Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Aktuality MŠ

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc září

1. 9. 2021  Zahájení školního roku 2021/2022, seznámení rodičů s platnými hygienickými a organizačními opatřeními
2. a 3. týden v září   Den v přírodě pro třídy Broučci, Hvězdičky a Sluníčka, termín bude upřesněn podle aktuálního počasí na nástěnkách jednotlivých tříd i na webu školy
20. – 23. 9. 2021  Třídní schůzky v jednotlivých třídách:

20. 9. 2021 od 16:30 Hvězdičky

21. 9. 2021 od 16:30 Broučci

22. 9. 2021 od 16:30 Sluníčka

23. 9. 2021 Berušky  

30. 9. 2021 Představení Divadélka Koloběžka – 9:00 pohádka “Co malí medvědi o podzimu nevědí” – třídy Broučci a Berušky

10:15 “Houbařská pohádka – třídy Sluníčka a Hvězdičky

 

Nový školní rok ve školce

Milí rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce 2021/2022. Věříme, že to bude dobrý rok, že nebudeme nuceni provoz naší školky z hygienických důvodů přerušit a budeme moci dětem dopřát hodnotné celoroční vzdělávání i zajímavé doplňkové kulturní, sportovní a poznávací akce. Přejeme hlavně nejmladším Beruškám, aby se brzy a úspěšně na školku adaptovaly, aby bylo co nejméně slziček a aby co nejdříve poznaly, že ve školce je jim dobře. Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a dařilo a aby Vám, rodičům, dělaly radost. Všechny paní učitelky, paní asistentky, kuchařky a paní školnice pro to udělají, co je v jejich silách. 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

  

Rozdělení dětí ve třídách pro školní rok 2021/2022

Rozdělení dětí pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola začíná provoz ve středu 1. 9. 2021 nově od 6:15 do 16:30 hodin.