Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Říjen 2019

Erasmus+ 2019 – 2021

Erasmus+ 2019 – 2021

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 24. září 2019

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 24. září 2019

  1. Poděkování končící předsedkyni SRPŠ MVDr. Jitce Rohelové za mnoholetou činnost a volba nového předsedy SRPŠ. Jednomyslně byl zvolen Ing. Pavel Raška.
  2. Třídním důvěrníkem za 1.třídu byla zvolena Anna Zahradníková.
  3. Byli jsme seznámeni s hospodařením SRPŠ za minulý školní rok.

(Pokračování textu…)