Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Duben 2023

Den Země – svátek naší planety

V pátek 21.4.2023 si naši deváťáci připravili ve spolupráci s paní učitelkami Janou Boháčovou a Evou Dohnalovou povídání o Dni Země. Katka Dostálová, František Pelíšek, Natálie Štegnerová, Rozálie Polášková, Samuel Vrzal a Anet Onderková obcházeli jednotlivé třídy. Na začátku všem žákům vysvětlili, proč je tento den tak významný, že se jedná o každoroční celosvětovou událost, kdo a kdy ho vymyslel. Poté si s žáky povídali o ochraně životního prostředí, o tom, jak se starat o přírodu kolem nás a jak ji chránit. Zaměřili se především na třídění odpadu a recyklaci. Pro žáky měli nachystané demonstrační pomůcky. Měli to moc pěkně připravené.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií. Jestliže máte doma nějaké použité baterie, můžete je donést a vhodit do určených sběrných boxů. Ty se nacházejí v MŠ a ve vestibulu školy. Moto na závěr: „Starejme se o naši planetu, neboť ta nám dává mnoho.“ Foto

                                                                                                                             Eva Dohnalová, Jana Boháčová

Valašské muzeum v přírodě – edukační program Obecná škola

Obecná škola 3-5 2023

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc květen

 

3. 5. 2023 Výlet do Valašského muzea v Rožnově p. R., edukační program “Obecná škola”. Pojedou děti ze třídy Sluníčka a Hvězdičky, odjezd v 10:00, návrat kolem třetí hodiny. Oběd a odpolední svačinku budou mít děti s sebou ze školy.
4. 5. 2023  Ukázka výcviku policejních psů na svahu před školkou v 9:00 – všechny třídy.
9. 5. 2023 zápis do MŠ v době od 10:00 do 17:00 v kanceláři v budově Nad Zámkem
10. 5. 2023 vystoupení dětí ze třídy Sluníčka na pásmu pro místní důchodce, bližší informace u paní učitelky ze třídy Sluníčka
16. 5. 2023 koncert ZUŠ pro děti v posledním ročníku MŠ – v 9:00 v hudebně
17. 5. 2023 děti ze třídy Berušky pojedou do Dětského světa ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Odjezd od školky bude v 8:15, návrat na oběd. Dopolední svačinku budou mít děti s sebou ze školky.  
18. 5. 2023 Focení dětí v posledním ročníku MŠ na tablo – během dopoledne  
18. 5. 2023 Besídka pro maminky a tatínky ve třídě Broučci   
27. 5. 2023 Obecní slavnosti – vystupují děti ze tříd Broučci, Hvězdičky a Sluníčka
30. 5. 2023 venkovní focení dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky, zájem o focení, prosíme, zapište do archů v šatnách (děti ze tříd Broučci a Berušky se budou fotit venku 2. 6. 2023)
30. 5. 2023 Besídka pro maminky a tatínky ve třídě Berušky
Během měsíce května se uskuteční další Dny v přírodě, plakátky budou vyvěšeny včas na nástěnkách v šatnách a na webu školy.

Broučci v květnu 2023

Berušky v květnu 2023

Sluníčka v květnu 2023

Hvězdičky v květnu 2023

Květen 2023

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhl 12. ročník tradiční talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Letošní pirátská porota: p. uč. Kurková, p. Koblížka, K. Palagyiová a O. Štibora to vůbec neměla lehké. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: jedotlivci a skupiny. Zpívalo se, tančilo, recitovalo, hrálo na hudební nástroje, viděli jsme mažoretku, parkour a gymnastky. Naprosto perfektní vystoupení všech soutěžících. Trému a rozpaky vystřídal po hodnocení poroty a potlesku diváků  úsměv na tvářích soutěžících. Celou soutěží nás provázeli moderátoři Katka Dostálová a Matěj Bartoš, kteří pak společně se spolužáky 9. třídy vyplnili svým vystoupením přestávky, kdy se porota radila. (Pokračování textu…)

Den v přírodě

Den v přírodě pdf