Archiv roku: 2023

Ten vánoční čas

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 jsme po tříleté vynucené pauze připravili tradiční vánoční koncert ve staroveském kostela sv. J. Křtitele, který nesl název “Ten vánoční čas.” Tato událost byla nádherným spojením vánočního ducha a  nadšení našich dětí a žáků z mateřské a základní školy ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brušperku, která má na naší škole svou pobočku. Děti a žáci vystoupili se skvostnými výkony, zahrnujícími vánoční koledy, tradiční písně, vyprávění, básničky a krásné hudební aranžmá. Malí a velcí umělci předvedli nejen svůj talent, ale také schopnost sdílet vánoční poselství lásky, radosti a pokoje. Všechna představení nám vytvořila nezapomenutelný zážitek, který nás vtáhl do kouzelné atmosféry vánočního času. Adventní  koncert byl možný díky úsilí našich žáků, podpůrnému týmu učitelů a velké pomoci rodičů, kteří podporovali naše malé umělce. Děkujeme všem za vaši podporu a přítomnost, která udělala letošní vánoční koncert tak zvláštním. Těšíme se na další společné kulturní zážitky a přejeme vám krásné a šťastné vánoční svátky. Foto

Koncert v polské Twardorzeczce

V pátek 15. 12. 2023 jsme se po kovidových letech zúčastnili mezinárodního koncertu našich partnerských škol. Vystoupení letos organizovala polská Základní škola w Twardorzeczce. Naše děti – Písklata společně s malou Ondřejnicí – vystoupily hned po žácích Základní školy Milana Mravca v Rakové, a koncert zakončili polské děti. Vystoupení všech tří škol bylo velmi pěkné a všem se navzájem velmi líbilo. Měli jsme možnost prohlédnout si školu, společně jsme poobědvali ve školní jídelně a děti pak společně strávily poobědový odpočinek. Ten však byl věnován společným rozhovorům, tanci a zábavě. Loučení bylo těžké. Všichni jsme si popřáli krásné nadcházející svátky. Děkujeme panu řediteli Piotru Tlalkovi za organizaci této akce. 

Foto

Změna termínu platby stravného

Úhrada stravného bude od ledna 2024 provedena bezhotovostně-stažením z účtu na základě svolení s inkasem do 3. dne daného měsíce. Prosíme všechny plátce, aby v tomto období zkontrolovali dostatek financí na svých účtech.

Tzn. že platba na leden již nebude stržena na konci prosince, ale až v lednu – tedy do 3.1. A pak na únor do 3.2. 2024 atd. 

 

Vánoční besídka u Broučků

Vánoční besídka u Broučků

Den v přírodě 15. 12. 2023

Vánoce pro zvířátka 15. 12. 2023

Den v přírodě – Vánoce pro zvířátka

Vánoce pro zvířátka Berušky

Mikulášská nadílka v naší škole a školce

Přináším vám zprávu o letošní Mikulášské nadílce, kterou s láskou připravili naši žáci devátých tříd pro naše mladší spolužáky ze školy a školky. Tato událost byla plná radosti, vzájemného sdílení a vytváření pevnějších pout mezi všemi členy naší školy. Naši žáci se zapojili do přípravy této akce s velkým elánem. Tolik čertů a andělů na jednom místě jsme ve škole ještě neviděli. Pro své spolužáky připravili taneční vystoupení i se slíbenou nadílkou. Do pekla si neodnesli čerti vůbec nikoho, i když zlobiví tady ve škole jsou. Jednotlivé třídy si připravily pro tak vzácnou návštěvu písničky, koledy či básničky. Děkuji všem žákům devátých tříd za jejich iniciativu a  přístup k našim mladším spolužákům. Věřím, že tato tradice bude pokračovat i v dalších letech, a že se nám podaří udržet ducha vzájemného respektu a dobré pohody ve školním prostředí. Foto

Bobřík informatiky

V listopadu jsme se zapojili a uskutečnili v rámci školy 2. ročník soutěže zvané BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěž probíhala na počítačích formou online testu, kdy soutěžící vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Otázky byly v souladu s novou informatikou a to z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, analýzy a řešení problémů a především z programování. V letošním roce se mohli poprvé do soutěže zapojit 4. ročníky. Soutěžilo se ve 4 věkových kategorií. Kategorie MINI – 4. třída (max 172 bodů), kategorie BENJAMIN – 5. a 6. třída (max 201 bodů), kategorie KADET – 7. a 8. třída (192 bodů) a kategorie JUNIOR – 9. třída (max 192 bodů).  

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal polovinu z maximálního bodového zisku v jednotlivých kategoriích.  (Pokračování textu…)

Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromku

První prosincový den, v pátek 1.12., jsme společně rozsvítili vánoční stromečky ve škole a u této příležitosti uspořádali malý předvánoční jarmark s kulturním programem. Všechny děti od mateřské školy až po žáky 2. stupně společně s učitelkami a vychovatelkami připravily a vyrobily zajímavé vánoční ozdoby a upekly vánoční cukroví. Letošní vystoupení s vánočními koledami a básničkami bylo v režii p. uč. Hýlové (ze ZUŠ Brušperk) a p. uč. Pilátové. Tato naše akce jako každý rok předchází tradičnímu rozsvícení obecního vánočního stromu u zámku. I zde si mohli rodiče a přátelé školy zakoupit výrobky našich žáků a přispět tím na zakoupení pomůcek pro kreativitu a tvoření, které využijí v pracovních činnostech a  výtvarné výchově. Všem Vám děkujeme za pomoc při přípravě a přejeme krásný pohodový adventní čas. Foto

Eva Dohnalová Šimečková, Sylva Janečková