Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Mimoškolní aktivity

V tomto školním roce nabízíme tyto mimoškolní aktivity. Kroužky budou zahájeny v měsíci říjnu, výjimkou jsou mažoretky již od 15. 9. 2022.

Jejich otevření závisí od počtu přihlášených dětí. Informace budou průběžně aktualizovány. Poslední aktualizace 20. 9. 2022

Přírodovědný kroužek 1. a 3. třída P. Dostalíková Lichý týden čtvrtek 13.00 – 13.50 400 Kč ročně
Přírodovědný kroužek 2. a 4. třída P. Dostalíková Sudý týden čtvrtek 13.00 – 13.50 400 Kč ročně
Přírodovědný kroužek 5 – 7. třída J. Boháčová Lichý týden  – pondělí 13.00 – 13.50 400 Kč ročně
Keramický kroužek  1. a 3. tř L. Velímová, V. Borkovcová Sudý týden čtvrtek 13:00 – 14:00 1000 Kč ročně
Keramický kroužek  2. a 4. tř L. Velímová, V. Borkovcová Lichý týden čtvrtek 13:00 – 14:00 1000 Kč ročně
Počítačový kroužek 4. tř. H. Cholevová Úterý 12.05 – 12.50 400 Kč ročně
Školní časopis J. Chvostek,  A. Weczerková Pátek  13.15 – 14.15 600 Kč ročně
COUNTRY kytara – základy pro žáky 6.-9. roč. R. Hermanová pátek 13.15 – 14.00  500 Kč na pololetí
Sportovní kroužek pro 3.-5. třídu L. Havránek Úterý  12.10 – 12.55 1000 Kč ročně
Florbalový kroužek pro 2. stupeň L. Havránek Pátek 13.00 – 13.45 1000Kč ročně
Atletický kroužek – leták AK SSK VÍTKOVICE Úterý 16.10 – 17.00 1200 Kč na pololetí
Mažoretky I. stupeň – leták J. Staňková Čtvrtek 16.00 – 16.45 900 Kč na pololetí
Turisticko zálesácký kroužek 3. až 5. tř P. Fešarová Úterý 13.00 – 13.50 400 Kč ročně
Kroužek ruského jazyka 2.-5. tř. A. Srba Pátek 13.05 – 13.50 400 Kč ročně