Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště působí na Základní škole a Mateřské škole Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace dle vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

ŠPP – kontaktní email: spp(zavinac)zs-staravesno.cz