pro děti vhodné.

Jejich zákaz je prozatím v jednání, do té doby vás prosím, abyste dávali pozor na to, co vaše děti konzumují, a pokud je to možné, omezili jejich přístup k energetickým nápojům. Je důležité, že s vašimi dětmi diskutujete o potenciálních rizicích spojených s konzumací těchto nápojů a podpořili je v hledání zdravějších alternativ.

 

S přáním hezkého dne

Stejskalová Zuzana

Sportovní den mládeže

Žáci naší školy se letos zúčastníli 1. ročníku semifinálového postupového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Celkem 63 žáků bylo rozděleno do  osmi týmů a na čtyřech hřištích hráli proti sobě fotbal, florbal, házenou a frisbee. Žáci předvedli, že umí pracovat v týmu, který byl věkově velmi různorodý, od 2. do 8. ročníku. Týmy si zvolily název a svého kapitána. Byli velice šikovní a zvládli organizaci a výkony, důraz byl kladem na zodpovědnost žáků samých. Vítězný tým pak předvedl finálové klání v hodu všemi míči a talířem do malé branky. Přibyla také disciplína s tenisovou raketou a míčkem. Vítězem se stal tým Decathlon a vítězem celého týmu Kristýna Kolková z 3.B. Všichni sportovci naplnili heslo turnaje: “Není dnes důležité vyhrát, ale opustit hřiště s úsměvem na tváři”.
Sportovní akce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se konala za finanční podpory obce Stará Ves nad Ondřejnicí, za což děkujeme. Zvlášť poděkování patří organizátoru panu Mgr. Janu Váňovi. Foto

Pythagoriáda

Dne 18.10. na naší škole proběhla jako každý rok matematická soutěž Pythagoriáda, které se účastnil celý druhý stupeň i s 5. ročníkem. I tento rok jsme se moc těšili. Ale bohužel 45. ročník této především logické soutěže neproběhl standardně. Organizátoři letos nedostali finanční podporu z MŠMT, a proto oficiálně soutěž na rok 2023 zrušili.

Naše škola se však rozhodla pokračovat v každoroční tradici a uspořádali jsme alespoň školní kolo bez možnosti dalšího postupu. Mezi postupující by se zařadili všichni s minimálním počtem 9 bodů z 15.

Naši nejúspěšnější počtáři a logikové jsou Viktor Jančák (10), Sofia Pallo a Jakub Hyneček (9) a Ema Müllerová, Martina Hutěčková a Gabriel Korbel z 5. ročníku, Bruno Jankovič (9), Lukáš Piačin a Jáchym Bartoš a Jakub Lyčka z 6. ročníku, Ondřej Pilát a Anna Velímová, Amálie Holaňová, Tobias Jiří Bartoš, Daniel Dvorský, Martin Dohnal a Elen Korbelová, Simona Jančáková, Matěj Raška a Lukáš Filgas ze 7. ročníku, Lenka Folvarčná a Markéta Marejková, Veronika Hýlová a Dita Zimová, Filip Palička a Hynek Boháč z 8. ročníku a Michal Kantor, Jan Ligenza a Denisa Otáhalová a Marek Koval a Jiří Polášek z 9. ročníku.

Všem účastníkům blahopřejeme.

Lucie Pilátová

Berušky v listopadu 2023