Archiv měsíce: Únor 2022

Mobilní planetárium

V pátek 25. 2. se naše malá tělocvična proměnila ve vesmírnou. Ptáte se proč? Naší školu díky projektu MAP Ostrava navštívilo mobilní planetárium. Uprostřed tělocvičny nám vyrostla velká nafukovací kopule, uvnitř které probíhalo promítání vzdělávacích filmů o hvězdách a vesmíru. Díky projektu se této akce zúčastnili žáci první, třetí, šesté a sedmých tříd. Foto

Zuzana Stejskalová 

Beseda se spisovatelem Arnoštěm Vašíčkem

V pondělí 21. 2. se mohli žáci osmé a deváté třídy setkat se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Díky projektu MAP2 statutárního města Ostravy nám bylo umožněno poslechnout si vyprávění tohoto ostravského rodáka, známého cestovatele, spisovatele a scénáristy. Autor televizních seriálů Strážce duší, Ztracená brána a knih Setkání s tajemnem nebo Tajemná minulost nám vyprávěl o záhadách a nevysvětlených tajemstvích ze světa i z Česka. Do naší knihovny nám pan Vašíček přispěl knihami s vlastnoručním podpisem. Foto

Mgr. Zuzana Stejskalová

Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o jarních prázdninách nebude.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka

Pohádka o veliké řepě

Milí rodiče, v průběhu minulého týdne jsme s dětmi hráli pohádku “O veliké řepě”. Posíláme malou ukázku pro radost. 

Dějepisná olympiáda

Po mnoha letech se naši žáci v minulém školním roce nezúčastnili jubilejního, 50. ročníku olympiády. Důvod je všeobecně známý, soutěž proběhla pouze provizorně, distančním způsobem. Byla to škoda, protože tehdejší osmáci, nebo někteří deváťáci, by se jistě prosadili.

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Šlechta v proměnách času. Řešitelé se potýkali s 15 úkoly různého typu, např. doplňovali text k učení o trojím lidu, podle obrázků určovali názvy sídel šlechty nebo poznávali stavitelské styly. Vzpomenete si: románský, gotický, renesanční… Možná trochu překvapivě činilo velké problémy jméno známého jihočeského rybníkáře – Jakuba Krčína z Jelčan.

Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 53 bodů z celkově 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek.

Soutěž proběhla 18. 12. 2021, práci odevzdalo celkem 7 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Maxmiliánu Ďatkovi z 8. ročníku, který se nezalekl těžké konkurence v podání několika velmi bystrých a soutěžemi ostřílených deváťáků, dále také stříbrné medailistce Veronice Slané, bronzový skončil další deváťák Vojtěch Koval. (Pokračování textu…)

Řemeslo má zlaté dno

Ve středu 26. ledna se žáci našeho 9. ročníku zúčastnili praktické soutěže ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Soutěž se konala v Ostravě – Hrabůvkce v kulturním domě K-Trio. Za naši školu soutěžily 4 družstva, z toho jedna skupina ve složení Filip Janošec, Agáta Humplíková, Karolína Aujezdská, Tomáš Stareček a Jan Švesták postoupila mezi tři nejšikovnější družstva a získali krásné ceny – sportovní baťohy. Žáci si vyzkoušeli praktické činnosti z různých oborů, které se vyučují na ostravských středních a učňovských školách. Ze čtrnácti stanovišť bylo nejoblíbenější vyrábění míchaných nápojů a palačinek. Někteří naši žáci projevili značnou zdatnost nejen ve sportovních disciplínách, ale i například praktického zapojení el. zvonku. Foto

Jana Boháčová 

Lyžařský výcvik

Na přelomu ledna a února se naši sedmáci zúčastnili lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích. Počasí nám tentokrát přálo, čekalo nás hodně sněhu. Chatu jsme měli celou pro sebe. Sedmáci si užili jak lyžování, tak zábavy. Foto

Hana Cholevová

2. pololetí 2021/2022

Všude samí sněhuláci

V lednu pořádně nasněžilo a děti si mohly pobyt venku užít ve sněhu. Stavěly sněhuláky, domečky a s dětskými lopatami odhrnovaly sníh. Snad nám tuto zimu ještě nasněží. foto

vychovatelky školní družiny

Byli jsme v kostele

Při příležitosti svátku Tří králů měli žáci školní družiny možnost navštívit místní kostel. Žáci nejdříve hledali zatoulané figurky z vánočního betlému, poté si vyslechli zajímavé povídaní pana faráře, zazpívali koledy a nakonec měli za úkol vyluštit kvíz. Všichni byli úspěšní a dostali sladkou odměnu. foto

vychovatelky školní družiny