Starší příspěvky

  • expand2020 (191)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality MŠ

Oznámení o změně provozu MŠ od 29. 6. 2020

Oznamujeme všem rodičům, že od 29. 6. 2020 (pondělí), začnou probíhat práce na výměně otopného systému v budově Zámecká 38, kde je umístěna i mateřská škola. Z toho důvodu budou již od tohoto dne děti přihlášené k docházce spojeny ve třídách Broučci a Berušky v budově mateřské školy Nad Zámkem 497.   
Rozdělení dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky najdete v seznamu níže. Všechny děti budou mít v šatnách tříd Broučci a Berušky přiděleny značky, pod kterými si mohou ukládat své věci a kterými budou mít ve třídě označeno i své nádobí. 
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová

Výdej obědů pro děti MŠ

Z hygienických důvodů nelze stravu vydávat do přinesených jídlonosičů. Ve výjimečných případech (první den nemoci dítěte) bude vydávána do jednorázových nádob v době od 11:45 do 12:15 v budově Nad Zámkem a v době od 10:45 do 12:00 v budově Zámecká (školní jídelna). Děkujeme za pochopení

Zájmové kroužky v mateřské škole do konce školního roku 2019/2020

Oznamujeme, že společnost RYTMIK, která pro nás organizuje zájmové kroužky, bude až do konce června pokračovat v činnosti a kroužek ZUMBA bude probíhat stejně jako v období před uzavřením mateřské školy už od tohoto čtvrtku 28. 5. 2020 od 15:00. Kroužek ANGLIČTINA V POHYBU bude probíhat pro všechny přihlášené děti spojené do jedné skupiny a bude dvakrát týdně – v úterý v 15:00 a ve čtvrtek v 15:00, tak, aby si děti nahradily zameškané hodiny v co největším rozsahu. Kroužků se mohou účastnit pouze děti, které docházejí do mateřské školy. Ostatním společnost RYTMIK vrátí kurzovné podle počtu nevyužitých hodin.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vracení kurzovného, prosíme, kontaktujte přímo společnost RYTMIK.

Návrat do MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vedení školy spolu se zřizovatelem vyhodnotilo situaci ohledně dalšího provozu MŠ a rozhodlo o znovuotevření od pondělí 25. 5. 2020. Mateřská škola bude v provozu v souladu s metodikou MŠMT pro provoz mateřských škol. Tento dokument vymezuje základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení. Děkujeme za vyplněné dotazníku  – zjištění zájmu o docházku. V měsíci květnu a červnu nastoupí do MŠ 62 % dětí.

Vzhledem k uzavření MŠ z důvodu pandemie jsme se rozhodli rozšířit provoz MŠ o letních prázdninách až do 7. 8. 2020. Výše úplaty zůstává stejná dle již dříve vydané směrnice, tj. 190 Kč v měsíci červenci. Veškeré údaje v dotazníku, prosím, považujte za závazné.

Povinnosti zákonného zástupce před prvním nástupem do MŠ po znovuotevření školky:

Prázdninový provoz v MŠ

Vážení rodiče, 
v době prázdninového provozu v měsíci červenci a srpnu bude v provozu pouze budova Nad Zámkem. V budově MŠ Zámecká, tj. budově základní školy, bude v měsíci červenci a srpnu probíhat výměna otopného systému. Výše školného v měsíci červenci zůstává 190 Kč, srpen  0 Kč.

Pravidla provozu Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí platná pro období do konce školního roku 2019/2020

… číst více

Ochrana zdraví v MŠ – materiál MŠMT

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy začne 25. 5. 2020. V sobotu jsme obdrželi slibovaný materiál MŠMT k ochraně zdraví v MŠ. V nejbližších dnech budete informováni o dalším postupu a nahlášení zapojení vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Doplňující informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Milí rodiče nově přihlašovaných dětí, 
abychom Vám usnadnili podávání písemných dokumentů k zápisu do MŠ, zřídili jsme “přijímací službu” v budově mateřské školy v ulici Nad Zámkem. Tato služba od vás u hlavního vstupu PŘEDE DVEŘMI přebere žádost o přijetí dítěte a všechny potřebné dokumenty, aby nedocházelo k zahlcení poštovní schránky. Prosíme Vás o dodržování zásad bezpečnosti platných v nouzovém stavu – dokumenty podávejte s nasazenou rouškou, dodržujte odstup 2 m od zaměstnanců školky a NEVSTUPUJTE do budovy MŠ. Prosté vhození dokumentů do poštovní schránky u vstupu do MŠ je samozřejmě i nadále možné. Schránka bude vybírána denně.     
Doba osobního přijímání dokumentů – od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00
Děkujeme. 
Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu až květnu 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu až květnu 2020

Zápis dětí do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 4. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápis proběhne podle platných právních předpisů. Všechny povinné formuláře k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola, Dokumenty MŠ. Odevzdáváte tedy: vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do MŠ, dále vyplněný a podepsaný Evidenční list, Souhlas se zpracováním osobních údajů, kopii rodného listu dítěte, Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu. Přihlášku a další potřebné dokumenty je tedy možné doručit v termínu od 2. do 16. května 2020 následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. případně vhoďte do schránky u budovy mateřské školy
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost o přijetí není v současné době třeba nechat potvrdit dětským lékařem.  
Další informace můžete nalézt na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021
 
V případě dotazů k zápisu do MŠ kontaktujte zástupce ředitele pro MŠ Olgu Machačovou na tel. čísle 604 796 797 nebo využijte e-mailovou adresu: olga.machacova@zs-staravesno.cz.