Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Červen 2024

Celoroční hra s Recyklohraním 2023/2024

Za aktivní spolupráci v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět naše škola získala nejen poděkování v podobě diplomu, ale také hodnotnou poukázku. Do celoroční hry se zapojilo více než 1600 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V letošním školní roce jsme byli úspěšní a za svou činnost (sběr elektra, baterií, tonerů, plnění environmentálních a osvětových aktivit) jsme obdrželi celkem 2532 bodů a díky tomu jsme se umístili na krásném 231. místě.

Ráda bych všem kolegům z mateřské školy a základní školy poděkovala za aktivní plnění osvětových úkolů. Těším se na další spolupráci.

                                                                                                                                         Mgr. Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO

Osvětim

Žáci nejvyšších ročníků se vydali na neveselou návštěvu do míst hrůzy za 2. světové války. Po prohlídce cihlových baráků, apelplacu nebo popraviště pro vězně v Osvětimi následovala návštěva dřevěných stájí pro koně, kde žili (většinou velice krátce) v hrůzostrašných hygienických podmínkách vězni nacistického Německa. Odpolední program byl už daleko příjemnější: návštěva historického královského města Krakova. Foto: Osvětim, Březinka, Krakov

Jaromír Chvostek

Cykloturistický kurz 8. ročníku

Minulý týden od 10. do 12. 6. proběhl cykloturistický kurz pro žáky 8. ročníku.

Počasí nás nejprve škádlilo, ještě v noci před odjezdem vydatně pršelo. Nakonec se však umoudřilo a celou cestu na Ostravici bylo příjemně pod mrakem. Cesta se neobešla bez menších komplikací, ale nakonec všichni ve zdraví dojeli. Ubytování v chatkách TJ Sokol Ostravice i strava v místní restauraci byly skvělé.

Úterní výlet na Lysou horu jsme absolvovali za krásného slunného počasí. Tento výšlap žáky zřejmě zas tak moc neunavil, protože se celý podvečer věnovali míčovým sportům a večernímu opékání špekáčků s poslechem, zpěvem, a dokonce i tancem táborových písní.

Vydařený výlet jsme zakončili bohužel deštivým návratem. Ráno jsme vyjížděli za jemného mrholení, které cestou sílilo do vydatného deště. Naštěstí vybavení účastníků bylo skvělé a teplá sprcha a následný odpočinek zajistily 100% účast na následujícím výletu do Osvětimi.

Děkujeme za pěkně strávené chvíle. Foto                                                       

Lucie Pilátová a Leoš Havránek

Přijetí do školní družiny pro rok 2024/2025

Rozhodnutí

Výtvarná soutěž – ,,Děti, pozor červená!”

Naše škola opět zazářila ve výtvarné soutěži ,,Děti, pozor červená!”

Minulý rok se naše škola přihlásila do výtvarné soutěže na téma bezpečnosti s názvem “Děti, pozor červená!” a i letos se nám podařilo dosáhnout skvělého úspěchu. Soutěž se zaměřuje na zvýšení povědomí o dopravní bezpečnost.

V letošním ročníku nás reprezentovala řada talentovaných žáků, kteří se s nadšením a tvořivostí pustili do svých výtvarných děl. Ačkoli všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu za své úsilí, jedno jméno mezi nimi vyčnívalo – Markéta Marejková. (Pokračování textu…)

Atletika – 1. stupeň

Závěr školního roku nám nese nejen testování získaných znalostí, ale také dovedností a výkonů žáků. Usilovně jsme pracovali na svých výkonech v atletice a naše snaha ,,přinesla své ovoce”.  
Žáci prvního stupně se zúčastnili v úterý 4. června – LEHKOATLETICKÉHO PŘEBORU v Brušperku. Už počasí v tento den testovalo naši výdrž. Naštěstí pořadatelé v Brušperku byli připraveni realizovat závody v tělocvičně. Kromě hodu se tedy vše odehrávalo pod střechou. Těchto tradičních atletických závodů se účastní školy v povodí Ondřejnice.  

(Pokračování textu…)

Červen 2024

Letem světem – Amerika

Poslední květnový den byl v naší škole naplněn objevováním dalšího kontinentu z naší série poznávání světa Letem světem. Po Africe, Asii a Austrálii naše pomyslné letadlo letos přistálo v Americe.

V rámci projektového dne žáci prozkoumali kontinent po všech stránkách. Někteří se věnovali tvoření eskymácké či indiánské vesnice a získávali poznatky o obyvatelstvu a osídlení Ameriky.  Jiné třídy stavěly totemy, oblékly se do mexických sombrér a ponč, které si vytvořily. Před zraky všech také vyrostla i známá Socha svobody, či krásně výtvarně ztvárněná socha Krista v brazilském Riu. V našem dni nechyběla ani hudba a tanec. V tělocvičně deváťáci učili základní kroky latinskoamerické samby, sedmáci nám zase zatančili ve stylu country a nechyběl ani známý brazilský karneval a průvod masek. (Pokračování textu…)

Zápis z ustavující schůze školské rady

Zápis z ustavující schůze školské rady ze dne 28. května 2024. Celé znění zde

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informační schůzka se uskuteční v úterý 25. června 2024 v 15.30 hodin ve školní jídelně ZŠ – vedle vestibulu školy před pasováním našich předškoláků ze tříd Sluníček a Hvězdiček. Na schůzce bude vybírán poplatek za ISIC kartu 350 Kč za každé dítě.