Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Prosinec 2022

Vánoční pozdrav od Berušek

https://youtu.be/X2koWnESzNk

Vánoce pro zvířátka

Vánoce pro zvířátka 20. 12. 2021

Vánoční besídka ve třídě Berušky zrušena

Vážení rodiče, je nám moc líto, ale vzhledem k velké nemocnosti dětí jsme nuceni zrušit úterní Vánoční besídku. Dnes je ve školce pouze 5 dětí a ostatní pokračují v domácím léčení. Věříme, že Vám Vaše děti ještě v tomto školním roce připraví jiné pěkné představení. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví a radosti z dětí. 

Kolektiv pedagogů ze třídy Berušky   

Dějepisná olympiáda 52. ročník – 2022/2023

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992. Jeho zaměření zřejmě mnohé žáky (nutno dodat, že i učitele) překvapilo, protože téma se týkalo doby nedávno minulé, zatím neprobrané ani v 9. ročníku. Před řešiteli stálo 14 úkolů různého typu, např. hledali symboly užívané komunisty po roce 1948, upravovali text, určovali obsah vložených fotografií, dešifrovali význam dobových zkratek (JZD, VŘSR apod.), zakreslovali do mapek hranice Západu a Východu atd. Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 52 bodů z celkových 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek. Soutěž proběhla 14. 12. 2022, práci odevzdalo celkem 12 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Marku Dvorskému z 9. ročníku, dále také stříbrnému medailistovi Maxmiliánu Ďatkovi, bronzový skončil osmák Jiří Polášek.

Mgr. Vendula Borkovcová

Až rolnička zacinká

Vánoční koncert “Až rolničká zacinká” se letos neobešel bez komplikací. Vysoká absence vystupujících byla důvodem zrušení koncertu pro veřejnost. Nakonec se koncert uskutečnil jen pro žáky naší školy a školky a tak jsme se spolu s vydatnou sněhovou nadílkou naladili na poslední adventní týden. Všem vystupujícím a učitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ patří velké poděkování za přípravu. Foto

Vánoční besídka u Berušek

Vánoční besídka u Berušek

Vánoce pro zvířátka

Vánoce pro zvířátka

Besídka u Sluníček

Besídka u Sluníček

Kroužek vaření

Děti na kroužku opět pekly. Napekly cukroví na vánoční jarmark, šátečky z tvarohového těsta a zkusily si napéct i pizza šneky. Vše se nám hezky povedlo, výrobky byly hezké i chutné. Děti byly velmi šikovné a práce je bavila. Jak šla dětem práce od ruky, můžete vidět na foto

Jana Klečková

Pobyt v inhalační místnosti

Děti ze školní družiny opět navštívily inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Odpočívaly při inhalaci s poslechem pohádky, hrály si. Využily jsme i tělocvičnu, kde děti hrály pohybové hry a  několikrát si prošly  připravenou opičí dráhu. Jak se dětem návštěva líbila, můžete vidět na foto.

Jana Klečková