Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Archiv roku: 2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde

Poštou bude zasíláno jen rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí obdržíte na informační schůzce v červnu.

Den v přírodě Sluníčka

Hurá do Medenice! - 27.5.2022

Výlet do ZOO

plakát ZOO

Projekt Voda je život

Projekt Voda je život

Vítání jara

28. dubna 2022 jsme zjistili, kdo z žáků má ve staroveské škole XIXA talent a společně s veřejností jsme přivítali také jaro. O hezký program se postarali moderátoři Barbora Čejková s Matyášem Zahrádkou a žáci naší školy. Po vystoupení děti pracovaly v dílničkách, které pro ně připravily paní učitelky z mateřské školky, základní školy a školní družiny. Všem zaměstnancům školy i členům SRPŠ děkujeme za spolupráci. Slunečný den jsme si určitě příjemně užili. Akce byla velmi zdařilá. Foto

                                                                                              Romana Němcová, Hana Cholevová

Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023

Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023 proběhne v době od 30 . 5. 2022 do 5. 6. 2022.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září. (Pokračování textu…)

Talentové zkoušky v ZUŠ Brušperk

Příroda s otazníky – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!

Dne 3. 5. zástupci 5. a 6. ročníku naší školy vyzkoušeli pro naši školu novou přírodovědnou soutěž – Příroda s otazníky v Ostravě-Porubě. Tato soutěž  prověřila praktické znalosti a dovednosti v poznávání rostlin a živočichů (téma U vody a ve vodě) dvou našich páťáků – Martina Dohnala, Ondřeje Piláta a jednoho šesťáka – Hynka Boháče. Kluci byli moc šikovní a všechny nás překvapili. Umístili se naprosto skvěle – na medailových pozicích! 

 Ondřej a Hynek se umístili na krásném 3. místě a Martin získal nádherné 2. místo! Odměnou jim je přírodovědný jednodenní zájezd 27. 5. do jeskyní. Foto

Šikulové v družině

Děti ze školní družiny se účastnily natáčení pořadu Šikulové Velká výzva v České televizi. Děti pracovaly ve skupině. Obě skupiny tvořily výrobek dle zadání, zodpovídaly otázky ve vědomostním kvízu, předváděly své (Pokračování textu…)

Květen 2022