Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Červen 2022

Dušanovy zápisky

V předposlední den školního roku vyšlo poslední číslo letošního již 23. ročníku časopisu Dušanovy zápisky. Poděkování patří redakční radě spolu s vedoucími panem uč. Chvostkem a p. uč. Weczerkovou. Takže prázdniny můžete začít se čtením Dušana. Děkuji všem za skvělou práci. Číslo 5

Den pro rodiče s dětmi – poděkování

Milí rodiče našich dětí, chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši podporu a za hojnou účast na včerejším Dni pro rodiče s dětmi. Věříme, že si děti tuto akci užily, že měly radost z her a z vystoupení klauna Hopsalína, a že i Vy jste se mohli těšit ze vzájemného setkání. Moc děkujeme všem maminkám, které napekly dobroty a přispěly k pestrosti občerstvení a také všem z Vás, kteří jste pomohli při závěrečném úklidu barevných konfet. Velmi si Vaší spolupráce vážíme. 

Školní výlet

Dne 21.6. 2022 se třídy 3., 4., 5.A, 5.B zúčastnily školního výletu. Cílem byla návštěva Kovozoo ve Starém Městě a Archeoskanzenu Modrá. Cesta trvala sice dlouho, ale výlet opravdu stál za to. Kovozoo je jedinečná ZOO, kde jsme viděli zvířata v životní velikosti vyrobená z kovového odpadu, muzeum veteránů atd. V Archeoskanzenu jsme se zúčastnili programu pro školy Týden na Velké Moravě. Na různých stanovištích se děti například dozvěděly, jaké látky a oděvy se používaly, jak se pekly placky nebo jak se tehdy vyučovalo. Počasí nám přálo, výlet se vydařil a všude se nám moc líbilo. Foto

                                                                                                                           Sylva Janečková

Dětský den

V červnu si žáci školní družiny užili Den dětí s pohybem. V zámeckém parku na ně čekalo plnění zábavných pohybových úkolů, jako například: skákání v pytli, kop a hod na branku, trakaře, chůze ve dvojici se svázanýma (Pokračování textu…)

Výročí heydrichiády

Už 80 let uplynulo od dramatických událostí 2. světové války, spojených s atentátem čs. parašutistů na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Svět se seznámil s krutostí fašistů a brzy poté si zapamatoval názvy Lidice a Ležáky. Těmto tématům byla věnována poučná prezentace, vytvořená pro děti vyšších ročníků žáky 9. třídy. Foto

Jaromír Chvostek

Osmáci na zámku

V osnovách dějepisu pro osmý ročník je i kapitola Renesance. A kde najít lepší názornou ukázku renesančního stavitelství, než na staroveském zámku? Jako obvykle největší zájem žáků ovšem připoutala návštěva obřadní síně. Foto

Jaromír Chvostek

Zeměpis s vůní Itálie

O referátech v hodinách zeměpisu ví někdy i celá škola. Tentokrát se školou rozvoněla italská pizza, kterou připravili žáci 8.třídy – František Pelíšek a Ondra Štibora. Ti měli za úkol si připravit prezentaci o vzniku, tradici a způsobu přípravy této italské pochoutky. Kluci měli nejen prezentaci, ale rozhodli se ji ozvláštnit i ochutnávkou. Zbytek osmáků mi dá jistě zapravdu – takové prezentace nás baví. Foto

Zuzana Stejskalová

Pracovní činnosti

Naše sedmačky se umí postavit i k chlapské práci. V hodinách pracovních činností se pokusila o výrobu hmyzích domečků. Samotná paní učitelka Hermanová byla překvapená, jak holky umí pracovat s kladívkem, šroubovákem či dokonce s vrtačkou. Holky byly moc šikovné a vyrobily tak pár domečků pro ty nejmenší na naši školní zahradu. Foto

Školní výlet našich deváťáků

Na naší škole máme velmi pěknou tradice, poslední – devátý rok jezdit na třídenní výlet do našeho hlavního města Prahy.

Ve dnech 8. až 10. června 27 deváťákům s p .uč. třídní Janou Boháčovou a p.uč. Hanou Cholevovou vyšlo krásné počasí. Mottem školního výletu bylo “Praha pěšky”. Avšak, někteří žáci to pojali “Praha v sedě” ….tj. kde byla možnost si sednout, tam se sedlo!

První den jsme zvládli patnáctikilometrovou túru na Pražský hrad, Petřínskou rozhledu a bludiště, Střelecký ostrov a Národní třídou zpět na Václavské náměstí, kde jsme nedaleko bydleli v Hostelu na Jindřišské ulici. 

Druhý den (brzy dopoledne) jsme si užili skoro prázdné uličky v centru Prahy. Podívali jsme se do podzemí i “nadzemí” Staroměstské radnice, pokochali jsme se výlohami Pařížské ulice a vytouženě opět sedli na oběd. V odpoledních hodinách jsme absolvovali prohlídku Muzea Karlova mostu a krásnou projížďku loďkou do “Čertovky”. Ve večerních hodinách jsme strávili hodinu v maličkém divadle Hilt na představení Fantom a náročný dlouhý den jsme zakončili procházkou noční Prahou. Třetí den byl odpočinkový. Prohlédli jsme si historické prostory a nahlédli do několika expozic opraveného Národního muzea. Prozkoumali některé pasáže u Václavského náměstí. V odpoledních hodinách jsme si ještě užili atmosféru našeho velkoměsta a vlakem v “kupéčkách” zamířili zpět do Ostravy. Foto

Jana Boháčová

Pohár povodí Ondřejnice – 2. stupeň

Za deštivého počasí vyrážel 8. 6. 2022 na kolech do Brušperku II. stupeň. Ač oslabeni o partu deváťáků, kteří si užívali na výletě v Praze, jsme se rvali o medaile s 6 školami velmi urputně. Nakonec z tohoto boje byly 3 zlaté medaile, 8 stříbrných a 2 medaile bronzové. Jako tým jsme skončili na 5. místě. Všem reprezentantům děkujeme za výkony a přejeme sportu zdar nejen na našem krásném novém hřišti. Foto

Romana Němcová