Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Aktuality MŠ

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informační schůzka se uskuteční v úterý 25. června 2024 v 15.30 hodin ve školní jídelně ZŠ – vedle vestibulu školy před pasováním našich předškoláků ze tříd Sluníček a Hvězdiček. Na schůzce bude vybírán poplatek za ISIC kartu 350 Kč za každé dítě.

plán akcí – červen

Plán akcí pro mateřskou školu na červen 2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pro školní rok 2024/2025 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 31 dětí. Tím je vyčerpána kapacita mateřské školy.

Rozhodnutí

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc květen 2024

Plán akcí pro mateřskou školu na květen 2024

Začínáme s aplikací Twigsee

Vážení rodiče, 

od pondělí 29. 4. 2024 začínáme používat aplikaci Twigsee. Tato aplikace má za úkol usnadnit administrativu v mateřské škole a také Vám, rodičům, usnadnit omlouvání vašich dětí, sledování informací ze školy a celkovou komunikaci se školou. 

Tato aplikace byla zvolena také proto, že koresponduje s aplikací Bakaláři, kterou budete používat, až Vaše děti nastoupí k povinnému školnímu vzdělávání. Dalším důvodem je, že elektronická dokumentace v mateřských školách bude od roku 2025 povinná.   

V pondělí 29. 4. 2024 tedy budete elektronicky vyzváni k přihlášení do této aplikace a poté už můžete nejen omlouvat své děti elektronicky, ale také sledovat dění ve školce, prohlížet si fotografie, dozvídat se, co Vaše děti ve školce čeká, co zažily nebo co budou na další dny potřebovat.

Od tohoto data bude používání aplikace Twigsee spíše zkušební, od září 2024 pak ji budeme spolu s Vámi už používat “naostro”.

Věříme, že až se s aplikací seznámíte, usnadní Vám nejen komunikaci se školou, ale pomůže Vám připravit se na používání podobné aplikace v základní škole. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme Vám, aby Vám používání aplikace pomohlo šetřit čas i starosti.

   

  

Plán akcí pro MŠ na měsíc duben

Plán akcí pro mateřskou školu na duben 2024

Změna telefonních čísel pro MŠ Nad Zámkem

Z důvodu zavedení nové telefonní ústředny v MŠ Nad Zámkem došlo ke 2. 4. 2024 ke změně telefonních čísel:

Mgr. Olga Machačová 597 457 250

Broučci 597 457 251

Berušky 597 457 252

Děkujeme za pochopení.

provoz MŠ dne 28. 3. 2024

Vážení rodiče, 

sdělujeme Vám, že provoz mateřské školy bude dne 28. 3. 2024 pouze v budově Nad Zámkem 497 (Broučci a Berušky), a to pouze pro děti přihlášené k docházce na tento den. Děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Broučci, děti ze třídy Hvězdičky budou ve třídě Berušky. 

Děkujeme za pochopení. 

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

Dne 7. 5. 2024 proběhne v kanceláři mateřské školy (Nad Zámkem 497) zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Dokumenty, které je nutno přinést k zápisu, naleznete na webových stránkách naší školy v sekci Mateřská škola → Dokumenty MŠ → dokumenty, které je nutno dodat k zápisu. Součástí Žádosti o přijetí je potvrzení dětského lékaře. Prosíme, nenechávejte na poslední chvíli. K zápisu také přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

V průběhu měsíce dubna si, prosím, zavolejte do MŠ a zarezervujte si čas zápisu. Zápis proběhne v čase 9:00 – 17:00    

Plán akcí pro MŠ na březen 2024

Plán akcí pro mateřskou školu na březen 2024