Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Aktuality MŠ

Plán akcí pro MŠ na březen 2024

Plán akcí pro mateřskou školu na březen 2024

karneval ve třídách Berušky a Broučci

KARNEVAL plakát 24

 

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Zápis do I. ročníku:  9. 4. 2024  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe do 2. 4.  2024 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte zde. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Plán akcí v MŠ na měsíc únor

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc únor

Omezený provoz MŠ dne 2. 2. 2024

Vážení rodiče, oznamujeme tímto, že provoz mateřské školy bude dne 2. 2. 2024 pouze v budově Nad Zámkem 497, ve třídách Broučci a Berušky. Děti ze třídy Sluníčka přihlášené k docházce na tento den si přinesou přezůvky a náhradní oblečení do třídy Broučci a děti ze třídy Hvězdičky pak do třídy Berušky. 

Děkujeme za pochopení.  

Změna termínu platby stravného

Úhrada stravného bude od ledna 2024 provedena bezhotovostně-stažením z účtu na základě svolení s inkasem do 3. dne daného měsíce. Prosíme všechny plátce, aby v tomto období zkontrolovali dostatek financí na svých účtech.

Tzn. že platba na leden již nebude stržena na konci prosince, ale až v lednu – tedy do 3.1. A pak na únor do 3.2. 2024 atd. 

 

Po stopách Plýtváka šatního

Během měsíce října se naše děti MŠ (Hvězdičky) spolu s paní učitelkou Marcelou Bellovou (práce v MŠ)  a žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky Janečkové zapojili do plnění osvětového úkolu “Po stopách Plýtváka šatního”. Práce se jim velmi zdařila a za to jim patří poděkování z týmu Recyklohraní aneb ukliďme si svět (viz foto). Těšíme se na další spolupráci s ekologickou a environmentální tématikou.

Eva Dohnalová Šimečková

Plán akcí na listopad

plán akcí na měsíc listopad

Vítejte ve školce!

      Milé děti, vážení rodiče, brzy začne nový školní rok a my, zaměstnanci mateřské školy, už se na Vás moc těšíme. Připravujeme třídy, značky, hračky a pomůcky, paní školnice a paní uklízečky mají plné ruce práce a snaží se, aby bylo se začátkem nového školního roku všechno čisté a bezpečné. Paní učitelky dělají vše pro to, aby bylo dětem ve třídách dobře, aby tam bylo útulno a dostatek místa na hraní i na učení a také k odpočinku. V poličkách a skříňkách už čekají čisté hračky, hry, barvy a štětce, v kelímcích jsou připravené barevné pastelky. V domečcích pro panenky je také všechno připraveno ke hraní a autíčka v garážích a na autodráhách už Vás netrpělivě vyhlížejí. V šatnách se prázdné přihrádky těší na Vaše přezůvky a oblečení. V hudebních koutcích jsou připravené noty k písničkám i hudební nástroje. A na stěnách Vás už vyhlížejí obrázky Vašich kamarádů.

     A tak nám nezbývá, než Vám popřát krásné a teplé poslední srpnové dny a v pondělí 4. září na shledanou!!!      

  

Přejeme krásné prázdniny !!!

Vážení rodiče, milé děti, chceme Vám všem popřát krásné prázdniny plné báječných zážitků, spokojené návraty domů, nádherné počasí a  radostné letní dny. Moc se na Vás těšíme v září 2023. S dětmi, které jsou přihlášené k docházce v prázdninovém provozu v měsíci červenci, si ještě užijeme společné letní dny ve školce, kde budou mít také zajímavý prázdninový program. Seznam dětí rozdělených do tříd Broučci a Berušky v měsíci červenci naleznete níže. Prázdninový provoz bude pouze v budově Nad Zámkem.

Kolektiv mateřské školy