Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Březen 2023

Plán akcí na měsíc duben

5. 4. 2023 Divadelní představení souboru Divadélko Košatka, děti ho shlédnou v dopoledních hodinách.
6. 4. 2023  Velikonoční prázdniny – v MŠ omezený provoz, zájem o docházku v tento den, prosíme, zapište nejpozději do 4. 4. 2023 do archů v šatnách
25. 4. 2023 Divadelní představení ve školce – pohádka Dlouhý Široký a Bystrozraký pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 10:00
25. 4. 2023 Divadelní představení O Blýskavém Prasátku – výlet do Divadla loutek Ostrava pro třídy Broučci a Berušky, odjezd autobusem v 9:30. (děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky pojedou do Divadla loutek Ostrava v měsíci červnu)  
v průběhu dubna Den v přírodě – datum (dle aktuálního počasí) a další podrobnosti sdělíme na nástěnkách ve třídách a na webu  

Valašské muzeum – Broučci

Rožnov Broučci

Valašské muzeum – Berušky

Rožnov Berušky

Preventivní program

V rámci primární prevence rizikového chování jsme našim žákům připravili preventivní programy, které zabezpečily studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ve čtvrtek 2.3. navštívily žáky 4., 5. a 6. tříd s prevencí infekčních nemocí a následků kouření na zdraví člověka. V pondělí 20.3. pak navštívily studentky straší žáky, kde se věnovaly závažným problémům ohledně duševního zdraví a psychohygieně a žáky osmých a devátých tříd informovaly o důležitosti prevence nádorových onemocnění, samovyšetření a péče o své zdraví. Ze zpětné reakce našich žáků víme, že se preventivní programy líbili a považovali je za užitečné a důležité. Foto

Zuzana Stejskalová 

Šikulové – Velká výzva

Žáci školní družiny se zúčastnili natáčení v České televizi v Ostravě pořadu Šikulové – Velká výzva. Byla to pro ně opravdu velká výzva. Ukázali své manuální zručnosti, kreativitu, spolupráci v týmu i vědomosti. Byli to opravdu šikulové. Celou soutěž si užili naplno a odnesli si krásné ceny. Jak soutěž dopadla se dozvíme až po odvysílání pořadu v televizi na programu Déčko. foto

Jana Klečková

Matematický klokan 

V pátek 17.3. jsme celou naši školu, kromě prvního ročníku, zapojili jako každý rok do především logické soutěže Matematický klokan. Žáci se zúčastnili ve všech čtyřech kategoriích pro ZŠ – Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Mezi nejúspěšnější se v nejmladší kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídu zařadili Alice Pilátová (1. místo), Klára Jarecká (2. místo) a František Mrázek a Petr Uherek (3. místo). Žáci 4. a 5. tříd Jakub Hyneček (1. místo), Valentýna Slámová (2. místo) a Sofia Pallo (3. místo) se úspěšně probojovali na vítězné pozice v kategorii Klokánek. Mezi 6. a 7. třídou v kategorii Benjamín, s ročníkovou výhodou, se na vítězných příčkách umístili sedmáci Veronika Hýlová (1. místo), Hynek Boháč (2. místo) a Filip Palička (3. místo). Mezi nejstaršími zvítězil žák osmé třídy Marek Koval (1. místo) a zbylé vítězné pozice obsadili deváťáci Jakub Volný (2. místo) a Klára Palagyiová (3. místo). Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Foto

Jana Boháčová, Lucie Pilátová 

Návštěva knihovny v Brušperku

Březen je měsícem knihy a při této příležitosti žáci školní družiny navštívili knihovnu v Brušperku. Po příchodu si celou knihovnu prohlédli, poté si vyslechli příběh o první napsané knížce. Pak se žáci změnili na ilustrátory a kreslili návrhy obálek na knížky. Prohlíželi a četli si knížky a časopisy, které je zaujali. Návštěva knihovny se jim hodně líbila. foto

Jana Klečková a Petra Ivánková

Výrobky z korku

Naši šesťáci jsou pilní a šikovní. Pečují nejen o zeleň ve škole, ale také vyrábí. V březnu vytvářeli výrobky z korku. Moc se jim povedly. Foto

Jana Boháčová

Den v přírodě – Berušky

Den v přírodě Berušky

Den v přírodě u Sluníček

Den v přírodě