Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Listopad 2022

Plán akcí na měsíc prosinec

5. 12. 2022 Mikuláš ve školce – v dopoledních hodinách navštíví děti ve třídách Mikuláš s čerty a anděly a pokud budou hodné, a to ony jistě všechny jsou, přinese jim i odměnu. Dětem, které toho dne nebudou ve školce, mohou rodiče přijít vyzvednout mikulášský balíček s cukrovinkami a ovocem, ať jim to není tolik líto. Balíčky budou připravené ve třídách.
7. 12. 2022  Vánoční vystoupení dětí ze třídy Sluníčka pro místní důchodce
14. 12. 2022  Generální zkouška na Vánoční koncert, na kterém účinkují děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky. Děti ze tříd Broučci a Berušky se přijdou podívat na zkoušku v dopoledních hodinách
15. 12. 2022 Vánoční koncert v místním kostele, začátek v 16:30 (Účinkují děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky)
třetí prosincový týden Vánoční stromeček pro zvířátka – děti půjdou do lesa zdobit stromeček pro zvířátka. Více na plakátcích ve třídách 
19. 12. 2022 Vánoční besídka ve třídě Broučci, začátek v 16:00
20. 12. 2022 Vánoční besídka ve třídě Berušky, začátek v 16:00
21. 12. 2022 Vánoční besídka ve třídě Hvězdičky, začátek v 16:00
22. 12. 2022 Vánoční nadílka pod stromečkem ve třídách
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny – v MŠ přerušen provoz, opět začínáme po prázdninách v úterý 3. 1. 2023

Poděkování

poděkování

Změna docházky žáků do školní družiny

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vychovatelky jsou přesunuti žáci 3. oddělení do 1. oddělení. Žáci z 1. oddělení jsou přesunuti do 3. oddělení. Žáci ze 4. oddělení jsou rozděleni do 1., 2., a 3. oddělení. Pro vyzvedávání žáků 4. oddělení, zvoňte na zvonek 1. oddělení. Všechna oddělení školní družiny se nachází v budově B (stará budova). Změny jsou pouze dočasné. Děkujeme za pochopení. 

Jana Klečková

Můj první slabikář

První adventní týden začal pro žáky 1. třídy velkou událostí. Paní učitelka Z. Chvostková pro ně připravila slavnostní předání “Slabikáře”. Tímto se z našich prvňáčků stali čtenáři. Přejeme jim mnoho krásných a zajímavých chvilek s touto knížkou plnou písmenek. Foto

Malý vánoční jarmark a rozsvěcování stromečku 2022

Společenský den

První adventní týden jsme v naší škole zahájili společenským dnem. Chlapci a děvčata přišli nejen ve společenském oblečení, ale snažili se k sobě být hodní, laskaví, kamarádští, prostě chovat se k sobě navzájem tak, jak si to všichni ve škole přejeme. Foto

Halová kopaná

V úterý 15. a ve středu 16. listopadu se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnila okrsková kola v halové kopané. Turnaje se, jako každý rok, účastnila základní škola Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy a Stará Ves nad Ondřejnicí. První den odehráli svůj turnaj žáci šestých a sedmých tříd. Chlapci odehráli velmi kvalitní zápasy a zaslouženě vybojovali krásné 2. místo. Druhý den nastoupili ke svým zápasům chlapci osmých a devátých ročníků. Tady naši žáci naplno ukázali svoji fotbalovou kvalitu a s přehledem turnaj vyhráli, kdy ze šesti odehraných zápasu pět vyhráli a pouze jeden remizovali.  Všem žákům, kteří turnaj odehráli, moc děkujeme a věříme, že si turnaj užili. Sláva vítězům, čest poraženým. Výsledky 6. – 7. ročník  Výsledky 8. – 9. ročník   Foto

Leoš Havránek

Bobřík informatiky

Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže zvané BOBŘÍK INFORMATIKY. Národní kolo proběhlo na školách během dvou týdnů v měsíci listopadu. Soutěž probíhala na počítačích formou online testu, kdy soutěžící vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Otázky byly z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžili jsme ve třech věkových kategorií. Kategorie MINI – 5. třída, kategorie BENJAMIN – 6. a 7. třída a kategorie KADET – 8. a 9. třída. 

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku). 

Úspěšní řešitelé: 

Kategorie MINI: 1. místo – Bruno Jankovič (152 bodů), 2. místo – Stella Filipcová (129 bodů), 3. místo – Adriana Sklářová (128 bodů), 4. místo – Tomáš Buchta (120 bodů). 

Kategorie BENJAMIN: 1. místo – Filip Palička (140 bodů), 2. místo – Štěpán Hutěčka (125 bodů), 3. místo – Radim Tyleček (120 bodů). 

Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme.  

                                                                                                                                                                                                                               Eva Dohnalová, Leoš Havránek

Plán na měsíc listopad – včetně změn

3. 11. 2022  Podvečerní akce pro rodiče s dětmi „Uspávání broučků“, začátek v 17:00 na louce pod školkou (ul. Nad Zámkem). Další informace na plakátku
8. 11. 2022  Kouzelník ve školce – program „Pohádkové kouzlení“. Začátek pro třídy Broučci a Berušky v 8:30, pro třídy Sluníčka a Hvězdičky v 9:30.
15. 11. 2022  Vánoční focení – zájem o focení dětí zapíší rodiče do přihlašovacího archu umístěného v šatnách, kde jsou uvedeny ceny a časy focení.
15. 11. 2022 začátek plaveckého kurzu pro děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky (odjezd od MŠ Zámecká v 9:10)
25. 11. 2022 Exkurze před hasičskou zbrojnicí včetně návštěvy policisty, povídání o práci policistů a hasičů, prohlídka hasičských a policejních vozů (akce je určena pro děti všech tříd MŠ a proběhne v dopoledních hodinách)   
25. 11. 2022 Rozsvěcování Vánočního stromu s vystoupením dětí ze třídy Sluníčka a Vánoční jarmark (prodej výrobků, které vytvořily ve třídách děti společně s učitelkami)
28. 11. 2022 Divadelní představení Děd Vševěd pro třídy Sluníčka a Hvězdičky, začátek v 10:10.

omlouváme se za pozdní zveřejnění

Soutěž mladých zoologů

Dne 9. listopadu 2022 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili soutěže  Soutěž mladých zoologů v ostravské ZOO. Tématem letošního ročníku byli Primáti. Naši školu reprezentovaly 2 pětice žáků z 6. ročníku a po jedné skupině ze 7. a 8. ročníku. Test byl náročný a přes velkou konkurenci jsme velmi pěkně uspěli. Žáci 6.B (Korbelová Elen, Novobilská Natálie, Bujnochová Sabina, Špidlová Julie a Dvorský Daniel) se umístili z našich soutěžících nejlépe. Získali 27 bodů, na postup ztratili pouhé 3 body a obsadili 13. příčku. Ostatní skupiny se  umístily převážně v horní polovině výsledkové listiny. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme úspěchy nejen v dalších přírodovědných soutěžích. Foto

Mgr. Jana Boháčová