Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Květen 2023

Poděkování

Poděkování rodičům

Přijímací zkoušky na SŠ

V letošním školním roce se budeme muset rozloučit nejen s našimi deváťáky, ale také s jednou žákyní páté třídy a s jedním žákem sedmé třídy. Oba se dostali na víceleté gymnázium v Ostravě. Našich 23 deváťáků úspěšně zabodovalo u přijímacích zkoušek a všichni se dostali na svoji vybranou školu. Deset žáků odchází studovat na střední školu s maturitou, 4 žáci na gymnázia (Příbor, Ostrava), 6 žáků na učební obory, 2 byli přijati na uměleckou školu a jedna žákyně na Janáčkovou konzervatoř.  Všem přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Eva Dohnalová – výchovný poradce 

Lehkoatletický trojboj – Petřvald

Stejně jako každý rok, i letos reprezentovali vybraní žáci 1. stupně naši školu na Lehkoatletickém trojboji v Petřvaldu. Na stupínky vítězů nakonec vystoupali Agáta Bukovická, která mezi prvňáčky získala 3. místo, Jan Dvořáček vybojoval úžasné 1. místo v kategorii 4. tříd. Naši páťáci, Tomáš Buchta a Stella Filipcová, obsadili ve své kategorii oba 3. místo a Elen Štěpánová dosáhla svým výkonem dokonce na místo 2. Všem sportovcům děkujeme za jejich výkony a výhercům blahopřejeme. Foto

Lucie Velímová 

Anglický desetiboj

V úterý 23.5. se na ZŠ Gajdošova v Ostravě konala soutěž Anglický desetiboj, určená pro žáky třetích tříd. Naši školu reprezentovaly Alice Pilátová, Stela Šimíčková a Julie Starečková, které se v konkurenci 15 dalších týmů umístily na krásném šestém místě. Thank you, girls, GREAT JOB! Foto

Lucie Velímová 

Besídka u Berušek

Besídka Berušky

 

Pozor – změna!!! Pro velkou nemocnost dětí tento týden byla besídka u Berušek přesunuta na čtvrtek 8. 6. 2023 od 16:00.

Děkujeme za pochopení! 

Prevence digitální propasti, Podpory vybavení škol digitálními pomůckami

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 
Naše škola se zapojila do dotačních programů v oblasti „Prevence digitální propasti, Podpory vybavení škol digitálními pomůckami“ – výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Cílem je   vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

 

Byli jsme u hasičů

Žáci školní družiny dne 17. 5. navštívili místní sbor dobrovolných hasičů. Vyslechli si užitečné informace ohledně práce hasičů, ale taky, jak se zachovat při nepředvídané události.  Nechyběla módní přehlídka hasiče. Pan Košťál dětem ukázal výstroje s veškerým potřebným vybavením, které potřebuje při své práci v terénu a vysvětlil, k čemu se používá. Profesionálně a  trpělivě odpovídal na dotazy dětí. Za připravenou exkurzi panu Košťálovi moc děkujeme a budeme se těšit příští rok na další akci u hasičů. foto

Vychovatelky školní družiny

Kroužek vaření

Tentokrát děti v kroužku vaření napekly buchty z kynutého těsta a taky  si pochutnaly na kuřecích řízcích se spoustou zeleniny. Jak si děti kuchtění užily a jak si na všem pochutnaly se můžete podívat na foto

Jana Klečková

Vítání jara

Dne 27. dubna se uskutečnila tradiční akce Vítání jara. Úvodní program zahájily svým jarním pásmem básní a písní děti z oddělení Hvězdiček, následovala vystoupení žáků základní školy, z nichž někteří uspěli také ve školní talentové soutěži Xixa má talent. Krásná vystoupení předvedly také Mažoretky a Písklata. Moderování a technického zajištění programu se skvěle ujali naši deváťáci. Po programu byly v jídelně připraveny již tradiční výtvarné dílničky, kde si děti i rodiče mohli vyrobit jarní ozdoby. Celou akci provázela výstava výtvarných a rukodělných prací žáků. Akce se všem moc líbila a my už se těšíme na příští rok. Foto 1, Foto 2

Lucie Velímová

Poděkování – Mokřady a tajemství ztracené vody