Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Říjen 2019

Děti testovaly infokiosek

Pátek třináctého. To zní zlověstně. Tentokrát se naštěstí nepřihodilo nic zlého – naopak. V pátek 13. září se na čtyři desítky dětí z Rakové a Staré Vsi měly možnost poprvé seznámit s funkcemi nového informačního zařízení – infokiosku, nainstalovaného v chodbě staroveského zámku. Poté si mohly vyzkoušet postupy geolokační hry a odpoledne program završila procházka kouzelným prostředím Hukvald. Celý program byl součástí mezinárodního projektu Poznáváme historii. Foto

Jaromír Chvostek

Plakat_zmenseni_2

Výstava drobného zvířectva

Pátek 4. října byl nejen Mezinárodním dnem zvířat, ale také dnem, kdy již tradičně děti z naší mateřské i základní školy navštívily výstavu drobného zvířectva v bývalém vojenském areálu. V letošním roce bylo vystaveno 180 kusů králíků, 45 voliér drůbeže a téměř 100 kusů holubů. Mladší děti provedly již zkušené žákyně osmého ročníku, seznámily je s některými plemeny zvířat. V odpoledních hodinách se uskutečnilo posuzování.  V sobotu se tradičně konalo setkání mladých chovatelů, kdy si nejen děti, ale i zvídaví dospělí vyzkoušeli přírodovědné aktivity. Foto

Jana Boháčová

Chraňme přírodu

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci kterého budeme sbírat použité baterie. Sběr bude probíhat na třech místech: vrátnice ZŠ, MŠ nad zámkem a MŠ v budově základní školy. Na výše uvedených místech potkáte zeleného žabáka popř. zelenou krabici, do které baterie hodíte. Sběr bude probíhat po celý školní rok 2019/2020. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí.

koordinátor EVVO: Eva Dohnalová Šimečková

Vítáme tě, podzime!

Nemohli jsme přehlédnout, že už venku panuje podzim. A jak je naším dobrým zvykem, přivítali jsme ho s rodiči, žáky a přáteli školy společně. V úterý 1. 10. se vestibul, jídelna a celá dolní chodba proměnila na tvořivou dílnu – vyráběli jsme totiž podzimní skřítky z dýní a rozmanitých přírodnin. Děti si mohly vyrobit také skřítka z papíru a nechybělo ani občerstvení pro všechny návštěvníky. Porota to letos neměla jednoduché, přesto vybrala nejoriginálnější a nejpovedenější dýňové skřítky, jejichž autoři si donesli domů malou odměnu.

Děkujeme všem za moc pěkné odpoledne a přejeme Vám krásný a pohodový podzimní čas. Foto

Veronika Chrástková

Adaptační kurz

Od 17.9. do 19.9. 2019 se naši žáci 6.třídy zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně v doprovodu výchovné poradkyně E. Dohnalové a třídní učitelky Z. Dlouhé. Tento kurz měl přispět k utužení kolektivu dětí a k upevnění vzájemných vztahů ve třídě. 

Ve Spálovském mlýně nás přivítaly dvě mladé instruktorky. Byly to opravdu profesionálky, dokázaly děti zaujmout od rána až do večera. Po celý pobyt si pro ně připravily mnoho kolektivních her a soutěží, do kterých se naši šesťáci aktivně a s velkým nadšením zapojovali a společně tak zažívali sladká vítězství, ale i hořké prohry.

K závěru kurzu patřilo i jeho hodnocení – téměř všechny děti hodnotily pobyt nejvyššími body. Při loučení se skvělými organizátorkami her a úkolů pak nechyběly ani slzičky. Také my jsme byly s náplní, ubytováním i jídelníčkem kurzu velmi spokojeny. Děkujeme skvělým instruktorkám a chválíme i naše šesťáky. TAK ZASE PŘÍŠTĚ!!! Foto

E. Dohnalová Šimečková, Z. Dlouhá

Dopravní výchova

Dne 30.9. 2019 se žáci 5.A, 5. B a 4. A třídy zúčastnili akce Dopravní výchova, která se každoročně koná na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Výuka se skládala ze dvou částí – teoretické (procvičování pravidel silničního provozu, principy bezpečného pohybu na chodnících, přecházení přes cestu…) a z praktické části, kdy žáci při jízdě na kolech a jako chodci prokazovali své znalosti v praxi. Akce byla velmi zdařilá a dětem se líbila.

Sylva Janečková

Finále Velké ceny malých zoologů

Po prvním kole Velké ceny malých zoologů se družstvo Krvelační aligátoři dostalo do finálového kola. Dne 27. 9. jeli bojovat o umístěni na příčkách vítězů opět do Ostravské Zoo. Krvelační aligátoři znovu zabodovali a získali úspěšné třetí místo. Malým zoologům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Foto 

Jitka Nyklová 

Erasmus+ 2019 – 2021

Erasmus+ 2019 – 2021

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 24. září 2019

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 24. září 2019

  1. Poděkování končící předsedkyni SRPŠ MVDr. Jitce Rohelové za mnoholetou činnost a volba nového předsedy SRPŠ. Jednomyslně byl zvolen Ing. Pavel Raška.
  2. Třídním důvěrníkem za 1.třídu byla zvolena Anna Zahradníková.
  3. Byli jsme seznámeni s hospodařením SRPŠ za minulý školní rok.

(Pokračování textu…)

Říjen 2019