Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Duben 2023

Den Země – svátek naší planety

V pátek 21.4.2023 si naši deváťáci připravili ve spolupráci s paní učitelkami Janou Boháčovou a Evou Dohnalovou povídání o Dni Země. Katka Dostálová, František Pelíšek, Natálie Štegnerová, Rozálie Polášková, Samuel Vrzal a Anet Onderková obcházeli jednotlivé třídy. Na začátku všem žákům vysvětlili, proč je tento den tak významný, že se jedná o každoroční celosvětovou událost, kdo a kdy ho vymyslel. Poté si s žáky povídali o ochraně životního prostředí, o tom, jak se starat o přírodu kolem nás a jak ji chránit. Zaměřili se především na třídění odpadu a recyklaci. Pro žáky měli nachystané demonstrační pomůcky. Měli to moc pěkně připravené.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií. Jestliže máte doma nějaké použité baterie, můžete je donést a vhodit do určených sběrných boxů. Ty se nacházejí v MŠ a ve vestibulu školy. Moto na závěr: „Starejme se o naši planetu, neboť ta nám dává mnoho.“ Foto

                                                                                                                             Eva Dohnalová, Jana Boháčová

Broučci v květnu 2023

Berušky v květnu 2023

Sluníčka v květnu 2023

Hvězdičky v květnu 2023

Květen 2023

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhl 12. ročník tradiční talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Letošní pirátská porota: p. uč. Kurková, p. Koblížka, K. Palagyiová a O. Štibora to vůbec neměla lehké. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: jedotlivci a skupiny. Zpívalo se, tančilo, recitovalo, hrálo na hudební nástroje, viděli jsme mažoretku, parkour a gymnastky. Naprosto perfektní vystoupení všech soutěžících. Trému a rozpaky vystřídal po hodnocení poroty a potlesku diváků  úsměv na tvářích soutěžících. Celou soutěží nás provázeli moderátoři Katka Dostálová a Matěj Bartoš, kteří pak společně se spolužáky 9. třídy vyplnili svým vystoupením přestávky, kdy se porota radila. (Pokračování textu…)

EVVO – Mokřady a tajemství ztracené vody

Školní recyklační program Recyklohraní, do kterého jsme zapojení, vyhlásilo úkol s tématikou Mokřady a tajemství ztracené vody. Je to reakce na ubývání vody v naší krajině, které je způsobeno dlouhotrvajícím suchem, čímž trpí rostliny i živočichové. Tento úkol měl žákům ukázat, jaký význam mají mokřady a jak je důležité jejich obnovování a budování. Mokřady nám jednak udržují vodu v krajině, jednak slouží jako ochrana před záplavami, ale také jsou domovem mnoha živočichů a rostlin. (Pokračování textu…)

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024

U zápisu pro školní rok 2023/24 bylo 44 dětí. Předškoláci tak mají za sebou první zkoušku. Sedmi dětem byl udělen odklad povinné školní docházky, jedna žádost o odklad ještě byla podána. 37 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. Ve školním roce 2023/24 tak budou otevřeny dvě první třídy. Foto

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

 

O Zlatovlásce

To byl název letošní pohádky, kterou nastudovalo košatecké divadélko. Jsme velmi rádi, že jsme mohli představení zhlédnout v naší škole. Divadélko vystoupilo hned dvakrát: pro žáky 3. – 7. třídy a poté pro děti MŠ a žáky 1. a 2. třídy. Diváci velmi pozorně sledovali mistrovské vystoupení svých spolužáků a jejich výkony patřičně ocenili. Pohádka O Zlatovlásce patří mezi velmi oblíbené pohádky všech generací a právě košatecké divadélko nám ji opět připomenulo a moc se jim to povedlo. Děkujeme hlavní vedoucí paní Ivě Chmelíčkové za nádherný zážitek. Foto