Starší příspěvky

  • expand2021 (104)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Mimoškolní aktivity

Vzhledem k epidemiologické situaci, kdybychom neměli míchat děti z různých tříd, a stavebním úpravám ve škole máme v tomto pololetí značně omezeny mimoškolní aktivity.

Logické hry ŠD A. Golková Pátek 12.30 – 14.00 Hrazeno
ze šablon
Školní časopis J. Chvostek,
A. Weczerková
Pátek 13.15 – 14.30 lichý týden 400 Kč
COUNTRY kytara R. Hermanová pátek 13.15 – 14.00 pro žáky 6.- 9.. tř. dle domluvy 600 Kč
Počítačový kr. 4. tř. H. Cholevová  úterý 12.15 – 13.00 400 Kč
Od 2. pololetí      
Keramický kr.  2. a 3. tř Z. Chvostková, H. Haasová čtvrtek 13.00 – 14.00 – lichý týden 400 Kč
Keramický kr.  4. a 5. tř V. Borkovcová čtvrtek 13.00 – 14.00 – sudý týden 400 Kč
Sportovní kroužek L. Havránek pátek 13.15 – 14.00 podle počtu přihlášených žáků se vytvoří skupiny pro lichý a sudý týden, pro žáky 3.- 6. třídy 250 Kč