Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Březen 2023

Preventivní program

V rámci primární prevence rizikového chování jsme našim žákům připravili preventivní programy, které zabezpečily studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ve čtvrtek 2.3. navštívily žáky 4., 5. a 6. tříd s prevencí infekčních nemocí a následků kouření na zdraví člověka. V pondělí 20.3. pak navštívily studentky starší žáky, kde se věnovaly závažným problémům ohledně duševního zdraví a psychohygieně a žáky osmých a devátých tříd informovaly o důležitosti prevence nádorových onemocnění, samovyšetření a péče o své zdraví. Ze zpětné reakce našich žáků víme, že se preventivní programy líbily a považovali je za užitečné a důležité. Foto

Zuzana Stejskalová 

Šikulové – Velká výzva

Žáci školní družiny se zúčastnili natáčení v České televizi v Ostravě pořadu Šikulové – Velká výzva. Byla to pro ně opravdu velká výzva. Ukázali své manuální zručnosti, kreativitu, spolupráci v týmu i vědomosti. Byli to opravdu šikulové. Celou soutěž si užili naplno a odnesli si krásné ceny. Jak soutěž dopadla se dozvíme až po odvysílání pořadu v televizi na programu Déčko. foto

Jana Klečková

Matematický klokan 

V pátek 17.3. jsme celou naši školu, kromě prvního ročníku, zapojili jako každý rok do především logické soutěže Matematický klokan. Žáci se zúčastnili ve všech čtyřech kategoriích pro ZŠ – Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Mezi nejúspěšnější se v nejmladší kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídu zařadili Alice Pilátová (1. místo), Klára Jarecká (2. místo) a František Mrázek a Petr Uherek (3. místo). Žáci 4. a 5. tříd Jakub Hyneček (1. místo), Valentýna Slámová (2. místo) a Sofia Pallo (3. místo) se úspěšně probojovali na vítězné pozice v kategorii Klokánek. Mezi 6. a 7. třídou v kategorii Benjamín, s ročníkovou výhodou, se na vítězných příčkách umístili sedmáci Veronika Hýlová (1. místo), Hynek Boháč (2. místo) a Filip Palička (3. místo). Mezi nejstaršími zvítězil žák osmé třídy Marek Koval (1. místo) a zbylé vítězné pozice obsadili deváťáci Jakub Volný (2. místo) a Klára Palagyiová (3. místo). Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Foto

Jana Boháčová, Lucie Pilátová 

Návštěva knihovny v Brušperku

Březen je měsícem knihy a při této příležitosti žáci školní družiny navštívili knihovnu v Brušperku. Po příchodu si celou knihovnu prohlédli, poté si vyslechli příběh o první napsané knížce. Pak se žáci změnili na ilustrátory a kreslili návrhy obálek na knížky. Prohlíželi a četli si knížky a časopisy, které je zaujali. Návštěva knihovny se jim hodně líbila. foto

Jana Klečková a Petra Ivánková

Výrobky z korku

Naši šesťáci jsou pilní a šikovní. Pečují nejen o zeleň ve škole, ale také vyrábí. V březnu vytvářeli výrobky z korku. Moc se jim povedly. Foto

Jana Boháčová

Hodnocení lyžařského výcviku

     Lyžařský výcvik pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky proběhl 6. – 10. 2. 2023 ve sportovním areálu Skalka a hodnotíme jej po všech stránkách jako velmi zdařilý. Doprava byla zajištěna kvalitním autobusem řízeným velmi příjemným panem řidičem. Autobus byl přistaven vždy včas a na místě bezpečném pro nástup dětí.

(Pokračování textu…)

Biologická olympiáda 2022/2023 – školní kolo

Po několikaleté odmlce se tři odvážní hoši 6. a 7. ročníku zapojili do náročné soutěže Biologická olympiáda. V letošním ročníku bylo zvoleno téma BEZLESÍ, je to velmi obsáhlé téma (louky, stepi, mokřady, zahrady apod.). Martin Dohnan, Ondřej Pilát a Hynek Boháč se začali připravovat již v listopadu loňského roku a v měsíci lednu a únoru postupně plnili úkoly – poznávačku třiceti rostlin a živočichů, náročný test na téma bezlesí a velmi pěknou laboratorní práci s dužnatými plody.

Kluci byli velmi šikovní, v této náročné soutěži se nejlépe umístil nejzkušenější – Hynek Boháč (64 bodů ze 150 bodů) ze sedmé třídy. Naši šesťáci Martin Dohnal (46,5 bodů) a Ondřej Pilát (42 bodů) na to, že se této soutěže účastnili poprvé, nedopadli také vůbec špatně. Návrh na postup do okresního kola byl na základě kritérií udělen Hynkovi Boháčovi, který musí během měsíce března vypracovat vstupní úkol (domácí pozorování klíčení hrachu). Foto

Příroda s otazníky 2023

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Příroda s otazníky – téma BEZLESÍ. 

Dne 2. 3. 2023 tato soutěž proběhla na Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě pro žáky 5. – 6. ročníků. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Šimon Bártek, Slámová Valentýna a Ondřej Pilát. Byli rozděleni do dvou kategorií: 5. a 6. třída. V kategorii 5. tříd se na prvním místě umístil Šimon Bártek, který bodově překonal i kategorii starších žáků 6. ročníku.  V kategorii 6. tříd se na 4. místě umístil náš žák Ondřej Pilát. Valentýna Slámová se umístila na krásném 9. místě. Následující den, v pátek 3. 3. 2023, v této soutěži pokračovali žáci 7. a 8. ročníků. Opět jsme vyslali tři žáky: Hynka Boháče, Štěpána Šrámka  a Patricka Tylečka. Soutěž byla obdobná jako předchozí den, o něco náročnější. Hoši se utkali v poznávačce rostlin a živočichů, testu, který prověřil nejen jejich teoretické znalosti a kvízu. I naši starší žáci nezklamali.  (Pokračování textu…)

Kroužek vaření

Vždy v úterý se děti, přihlášené do kroužku vaření, odeberou do cvičné kuchyňky, aby se věnovaly kulinářskému umění. V druhém pololetí má kroužek celkem 3 skupiny dětí. Skupiny se po týdnu střídají. Naposledy si v kroužku každá skupina dětí vyzkoušela připravit desert tiramisu. Dařilo se jim a taky jim připravená dobrota moc chutnala. foto

Jana Klečková