Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv roku: 2018

Mladý chemik ČR – okresní kolo

Dne 12.12. 2018 se naši žáci 9. ročníku V. Hýl, M. Kováč a V. Kaczmarz zúčastnili okresního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR v Ostravě na Střední průmyslové škole chemické. Každým rokem soutěžících přibývá, letos byl celkový počet 221. Soutěž byla tentokrát zaměřená na prvky, sloučeniny a jejich reakce, atom a molekuly, směsi, skupenství látek. Kluci museli zapátrat v paměti a vzpomenout si na učivo začátku 8. ročníku. Moc se jim to povedlo. Všem třem děkujeme za účast a Marcelovi Kováčovi gratulujeme za umístění v horní polovině výsledkové listiny.

Vánoce s přáteli

Na advetním věnci hořela 3. svíce a my jsme se dne 20. 12. 2018 sešli ve staroveském kostele u příležitosti vánočního koncertu. Tentokráte s přáteli ze slovenské Rakové a polské Twardorzeczky. Dopoledne proběhlo vystoupení pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost. Vystoupení všech tří zemí bylo kouzelné. Všechna vystoupení navodila krásnou atomosféru nadcházejících Vánoc. Zaplněný kostel na závěr ve stoje ocenil nejen úsilí, snahu a čas věnový nácviku koncertu, ale také závěrečné veřejné rozloučení všech zemí s bývalým panem ředitelem P. Plečkou, neboť právě on stál u zrodu této mezinárodní spolupráce. Děkujeme všem rodičům, přátelům školy za podporu tohoto koncertu.

Poděkování patří celému kolektivu ZŠ a MŠ včetně kuchařek a správních zaměstnanců, kteří se na zdárném průběhu celé akce podílelí. Foto  Video

Matematická soutěž Volgiáda

Dne 18. prosince se 4 žáci pátého ročníku – Katka Dostálová, Adam Jančák, Michal Hrabovský a Max Ďatko –  společně s paní učitelkou Boháčovou zúčastnili matematické soutěže Volgiáda  konané na Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu. Tým za naši školu soutěžil poprvé. Cílem bylo za 60 minut vyřešit co nejvíce slovních úloh bez chyby. Žáci získali cenné zkušenosti. Náš tým Starovjaku se umístil na 14. místě.

 

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je tradicí naší školy již několik let. Deváťáci připravili program pro děti mateřské školky i základní školy. 6. 12. 2018 pozval Mikuláš děti 1. – 5. třídy do školní jídelny, kde je čerti postrašili a andílci pohladili. Do pekelného kruhu v rytmu tance ale odvedli paní učitelky. Brzy čerti poznali, že nezbední byli žáci a paní učitelky byly propuštěny. Mikuláš si pozval všechny zlobivé hříšníky, ti mu zazpívali, zarecitovali, proto byly všechny děti obdařeny sladkou odměnou.
V mateřince Sluníčka, Hvězdičky, Broučci i Berušky předvedli Mikuláši parádní recitační a pěvecká čísla. Andílci a čerti si s dětmi dokonce zatančili. Děti si zasloužily balíčky dobrot.
Na obecním úřadě se čertů lekli zaměstnanci i řemeslníci, v kuchyni paní kuchařky, paní uklízečky také, ale až poté, kdy viděly čertovský nepořádek. V ředitelně to bylo jiné, zlobiví čerti 9. A se museli vykoupit básničkou, pomohl Mikuláš i andělé. Foto
Mik Mik Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Čerte, čerte chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

Hezké Vánoce všem přeje 9. A, R. Němcová, J. Dorotíková

Mikulašská nadílka 2018

Prosinec 2018

Broučci v prosinci 2018

Berušky v prosinci 2018

Hvězdičky v prosinci 2018

Sluníčka v prosinci 2018