Starší příspěvky

  • expand2021 (105)
  • expand2020 (187)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Duben 2021

Změny od 3. 5. 2021

Z jednání vlády dne 29. dubna 2021 vydalo MŠMT informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021. Celé znění

Pro naši mateřskou školu a základní školu se nic nemění, dochází jen ke změně četnosti testování, a to 1× týdně. Testovat se bude vždy v pondělí, chybějící žáci po příchodu během týdne.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2021/2022

Do 23. 4. 2021 bylo podáno celkem 38 žádostí o přijetí, z toho 4 žádosti o odklad povinné školní docházky. Do 1. ročníku bylo přijato 34 žákjů, třem byl udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok, další jedna žádost o odklad je v řízení. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě první třídy. Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků budou naplánovány dle aktuální epidemiologické situace v průběhu měsíce června. O přesném termínu budete prostřednictvím webu informováni.

Výsledky zápisu pro rok 2021/2022

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě zasláno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Náměty na činnosti pro Broučky

Milí Broučci! 

Moc Vás všechny zdravím! Ještě nějakou chvilinku potrvá, než se opět všichni setkáme ve školce, ale už teď se na Vás moc těšíme. Některé jsme již mohli potkat venku nebo na zahrádce a udělalo nám to velkou radost! 😊 

A kdybychom byli všichni pohromadě, co bychom dělali?  

 

Je duben, a to je měsíc bezpečnosti. Už trošku víte? Ano…. Povídali bychom si o dopravních prostředcích a o bezpečnosti na silnici, při vycházce, při přecházení přes přechod apod. Víš, jak se přes přechod správně jde? Co se musí nejdříve udělat? Určitě se podívat na strany, zda nejede auto. A raději třikrát, aby nás nic nezajelo. (Pokračování textu…)

Vyhodnocení fotografické soutěže Stará Ves nad Ondřejnicí mýma očima

V březnu vyhlásila školní družina fotografickou soutěž. Do soutěže se přihlásilo 12 žáků z prvního i druhého stupně, s celkovým počtem 22 fotografií. Porota provedla vyhodnocení došlých fotografií. Neměla to vůbec jednoduché, protože všechny byly zajímavé a krásné. (Pokračování textu…)

Velká cena ZOO … trochu jinak

Žáci 2. stupně se tradičně zapojují do soutěží, které pravidelně připravuje ZOO Ostrava (střídáme soutěže Velká cena ZOO a Cena mladých zoologů). Tyto týmové soutěže (soutěží pětice žáků v daných kategoriích) se konají ve výukovém centru ZOO Ostrava. Avšak tak jako všechny letošní soutěže, tak  i tato soutěž se konala distančně. Organizátoři nám zaslali zadání z roku 1976, kdy tato populární soutěž začínala a my jsme měli možnost tento materiál využít a vytvořit si ” vlastní” soutěž. V týdnu 5.4 – 9. 4. žáci jednotlivých ročníků druhého stupně vyplňovali během 30 minut upravené online testové otázky (22 bodů), týkající se vzniku ZOO Ostrava, chovaných savců v roce 1976 v ostravské ZOO. Za každý ročník byly vyhodnocené první tři místa. Konkrétní umístění žáků je v přiložené tabulce. Tabulka

Jana Boháčová a Eva Dohnalová Šimečková

Náměty na činnosti pro Berušky

Milé Berušky!

Do školky už mohou starší kamarádi ze třídy Sluníček a předškoláci z Hvězdiček, ale vy ještě musíte být pár dní doma. Posíláme vám s paní učitelkou náměty, které bychom spolu probírali ve třídě. V tomto týdnu bychom si povídali o povolání. Zasíláme vám několik typů, aktivit na doma a inspirací, jak si s dětmi zkrátit čas a jak je zabavit. (Pokračování textu…)

Náměty – 3. dubnový týden

Milí Broučci!

     Posíláme vám domů mnoho pozdravů, už se na vás všichni moc těšíme – děti, paní učitelky i paní kuchařky. Určitě se brzy ve školce setkáme a věřím, že už se nemůžete dočkat. Zatím si však můžeme o tom, co se děje ve školce, jen psát…

     Tento týden si budeme povídat o naší Zemi – říká se jí také Modrá planeta. Proč? Protože ve vesmíru opravdu vypadá jako krásná modrá koule. Pokusíme se pochopit něco o tom, jak je pro život na Zemi důležitá voda, vzduch, půda, sluníčko, že musíme naši Zemi chránit a pečovat o ni. Náměty zde

Za všechny vás zdraví paní učitelka Jana

 

Sluníčka v dubnu 2021

Organizace ranní družiny dne 15. 4. 2021

Milí rodiče. Žáci, kteří se dne 15. 4. (čtvrtek) účastní ranní družiny, jdou nejdříve do šaten. Poté přichází do školní družiny, kde se otestují. Žáci, kteří přijdou po sedmé hodině, jdou do šaten, do ranní družiny už nepůjdou. Budou se testovat stejně jako v pondělí: 1. třída v jídelně, 2. a 4. A třída ve své třídě.

Jana Klečková, vedoucí vychovatelka

Školné za měsíc duben 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je  MŠ dle nařízení vlády otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou. Do MŠ mohou docházet také mladší děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese. Pro tyto děti je stanovena úplata za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 350 Kč.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy