Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní rok v MŠ 2021/2022

Den pro rodiče s dětmi – poděkování

Milí rodiče našich dětí, chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši podporu a za hojnou účast na včerejším Dni pro rodiče s dětmi. Věříme, že si děti tuto akci užily, že měly radost z her a z vystoupení klauna Hopsalína, a že i Vy jste se mohli těšit ze vzájemného setkání. Moc děkujeme všem maminkám, které napekly dobroty a přispěly k pestrosti občerstvení a také všem z Vás, kteří jste pomohli při závěrečném úklidu barevných konfet. Velmi si Vaší spolupráce vážíme. 

Berušky v červnu 2022

Broučci v červnu 2022

Hvězdičky v červnu 2022

Sluníčka v červnu 2022

Projektový den ve škole “Od zrníčka k chlebu”

Projekt od zrníčka k chlebu

Projektový den ve škole – Hvězdičky

Dne 19. 4. 2022 proběhl ve třídě Hvězdičky plánovaný Projektový den na téma Dopravní výchova.  

Projekt Dopravní výchova

Projekt Voda je život

Projekt Voda je život

Broučci v květnu 2022

Berušky v květnu 2022