Starší příspěvky

  • expand2020 (191)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Listopad 2019

Dějepisná olympiáda

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Dlouhé století se loučí (1880-1920). Řešitelé se potýkali se 17 úkoly různého typu, např. doplňovali text ze světoznámého Haškova Švejka, poznávali osobnosti našich dějin nebo popisovali obrázek zachycující impuls k zahájení 1. světové války – sarajevský atentát na následníka rakousko-uherského trůnu.Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže (mimochodem je to stejná osoba jako loni), jak o tom svědčí zisk 54 bodů z celkově 65 možných. (Pokračování textu…)

Osmáci chystají jarmark

Osmáci se i letos vrhli do přípravy jarmarku s nadšením a pod vedením obětavé maminky, paní Poláškové, vyrobili podle svých představ a návrhů svíčky ve skle. Jak se jim vše podařilo, ukáže prodejnost jejich výtvorů na jarmarku 29. 11. 2019 Foto

Mgr. Jaromír Chvostek

Zachraňovali jsme páchníka

Asi to zní nesrozumitelně, ale dnes už žáci devítky vědí, o co jde. Zapojili se totiž v rámci pracovních činností do záslužné akce Ochrana páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Poodří.

Pod vedením odborníků z centra Arnika vysázeli ve středu 13. 11. podél polní cesty od tzv. Chvostkova kříže mezi Starou Vsí a Košatkou hrušňové stromořadí, které tvoří na 40 kusů hrušní starých odrůd. Ty se časem stanou přírodním stanovištěm asi třícentimetrového vzácného brouka páchníka, který obývá dutiny vhodných stromů. Počasí sice nepřálo, ale přes bláto a zimu dobrá věc zvítězila. Foto

Mgr. Jaromír Chvostek

Soutěž mladých zoologů

Dne 14. listopadu se 20 vybraných žáků 2.stupně naší základní školy vydalo do ostravské ZOO, kde se konala soutěž mladých zoologů. Tématem letošního ročníku byli DRAVCI, SOVY A SOKOLI. Soutěž se konala ve  výukovém centru v ZOO Ostrava, kdy soutěžní týmy (pětice) vyplňovaly test. Této soutěže, která probíhá vždy celý týden se účastní  týmy ze škol z celého Moravskoslezského kraje.
V mladší věkové kategorii (6. a 7. tříd) se  v těžké konkurenci umístili žáci 7. ročníku na krásném 28. -33. místě. Soutěžili pod “krycím názvem” Sýčci benzínový. Náš nejmladší tým z 6.ročníku soutěžil letos poprvé pod názvem Krvavá morčata a získal 14 bodů. Se stejným počtem bodů se umístili žáci 8. ročníku, kteří soutěžili pod názvem Krabičky (8.B) a o dva body méně získalo skupina Chapadla (8.A). Foto
Jana Boháčová 

Beseda se speciálním pedagogem

Dne 21.11.2019 naši školu již podruhé navštívila paní speciální pedagožka Mgr. Marie Komárová tentokrát s tématem Předcházíme poruchám učení. Náplní besedy pro rodiče žáků ZŠ byla problematika poruch učení u dětí, jako např. dyslexie, dysgrafie a praktické rady, jak těmto poruchám předcházet. Beseda se velice zdařila, zaznělo také mnoho zajímavých dotazů a otázek. Budeme se těšit na další spolupráci s touto velmi dobrou lektorkou. Foto

Eva Dohnalová Šimečková

Výstava ovoce a zeleniny

Již tradičně navštěvují žáci mateřské a základní školy výstavu ovoce a zeleniny v zahrádkářském domě. Tentokrát to bylo v pondělí 4. listopadu. Žáci si prohlédli několik odrůd ovoce a zeleniny, které vypěstovali Staroveští zahrádkáři. Součástí výstavy byla také malá expozice výrobků našich dětí z mateřské a základní školy. Foto

Jana Boháčová

Beseda o včelách

Dne 6.11. 2019 proběhla na naší škole beseda o včelách na téma CO SE DĚJE V ÚLU. Pozvání přijal pan Bc. Pavel Možíš, který je zakládajícím členem Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí. Z pohledu zkušeného včelaře seznámil žáky s jednotlivými vývojovými stádiemi včely medonosné, děti se dále dozvěděly o historii včel, včelích produktech a jejich praktickém využití. Zdůraznil také význam včel pro lidstvo. V závěru besedy mohli žáci nahlédnout do úlu a prohlédnout si včelí plásty. Beseda se všem velmi líbila a žáci pak v jejím závěru kladli přednášejícímu mnoho záludných otázek, na které se jim vždy dostalo vyčerpávajících odpovědí. Děkujeme a těšíme se na další společné setkání. Foto
Mgr. Eva Dohnalová Šimečková 

Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro rok 2020/2021

Listopad 2019

Zájmové kroužky – informace

Všechny zájmové kroužky, které dětem odpadly v uplynulých týdnech (Angličtina, Zumba), budou nahrazeny po skončení prvního pololetí školního roku tak, aby v obou pololetích bylo realizováno vždy všech 15 výukových hodin. Stejným způsobem budou nahrazeny i další případné odpadlé hodiny.