Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Archiv měsíce: Únor 2022

Mobilní planetárium

V pátek 25. 2. se naše malá tělocvična proměnila ve vesmírnou. Ptáte se proč? Naší školu díky projektu MAP Ostrava navštívilo mobilní planetárium. Uprostřed tělocvičny nám vyrostla velká nafukovací kopule, uvnitř které probíhalo promítání vzdělávacích filmů o hvězdách a vesmíru. Díky projektu se této akce zúčastnili žáci první, třetí, šesté a sedmých tříd. Foto

Zuzana Stejskalová 

Beseda se spisovatelem Arnoštěm Vašíčkem

V pondělí 21. 2. se mohli žáci osmé a deváté třídy setkat se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Díky projektu MAP2 statutárního města Ostravy nám bylo umožněno poslechnout si vyprávění tohoto ostravského rodáka, známého cestovatele, spisovatele a scénáristy. Autor televizních seriálů Strážce duší, Ztracená brána a knih Setkání s tajemnem nebo Tajemná minulost nám vyprávěl o záhadách a nevysvětlených tajemstvích ze světa i z Česka. Do naší knihovny nám pan Vašíček přispěl knihami s vlastnoručním podpisem. Foto

Mgr. Zuzana Stejskalová

Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o jarních prázdninách nebude.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka

Pohádka o veliké řepě

Milí rodiče, v průběhu minulého týdne jsme s dětmi hráli pohádku “O veliké řepě”. Posíláme malou ukázku pro radost. 

Výskyt infekčního onemocnění ve třídách Berušky a Broučci

Upozorňujeme, že ve třídách Berušky a Broučci se vyskytlo infekční onemocnění projevující se zvracením, průjmy a horečkou. Prosíme, sledujte zdravotní stav svých dětí, a pokud budou mít tyto příznaky, do školky je nevoďte. Děkujeme.

Karneval ve Hvězdičkách

Karneval ve Hvězdičkách

Adaptační kurz – pro žáky 6. třídy i nově příchozí

Naše škola bude opět pořádat v příštím školním roce 2022/2023 pro žáky 6. třídy třídenní adaptační pobyt ve Spálově okres Nový Jičín (cca 1 hod cesty).

Termín pobytu: 14. – 16. 9. 2022

Cena za pobyt a dopravu: 1980 Kč 3 dny/2 noci (v ceně ubytování, strava – plná penze, sportovní a kulturní program pro stmelení kolektivu).

Místo: Spálovský mlýn, Spálov.

Karneval v Broučcích

Dne 25. 2. 2022 v dopoledních hodinách se ve třídě Broučci uskuteční karneval v maskách. Prosíme rodiče, dejte dětem do školky nějakou masku nebo alespoň jednoduchý kostým. Děkujeme.   

Karneval ve Sluníčkách

Dne 25. 2. 2022 v dopoledních hodinách se ve třídě Sluníčka uskuteční karneval v maskách. Prosíme rodiče, dejte dětem do školky nějakou masku nebo alespoň jednoduchý kostým. Děkujeme.   

Dějepisná olympiáda

Po mnoha letech se naši žáci v minulém školním roce nezúčastnili jubilejního, 50. ročníku olympiády. Důvod je všeobecně známý, soutěž proběhla pouze provizorně, distančním způsobem. Byla to škoda, protože tehdejší osmáci, nebo někteří deváťáci, by se jistě prosadili.

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Šlechta v proměnách času. Řešitelé se potýkali s 15 úkoly různého typu, např. doplňovali text k učení o trojím lidu, podle obrázků určovali názvy sídel šlechty nebo poznávali stavitelské styly. Vzpomenete si: románský, gotický, renesanční… Možná trochu překvapivě činilo velké problémy jméno známého jihočeského rybníkáře – Jakuba Krčína z Jelčan.

Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 53 bodů z celkově 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek.

Soutěž proběhla 18. 12. 2021, práci odevzdalo celkem 7 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Maxmiliánu Ďatkovi z 8. ročníku, který se nezalekl těžké konkurence v podání několika velmi bystrých a soutěžemi ostřílených deváťáků, dále také stříbrné medailistce Veronice Slané, bronzový skončil další deváťák Vojtěch Koval. (Pokračování textu…)