Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Mimoškolní aktivity

V tomto školním roce nabízíme tyto mimoškolní aktivity. Všechny kroužky budou zahájeny v měsíci říjnu.

Přírodovědný kroužek 2- 3. třída J. Boháčová Lichý týden – středa 13:00 – 13:45 200 Kč ročně
Přírodovědný kroužek 4- 5. třída J. Boháčová Sudý týden – středa 13:00 – 13:45 200 Kč ročně
Keramický kroužek  1. a 2. tř L. Velímová, V. Borkovcová Lichý týden 1. a 2. tř. 13:00 – 14:00 600 Kč ročně
Keramický kroužek  4. a 5. tř L. Velímová, V. Borkovcová Sudý týden 3. a 5. tř. 13:00 – 14:00 600 Kč ročně
Počítačový kroužek 4. tř. H. Cholevová Úterý 12.05– 12.50 400 Kč ročně
Školní časopis J. Chvostek,  A. Weczerková Pátek  13.15 – 14.30 500 Kč ročně
COUNTRY kytara – základy R. Hermanová Pondělí, pátek 13.20 – 14.05 pro žáky 6.- 9. tř. dle domluvy 300 Kč na pololetí
Sportovní kroužek L. Havránek Úterý 13.30 – 14.15 podle počtu přihlášených žáků se vytvoří skupiny pro lichý a sudý týden, pro žáky 3.- 6. třídy 500 Kč ročně
Atletický kroužek AK SSK VÍTKOVICE Úterý 16.00– 16.50 1 150 Kč na pololetí
Kroužek ruského jazyka A. Srba Pro žáky 1. stupně – úterý 13:00 – 13:45 400 Kč
Elektrotechnický kroužek Petr Volný Pro žáky II. stupně – pondělí – 1. schůzka 4. 10. 2021 bude společná v 15 hodin 500 Kč