Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity budou postupně doplněny během začátku školního roku 2023/2024.

mto š Kroužky budou zahájeny v měsíci říjnu, mažoretky již 21. září 2023.

Jejich otevření závisí od počtu přihlášených dětí. Informace budou průběžně aktualizovány. Poslední aktualizace 27. 9. 2023.

Přírodovědný kroužek 2. a 3. třída P. Dostalíková Lichý týden čtvrtek – 13.15 – 14.00 400 Kč ročně
Přírodovědný kroužek 4. a 5. třída P. Dostalíková Lichý týden čtvrtek – 14.00 – 14.45 400 Kč ročně
Přírodovědný kroužek 6. a 7. třída J. Boháčová Lichý týden úterý 13.15 – 14.00 400 Kč ročně
Keramický kroužek  1. a 4. třída L. Velímová, V. Borkovcová 1× za 14 dní, čtvrtek 13.00 – 14.00 1000 Kč ročně
Keramický kroužek  2. a 3. třída L. Velímová, V. Borkovcová 1× za 14 dní, čtvrtek 13.00 – 14.00 1000 Kč ročně
Školní časopis J. Chvostek, V. Chrástková Pátek  13.00 – 14.15 sudý týden 400 Kč ročně
COUNTRY kytara – základy pro žáky 6.-9. roč. R. Hermanová Pátek 13.15 – 14.00  500 Kč na pololetí
Sportovní kroužek pro 3.-5. třídu L. Havránek Z důvodu nezájmu žáku se ruší 1000 Kč ročně
Florbalový kroužek pro 2. stupeň L. Havránek Pátek 13.30 – 14.15 1000 Kč ročně
Kroužek ruského jazyka 2.-5. tř. A. Srba Z důvodu nezájmu žáku se ruší 400 Kč ročně
Atletický kroužek – leták AK SSK VÍTKOVICE Pozor změna – úterý  16.00 – 16.50 1200 Kč na pololetí
Mažoretky Sluníčka a 1.A, 1.B  – leták J. Staňková Čtvrtek  14.25 – 15.10 900 Kč na pololetí
Mažoretky 2. – 5. třída J. Staňková Čtvrtek  15.15 – 16.00 900 Kč na pololetí
Dramatický kroužek 2. a 4. třída I. Kurková, P. Ivánková Středa 13.15 – 14.00 800 Kč ročně
Dramatický kroužek 4. a 6. třída I. Kurková Z důvodu nezájmu žáku se ruší 800 Kč ročně
Začínáme s PC pro žáky 3. třídy E. Dohnalová Šimečková Sudý týden pondělí  12.45 13.30 400 Kč ročně