Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Prosinec 2022

Vánoční pozdrav od Berušek

https://youtu.be/X2koWnESzNk

Dějepisná olympiáda 52. ročník – 2022/2023

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992. Jeho zaměření zřejmě mnohé žáky (nutno dodat, že i učitele) překvapilo, protože téma se týkalo doby nedávno minulé, zatím neprobrané ani v 9. ročníku. Před řešiteli stálo 14 úkolů různého typu, např. hledali symboly užívané komunisty po roce 1948, upravovali text, určovali obsah vložených fotografií, dešifrovali význam dobových zkratek (JZD, VŘSR apod.), zakreslovali do mapek hranice Západu a Východu atd. Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 52 bodů z celkových 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek. Soutěž proběhla 14. 12. 2022, práci odevzdalo celkem 12 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Marku Dvorskému z 9. ročníku, dále také stříbrnému medailistovi Maxmiliánu Ďatkovi, bronzový skončil osmák Jiří Polášek.

Mgr. Vendula Borkovcová

Až rolnička zacinká

Vánoční koncert “Až rolničká zacinká” se letos neobešel bez komplikací. Vysoká absence vystupujících byla důvodem zrušení koncertu pro veřejnost. Nakonec se koncert uskutečnil jen pro žáky naší školy a školky a tak jsme se spolu s vydatnou sněhovou nadílkou naladili na poslední adventní týden. Všem vystupujícím a učitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ patří velké poděkování za přípravu. Foto

Kroužek vaření

Děti na kroužku opět pekly. Napekly cukroví na vánoční jarmark, šátečky z tvarohového těsta a zkusily si napéct i pizza šneky. Vše se nám hezky povedlo, výrobky byly hezké i chutné. Děti byly velmi šikovné a práce je bavila. Jak šla dětem práce od ruky, můžete vidět na foto

Jana Klečková

Pobyt v inhalační místnosti

Děti ze školní družiny opět navštívily inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Odpočívaly při inhalaci s poslechem pohádky, hrály si. Využily jsme i tělocvičnu, kde děti hrály pohybové hry a  několikrát si prošly  připravenou opičí dráhu. Jak se dětem návštěva líbila, můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Aktivity ve školní družině

V průběhu listopadu a začátkem prosince se děti ve školní družině věnovaly nejenom výrobkům na vánoční jarmark. Kromě pečení cukroví taky tancovaly, hrály pohybové hry, užívaly si pobytu venku, malovaly a tvořily…Vybrané aktivity můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Mikulášská nadílka 2022

Broučci v prosinci 2022

Berušky v prosinci 2022

Hvězdičky v prosinci 2022