Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Září 2018

Vítání podzimu se zvířátky

Úterní, již chladivé odpoledne, strávila řada rodičů se svými ratolestmi ve vestibulu naší základní školy. Společná akce pro rodiče a děti ze základní a mateřské školy se stala v našem plánu akcí již tradicí. Společné vydlabávání dýní, soutěže pro děti, posezení u malého občerstvení, malování na obličej, nácvik grafomotoriky pro děti, to vše přispělo k pěkné odpolední atmosféře. Také žáci 9. třídy mají svou první organizaci takto velké akce za sebou. A nezklamali. Převlečeni za zvířátka roztančili spolu s ostatními celý vestibul. Vybrat nejkrásnější dýni byl opravdu oříšek. Přesvědčit se můžete sami na přiložených fotografiích. Poděkování patří nejen celému kolektivu ZŠ a MŠ, ale také vám rodičům. Bez vás by celá organizace byla k ničemu. Díky také panu Petrošovi za poskytnutí nádherných dýní. Foto

Krajské kolo soutěže školních časopisů

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády.  Náš časopis Dušanovy zápisky slaví v letošním školním roce 20. narozeniny. Znovu jsme se do soutěže přihlásili. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. V letošním roce se jedná již o dvanáctý ročník soutěže. Krajské kolo se uskutečnilo tentokrát v Městské knohovně v Třinci. Výprava tří redaktorek – Karolíny Daňové, Barbory Kneblové a Dominiky Najzarové – nepřijela s prázdnou. Přivezla si diplom na nejlepší titulku v kategorii časopisů 1. a 2. stupně a dokonce 4. místo za umístění našeho časopisu v téže kategorii. Tím si naše redakce zajistila postup do celostátního kola, které se tradičně uskuteční Brně, letos 9. listopadu. Držíme redakci palce a gratulujeme. Foto

Dny NATO 2018

Žáci 7. třídy měli letos možnost v předstihu navštívit Dny NATO v Ostravě. V pátek zavítali do areálu mošnovského letiště, kde měli možnost zhlédnout ukázku pozemní zechniky a vyzkoušet si i jiné věci, jako řídit tank, střílet atd. Foto

Adaptační kurz – 6. ročník – Již potřetí …

… ve dnech 13. – 14. září 2018 absolvovali žáci 6. ročníku adaptační kurz ve Staré Vsi u Rýmařova, pořádaný agenturou STAN  (Special Team for Adventure in Nature). Ve čtvrtek nám přálo krásné slunečné počasí, kdy si všichni vyzkoušeli horolezeckou stěnu. Někteří zdatní vylezli v lanovém centru až do třetího patra – do cíle. Odvážlivci si mohli „skočit“ z dvacetimetrové výšky. Během těchto aktivit vládla bezvadná atmosféra plná podpory, nadšení a humoru. Ve večerních hodinách jsme navštívili nedaleký les, kde jsme stavěli „příbytky pro zvířátka“.

 V pátek od rána lilo, po skupinkách jsem navštívili nedaleký krytý bazén. Stmelovali jsme kolektiv týmovými hrami. V pátek odpoledne po veselé cestě domů ze Staré Vsi u Rýmařova do Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme se s úsměvem a mnoha zážitky rozcházeli domů.  Foto     

 Mgr. J. Boháčová

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 18. září 2018

  1. V první třídě byl zvolen nový třídní důvěrník a to za 1. – Kunčárová Veronika
  2. V 5.ročníku byl zvolen nový třídní důvěrník – Mgr. Štegnerová Monika
  3. V oddělní Hvězdiček v MŠ byl zvolen nový třídní důvěrník – Ing. Lenka Špidlová
  4. Byla nám představena nová zástupkyně školy – Mgr. Zuzana Stejskalová. (Pokračování textu…)

Velká cena malých zoologů

Dne 12.9. 2018 se 5 sedmičlenných družstev vybraných žáků ze 4. a 5. tříd zúčastnilo tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “Česká louka”. Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže. Foto  Autor S. Janečková

Dopravní výchova

Dne 5.9. 2018 se žáci 5., 4.A, 4.B zúčastnili akce Dopravní výchova, která se každoročně koná na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.Výuka se skládala ze dvou částí – teoretické (procvičování pravidel silničního provozu, principy bezpečného pohybu na chodnících, přecházení přes cestu…) a z praktické části, kdy žáci při jízdě na kolech a jako chodci prokazovali své znalosti v praxi. Akce byla velmi zdařilá a nás velmi potěšilo, že naši žáci byli na závěr pochváleni jak za kázeň, tak i za své znalosti. Foto

 
 

Berušky v září 2018

Broučci v září 2018

Hvězdičky v září 2018