Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Duben 2024

Vítání jara

V úterý 23. 4. 2024 ve 4 hodiny odpoledne začalo tradiční Vítání jara. Akce, kdy společně s rodiči uvítáme jaro. Na začátek akce vystoupila 9. třída  se svým tanečním vystoupením, a poté už následovala vystoupení mažoretek, některých úspěšných účastníků z Xixy, mateřské školy a ZUŠ Brušperk. Na vystoupení se přišlo podívat až překvapivě hodně diváků, někteří museli stát i venku. Všechna vystoupení byla oceněna potleskem. Po krásném vystoupení žáků mohli rodiče společně s dětmi vyrábět jarní kolekci ve tvořivých dílnách. Součástí byla i instalovaná výstava ručních prací žáků školy. Nechyběl ani společně strávený čas při kávičce a dobrůtkách, které připravila děvčata z kuchyně. Poděkování patří p. uč. Velímové a Borkovcové za organizaci akce. Foto 1, Foto 2

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Úterý 23. 4. 2024 mělo svou zvláštní atmosféru. Od rána probíhala příprava již 13. ročníku talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Tentokrát naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích: jednotlivci a dvojice a zvlášť skupiny. I letos se do této talentové soutěže přihlásila spousta talentovaných žáků. Měli jsme možnost vidět tanečníky, zpěváky či mladé divadelníky. Všechna vystoupení nám spravedlivě ohodnotila naše skvělá porota ve složení: paní učitelka Staňková a Chrástková a dva žáci deváté třídy, a to Lucie Hamalová a František Pilnáček. Přestávky mezi kategoriemi vyplnili žáci 9. třídy se svými lidovými, latinskoamerickými či moderními tanci.  A jak to dopadlo?

Výsledky 1. kategorie: 1. místo – Elen Štěpánová a Valentýna Slámová (6. A) – moderní gymnastika, 2. místo – Markéta Marejková  (8.tř.) – mažoretka, 3. místo – Julie Klučiková a Tereza Uherková – (1.A) – tanec 

Výsledky 2. kategorie: 1. místo – 8. třída s prezentací pohádky Císařovy nové šaty

Vystoupení všech byla velice pěkná a je třeba ohodnotit odvahu všech soutěžících vystoupit před svými staršími spolužáky. Velkým překvapením byla čísla s vlastním doproodem, skupinová čísla, kde se do soutěže zapojily rovnou celé třídní kolektivy.  Celou soutěž provázela děvčata 9. třídy Dorotka Dolková a Natálie Piačinová.

Číslo 13 je pro některé číslem nešťastným, ale pro tento ročník soutěže to v žádném případě neplatí. Všem patří velké poděkování a paní uč. Hermanové velký dík za přípravu soutěžících.

Xixa 1, Xixa 2, Xixa 3, Xixa 4

Karneval a mobilní planetárium

Začátkem jara se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti se ho zúčastnily v nádherných maskách, soutěžily, tancovaly a skotačily dle libosti. Nakonec dostaly všechny děti malou odměnu. V březnu přijelo do naší družiny mobilní planetárium. Děti měly možnost zhlédnout nádherný a poučný dokument s názvem Voda – zázrak přírody. Jak akce probíhaly můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc květen 2024

Plán akcí pro mateřskou školu na květen 2024

Činnosti ve školní družině

Čas dětí je ve školní družině naplněn rozmanitými činnostmi. Kromě zájmových činností, které jsou zaměřené na pohyb, výtvarní a hudební výchovu, dramatizaci, řeší děti kvízy, šifry a hlavolamy. Pravidelně čtou knížky, časopisy, využívají interaktivní tabuli a šicí stroje, ale také mají prostor pro volnou hru s kamarády a relaxaci. Některé z činností můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Kroužky školní družiny

Značný počet dětí pravidelně navštěvuje kroužky školní družiny. Patří sem pohybový kroužek, kroužek šikovné ručičky a kroužek vaření. V pohybovém kroužku jsou na programu četné pohybové hry a soutěže, ale i relaxace po cvičení. V kroužku šikovné ručičky děti tvoří, malují nejrůznější krásné výtvory. V kroužku vaření děti připravují pečené, nepečené, slané i sladké jídla a svačinky. Jak se dětem v kroužcích líbí, můžete shlédnout na foto šikovné ručičky, foto vaření, foto pohybový kroužek.

 

 

Jana Klečková

Začínáme s aplikací Twigsee

Vážení rodiče, 

od pondělí 29. 4. 2024 začínáme používat aplikaci Twigsee. Tato aplikace má za úkol usnadnit administrativu v mateřské škole a také Vám, rodičům, usnadnit omlouvání vašich dětí, sledování informací ze školy a celkovou komunikaci se školou. 

Tato aplikace byla zvolena také proto, že koresponduje s aplikací Bakaláři, kterou budete používat, až Vaše děti nastoupí k povinnému školnímu vzdělávání. Dalším důvodem je, že elektronická dokumentace v mateřských školách bude od roku 2025 povinná.   

V pondělí 29. 4. 2024 tedy budete elektronicky vyzváni k přihlášení do této aplikace a poté už můžete nejen omlouvat své děti elektronicky, ale také sledovat dění ve školce, prohlížet si fotografie, dozvídat se, co Vaše děti ve školce čeká, co zažily nebo co budou na další dny potřebovat.

Od tohoto data bude používání aplikace Twigsee spíše zkušební, od září 2024 pak ji budeme spolu s Vámi už používat “naostro”.

Věříme, že až se s aplikací seznámíte, usnadní Vám nejen komunikaci se školou, ale pomůže Vám připravit se na používání podobné aplikace v základní škole. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme Vám, aby Vám používání aplikace pomohlo šetřit čas i starosti.

   

  

Den v přírodě Broučci

Dopoledne v Černém lese - 26. 4. 2024

Divadlo loutek Ostrava – odjezd už v 7:30 !

divadlo loutek

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

U zápisu pro školní rok 2024/25 bylo 33 dětí. Předškoláci tak mají za sebou první zkoušku. Dvěma dětem byl udělen odklad povinné školní docházky, dvě žádosti o odklad ještě byly podány. 29 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25