Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Duben 2020

Úkoly na dny 4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí

Čj –  str. 101 /3 opiš do sešitu, podtrhni zájmena, nevypracovávej úkol b), pošli mailem

Aj – do sešitu Vocabulary si napiš nadpis Budoucí čas pomocí be going to – otázka a opiš tento zápis:

 • otázku tvoříme přehozením podstatného jména (zájmena) a slovesa (is, are), např.: He is packing his suitcase. Otázka: Is he packing his suitcase?
 • odpověď je stručná: Yes, he is. No, he isn´t.
 • pozor: What are you doing? (Co děláš?), odpovím:  I ´m packing my suitcase. (Já si balím kufr.)

Čt – přečti si na: https://basnicky-basne.peoplelovepeople.com/cs/pro-maminku/prvni-dopis-mamince-_-jaroslav-seifert/2-55-23172 básničku o mamince a napiš do sešitu 2 – 3 větami, co autor v básničce píše, pošli mailem

M Tento týden nás čeká opakování všeho, co už umíte, takže by to pro žádného z vás neměl být problém – podle vypracovaných úkolů, které mi zasíláte 😊

112/10, 11 + na stránkách matika.in si zkus ABCD

(Pokračování textu…)

Úkoly 4. 5.-7. 5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si rostliny a živočichy ekosystému louka v učebnici na s. 46-49.
 • Vypracuj pracovní list louka (poslední úkol u rostlin, označený kytičkou, je dobrovolný).

Český jazyk

 • Ústně učebnice s. 83, cv. 4 a s. 84 cv. 7

Úterý

Angličtina

Český jazyk

 • Učebnice s. 19, cv. 3 – napiš do školního sešitu

Středa

Vlastivěda

Do sešitu zapiš odpovědi na otázky z učebnice na straně 23. Odpovídej celou větou.

Čtvrtek

Český jazyk

 • Ústně slohové cvičení – učebnice s. 85, cv. 2, 2 a, 3, 3a

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej úlohy 104/34, 37

Úkoly 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí
ČJ: – učebnice str. 58/ cv. 3 – písemně (napiš jen přídavná jména)
Čtení: – čítanka str. 131 – 132 přečíst, 132/2 ústně
M: – učebnice str. 105/ 19, 20, 21 ústně,
– str. 105/22 písemně
AJ: poslech cv. 1, 2/50 učebnice (poslechy pošlu na vaše emaily)

(Pokračování textu…)

Úkoly 27. 4. – 30. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu překresli tabulku (nebo přepiš příklady) 104/33 (Pro připomenutí: 8×13= 8×10+8×3=80+24=104)

Český jazyk

Učebnice str. 51, cvičení 11 – ústně  (Pokračování textu…)

Práce v dubnu 

Dubnové Velikonoce jsme zpestřili velikonočními či jarními obrázky a výzdobou, kterou děti dělaly doma. Další aktivity, které jsme využily, byly různé typy her a aktivit, které mohly děti hrát se sourozenci či případnými kamarády.  Příloha 1, přiloha 2. 

 

Úkoly na dny 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí

Čj – str. 99/5 do sešitu napiš správně přísloví, vypiš slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, čas, způsob

Aj – V pracovním sešitě vypracuj str. 57/3: co budeš nebo nebudeš dělat o dalším víkendu. Na řádky piš I´m going to (já budu) nebo I´m not going to (já nebudu).

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě

M Minulý týden jste usilovně počítali, a tak si dnes dáme trochu změnu a zabloudíme i do finanční matematiky.  Do její problematiky vás uvede pan Liška, který vám popíše vznik peněz a jak se chovat, abyste v budoucnu nespadli do dluhů 😊

Dějiny peněz, Finanční gramotnost

(Pokračování textu…)

Informace k uvolňování opatření ve školách

Vážení rodiče,

na základě harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství předpokládáme, že by od 25. 5. 2020 mohli za daných podmínek nastoupit do školy žáci 1. stupně. Protože ještě není vydáno přesné metodické doporučení, vyčkejte, určitě budete včas informováni. K tomuto datu plánujeme také otevření mateřské školy, ale také čekáme na organizační opatření ministerstva zdravotnictví. 

Harmonogram ke stažení zde.

Děkuji vám za přízeň, vaši práci a pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Úkoly 20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí:

ČJ : –      Zapiš si do sešitu: Vlastní jména osob i zvířat píšeme s velkým počátečním písmenem (jména osobní).

 • učebnice str. 57/8 – vypiš jména osob, odpověz ústně na otázky

Čtení:  – čítanka str. 128 – 129 číst, ústně odpovědět na otázky za textem

M:  – učebnice str. 100/cv. 30 písemně, str. 103/1, 2, 3 – ústně

AJ: učebnice str. 48-49 přečíst a přeložit, pokud budete potřebovat pomoct, pište na mail (Pokračování textu…)

Úkoly 20. – 24. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu spočítej v učebnici 101/5, 6, 8

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 17, 18 a 19.
 • V učebnici na straně 50 se nauč číst a překládat cvičení 1.
 • V pracovním sešitě doplň cvičení 3 na straně 51.

Český jazyk

Urči rod a vzor podstatných jmen:

Host –

Kniha –

Těsto –

Zámek –

Kytice –

Pole –

Učitel –

Báseň –

Koště –

Kašel –

Propast –

Dříví –

Starosta –

Porotce –

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 20. 4. – 24. 4.  2020

Pondělí

Čj – str. 98/1 přečti si úryvek, do sešitu Čj – Š vypracuj úkoly e), f), g), i), j). U úkolu j) najdi alespoň 3 přídavná jména a urči jejich druh.

Aj – projdi si v učebnici zelený rámeček 56/2, přepiš jej do sešitu Vocabulary, vypracuj v pracovním sešitě 56/1 podle následujícího vzoru: obr. 1 sleep in a tent, dále tedy použij sloveso z 1. řádku a doplň vhodné slovo z 2. řádku podle obrázku

Čt – přečti si znovu úryvek v uč. Čj 98/1, vypracuj do sešitu úkoly a), b), c)

M str. 109/15, 16(pozorně čti zadání, pro některé může být záludná)

        str. 109/17

(Pokračování textu…)