Archiv měsíce: Červen 2023

Naši žáci v Olomouci

Červen je měsíc nejen uzavírání známek, ale i období školních výletů a exkurzí. V letošním roce žáci šestého a sedmého ročníku volili jako školní výlet návštěvu Olomouce. Samotným zážitkem byla i cesta vlakem. Sedmáci do Olomouce vyrazili v pondělí 19.června a šesťáci ve středu 21. června. Počasí nám přálo, proto v dopoledních hodinách si obě třídy užily historickou část Horního i Dolního náměstí, orloje a barokních i gotických kostelů. Kolem poledne naše žáky čekal vytoužený rozchod, kdy valná část dětí navštívila místní McDonald a Kebab. V odpolední části našich výletů jsme se přesunuli nádherným parkem do Pevnosti poznání, kde v příjemném chládku naši žáci absolvovali výukový program. Šesťáci zaměřený na přírodopis, sedmáci na fyziku. V pozdním odpoledni jsme se opět vlakem dopravili zpět do Ostravy – Svinova. 

Do třetice se vybraní žáci (Šimon Bártek, Ondřej Pilát, Hynek Boháč a Patrick Tyleček) v úterý 27.6. vypravili do Olomouce. Tentokrát do oblíbené ZOO Olomouc a Vlastivědného muzea. Tuto exkurzi kluci dostali jako odměnu za své úspěchy v soutěži Příroda s otazníky, organizované SVČ Korunka O-Poruba. Foto

                                                           Jana Boháčová, Regina Hermanová, Lucie Pilátová 

Přejeme krásné prázdniny !!!

Vážení rodiče, milé děti, chceme Vám všem popřát krásné prázdniny plné báječných zážitků, spokojené návraty domů, nádherné počasí a  radostné letní dny. Moc se na Vás těšíme v září 2023. S dětmi, které jsou přihlášené k docházce v prázdninovém provozu v měsíci červenci, si ještě užijeme společné letní dny ve školce, kde budou mít také zajímavý prázdninový program. Seznam dětí rozdělených do tříd Broučci a Berušky v měsíci červenci naleznete níže. Prázdninový provoz bude pouze v budově Nad Zámkem.

Kolektiv mateřské školy       

Pomůcky pro školní rok 2023/2024

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226. 

Chovatelská exkurze

Poslední hodina pracovních činností v 7. třídě proběhla v podobě návštěvy místního hospodářství. Děti si ověřily svoje znalosti mnoha druhů zeleniny i ovocných stromů a mohly se pomazlit s morčaty, králíky několika druhů, pozorovaly i chovy drůbeže. Celou návštěvu završila společná fotografie. Děkujeme místním chovatelům, že nám exkurzi umožnili. Foto 

Jaromír Chvostek

Bezpečnost na silnicích

Tři žákyně naší školy nedávno získaly ocenění za své výtvarné dílo inspirované tématem dopravní policie. Dita Zimová, Markéta Marejková a Sabina Chvostková předvedly svůj talent a vytvořily důležitou zprávu o bezpečnosti na silnicích. Jejich úspěch byl odměněn velkou stolní hrou Activity, kterou obdržely za svou kreativitu a úsilí. Foto

Anna Srba

Školní výlet – 4. a 5. ročník

Dne 13.6.2023 se 4. a obě 5. třídy rozjely na školní výlet do Lešné, kde jsme navštívili zámek a Zoo. Počasí nám krásně vyšlo a výlet jsme si všichni užili. V Zoo jsme měli možnost projet se vláčkem, nakrmit rejnoky a podívat se do všech části pojmenovaných podle kontinentů. Foto

                                                                                                                              Hana Cholevová

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

informace pro rodiče nově přijatých dětí

Cykloturistický kurz

V letošním roce jsme poprvé zahájili cykloturistický kurz, který se budeme snažit opakovat každoročně. Kurzu se vždy budou účastnit žáci osmých tříd. Letos byla naše cílová destinace Ostravice. Kurz jsme zahájili jízdou na kole ze Staré Vsi nad Ondřejnicí přes Frýdek – Místek, Bašku, Frýdlant až na Ostravici. Druhý den nás čekal náročný výšlap na Lysou horu, který všichni žáci bez problému zvládli. Třetí den byl opět cyklistický, kdy nás čekala cesta zpět do Staré Vsi. Během kurzu děti hráli spoustu míčových i jiných her, opékali špekáčky a utužovali vzájemné vztahy a kolektiv. Všichni si akci moc užili a dokázali všem, ale hlavně sami sobě, že dokáží zvládnout i náročné fyzické aktivity. Foto

Vendula Borkovcová, Leoš Havránek

Chemie na hradě 

Na závěr školního roku žáci 8. a 9. tříd naposledy společně vyjeli na Slezskoostravský hrad. Každoročně se tam koná akce zvaná „Chemie na hradě“, která má žákům ukázat zajímavosti z přírodních věd. Naši žáci se mohli nejen podívat, ale také vyzkoušet řadu zajímavých pokusů z chemie, fyziky, matematiky, biologie a ekologie. Někteří se zapojili do soutěží a odměnou jim byl sladký pamlsek a upomínkový předmět v podobě náramku. Všichni jsme si tento přírodovědný den užili. Foto

                                                                                                                                                                                                                                            Eva Dohnalová Šimečková, Lucie Pilátová 

Školní výlet 1.-3. ročníku

V úterý 13. června 2023 vyjeli žáci 1., 2. a 3. ročníku na školní výlet. Nejprve jsme si prohlédli Záchrannou stanici zvířat v Bartošovicích, pak jsme se přesunuli do Příboru, kde na nás čekala interaktivní výstava v Centru tradičních řemesel. Po intenzivních nákupech na příborském náměstí, kde děti v praxi trénovaly finanční gramotnost, jsme se spokojeni a unaveni vrátili domů. Foto

Lucie Velímová