e-Strava – návod

Postup pro přihlášení uživatele E-STRAVY

1. Zadat kód zařízení: 48
2. zadat kód uživatele:
           – číslo čipu, bez počátečních 0
           – u ostatních (MŠ, cizí strávníci) číslo (kod), který obdržíte od učitelů nebo vedoucí školní jídelny
3. zadat heslo – počáteční heslo se dozvíte při vyzvednutí čipu (je uvedeno na zadní straně dokladu o prodeji čipu) nebo u svých učitelů v MŠ, písmena pište malými znaky
4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu
5. v hlavním menu zvolte položku jídelníček
6.
pak můžete provést změny
7.
po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn
8.
objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána

Pokud se přihlašujete poprvé přepněte se po přihlášení do klasické estravy, kde si zadáte svůj email, na který budete dostávat potvrzení o všech vámi provedených změnách.

Nezapomeňte si při prvním přihlášení změnit heslo z důvodu bezpečnosti. V případě zapomenutí hesla využijte možnosti zaslání nového hesla na email.

Přihlášení můžete také provést přímo na portále www.estrava.cz.

POZOR: Uživatelé prohližeče Safari (iOS, Mac) se musi, pro správné fungování, poprvé přihlásit přímo na portál m.estrava.cz


Změny (odhlášky) lze provádět minimálně jeden pracovní den předem do 13 hodin!!!
První den absence je nárok na dotovaný oběd, který je možno odebrat do jídlonosiče (u žáků ZŠ ozačeným kodem čipu) s možností vyzvednutí po domluvě až do 15:30 hodin. Výjimečně lze oběd  první den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin.