Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Únor 2023

Hvězdičky v březnu 2023

Sluníčka v březnu 2023

Broučci v březnu 2023

Berušky v březnu 2023

Březen 2023

Beseda na téma 2. světová válka

V 5. ročnících jsme nyní uzavřeli učivo na téma 2. sv. válka. Do rozšíření okruhů vědomostí se s námi zapojil tatínek dívek, které navštěvují naši školu. Beseda probíhala v rámci dvou vyučovacích hodin. Pan Miroslav Malík vyprávěl rodinný příběh, tragický osud, který ovlivnil život jejich rodiny. Seznámil žáky obou 5. ročníků se získanými záznamy o průběhu 2. sv. války u nás na území Staré Vsi a okolních obcí Trnávky, Proskovic i města Ostravy. Nejvíce děti zaujaly artefakty z války, které můžete vidět na fotografii i s autorem besedy a našimi žáky. Foto

Ivana Kurková 

Obvodní kolo recitační soutěže v Brušperku

Dne 21. února se 6 našich žáků probojovalo do obvodního kola recitační soutěže. Do Brušperku jelo předvést své recitační schopnosti 6 žáků 1. stupně: z 1. třídy – Tobias Dekleva, z 2. ročníků – Mária Chrenková, ze 3. třídy Sarah Vítová a Ema Špidlová, ze 4. třídy – Sofia Pallo a z 5. ročníků – Elen Štěpánová. Rozhodně se naši žáci v konkurenci výběru těch nejlepších z 10 okolních škol neztratili. Nepřijeli jsme ani s prázdnou. Mária Chrenková obsadila v těžké konkurenci s básničkou Koza v plavkách 3. místo. Všichni si zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Foto

Lucie Velímová

Družinový karneval

V pondělí 20. února se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti své masky předvedly při promenádě masek. Poté se zabavily při plnění úkolů, jako například skládání slov a obrázku, kop na branku, slalom s míčem pomocí hlavy, házení lanových kruhů na cíl. Zatancovaly si balonkový tanec, mašinku a na závěr si užily volné tancování na (Pokračování textu…)

Inhalační místnost ve Zdravíčku

Žáci školní družiny opět navštívili inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Čas v ní strávili odpočinkem, hraním a malováním. Po odpočinku se přesunuli do tělocvičny, kde si zahráli pohybové hry, prošli opičí stezkou, stavěli domečky z molitanových kostek. Už se těšíme na další návštěvu! foto

Jana Klečková

Hodiny vaření

V hodinách pracovních činností si žáci 5. A a 5. B zahráli na kuchtíky a připravili pro sebe lahodné pokrmy. 5. A nejprve nakoupila potraviny na pizzu, těsto jim připravila paní učitelka Srba, a vrhla se do pečení. Děti z 5. B přinesly domácí zásoby na toasty, pšeničné placky, palačinky, tortillu a jablko v listovém těstě. Všem moc chutnalo. Foto

Anna Srba, Romana Němcová