Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Aktuality MŠ

Den pro rodiče s dětmi – poděkování

Milí rodiče našich dětí, chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši podporu a za hojnou účast na včerejším Dni pro rodiče s dětmi. Věříme, že si děti tuto akci užily, že měly radost z her a z vystoupení klauna Hopsalína, a že i Vy jste se mohli těšit ze vzájemného setkání. Moc děkujeme všem maminkám, které napekly dobroty a přispěly k pestrosti občerstvení a také všem z Vás, kteří jste pomohli při závěrečném úklidu barevných konfet. Velmi si Vaší spolupráce vážíme. 

Rozdělení dětí do tříd během prázdninového provozu

V době letních prázdnin bude provoz MŠ v budově Nad Zámkem 497. Děti budou rozděleny do tříd Berušky a Broučci takto: (Pokračování textu…)

Pasování na školáky

Pasování 21. 6. 2022

Provoz MŠ v době letních prázdnin 2022

V měsíci červenci bude mateřská škola v provozu 1. 7. 2022, kdy budou děti ve svých stávajících třídách, a dále od 11. 7. do 31. 7. 2022 v budově Nad Zámkem 497. V měsíci srpnu bude provoz mateřské školy přerušen. Děti přihlášené k docházce během prázdninového provozu 11. 7. 2022 – 31. 7. 2022 budou rozděleny do tříd Broučci a Berušky. Seznam dětí ve třídách bude vyvěšen do konce června.     

Plán akcí na měsíc červen pro MŠ – po posledních aktualizacích

1. 6. 2022  Den dětí – výprava za pokladem po jednotlivých třídách
4. 6. 2022 Obecní slavnosti – děti ze tříd Hvězdičky a Sluníčka vystupují v rámci odpoledního vystoupení u zámku, 
4. 6. 2022 Den otevřených dveří v MŠ od 10:00 do 14:00
6. 6. 2022 Dopolední výlet do volnočasového centra Zdravíčko v Krmelíně pro třídu Sluníčka, doprava MHD
15. 6. 2022 celodenní školní výlet do areálu Skalka – doprava autobusem (Broučci a Berušky vyjíždějí v 8:00 od budovy školky Nad Zámkem, Sluníčka a Hvězdičky v 8:45 z parkoviště u zámku. Broučci a Berušky pak odjíždějí zpět do školky v 13:00, Sluníčka a Hvězdičky až po 14. hodině.  Oběd budeme mít s sebou.)
20. 6. 2022 Vodácká pohádka (divadelní představení v tělocvičně MŠ) – všechny třídy 
21. 6. 2022  Výlet třídy Berušky na hřiště do Skotnice, čas odjezdu 8:15
21. 6. 2022 Rozloučení s předškoláky ve vestibulu školy, začátek v 16:00
27. 6. 2022 Den pro rodiče s dětmi “Vzhůru na palubu!”– soutěže a vystoupení klauna Hopsalína, začátek v 17:00 na louce pod školkou, občerstvení zajištěno
28. 6. 2022 Výlet třídy Hvězdičky – Fun park Žirafa Ostrava, čas odjezdu 8:15
   
   

Plán akcí pro MŠ na měsíc květen

3. 5. 2022 Exkurze v místní pekárně – Broučci 
5. 5. 2022 Exkurze v místní hasičské zbrojnici – Broučci, Sluníčka 
9. 5. 2022 Zápis do MŠ 10:00 – 17:00 – budova Nad Zámkem 497 
11. 5. 2022 Divadelní představení ve školce “Paní Plasťáková” – všechny třídy
12. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Broučci, začátek v 16:00 ve třídě
13. 5. 2022 Exkurze “Na dvorku” u Paličků – třída Sluníčka 
17. 5. 2022  Focení tříd v parku – třídy Broučci a Berušky
18. 5. 2022 Focení tříd v parku – třídy Sluníčka a Hvězdičky
20. 5. 2022 Den v přírodě Berušky
20. 5. 2022 Výlet do ZOO – třída Broučci
23. 5. 2022 Projektový den ve výuce – “Od zrníčka k chlebu” – třída Broučci 
25. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Hvězdičky
25. 5. 2022 Projektový den ve výuce – “Od zrníčka k chlebu” – třída Berušky 
26. 5. 2022 Výlet na Hukvaldy – třída Berušky
31. 5. 2022 Besídka pro maminky a tatínky – třída Berušky 

Zápis do 1. třídy

Předškoláci mají za sebou první zkoušku. V úterý 19. 4. 2022 probíhal v naší škole zápis do 1. ročníku. Přihlášeno bylo 35 dětí. Pěti byl udělen odklad povinné školní docházky, jedna žádost o odklad ještě byla podána. 27 dětí bylo již k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. Foto

plán akcí na měsíc duben pro MŠ

1. 4. 2022 Návštěva Divadla loutek Ostrava: třídy Hvězdičky a Sluníčka shlédnou představení O mašinkách – hlavní scéna, třídy Broučci a Berušky shlédnou představení Fuj je to! – alternativní scéna. Odjíždět budou všechny třídy v 9:30, návrat z divadla do školky kolem 12:30
11. 4. 2022 Návštěva Solné inhalační místnosti v centru Zdravíčko Krmelín – třída Sluníčka, doprava autobusem hromadné dopravy
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny – MŠ bude fungovat v režimu omezeného provozu, děti mezi budovami nepřecházejí, otevřené budou obě budovy a třídy budou spojeny v rámci jednotlivých budov. Zájem o docházku na tento den rodiče zaznamenají do zápisové tabulky umístěné v šatnách. Předem děkujeme za její vyplnění do středy 6. 4. 2022.
19. 4. 2022 Projektový den ve Hvězdičkách – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě i venku
21. 4. 2022 Projektový den ve Sluníčkách – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě i venku
28. 4. 2022 Jarní dílny – tvořivé dílničky s krátkým vystoupením dětí ze třídy Hvězdičky ve vestibulu a v jídelně základní školy

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 proběhne dne 9. 5. 2022 od 10:00 do 17:00 v budově Nad Zámkem 497.

Od začátku dubna si mohou rodiče zavolat do mateřské školy na tel. č. 597 457 240 nebo 604 796 797 a zarezervovat si čas, kdy přijdou se svými dětmi k zápisu. K zápisu je nutné přinést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte potvrzenou pediatrem a dále vyplněný Evidenční list dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny tři dokumenty jsou připraveny ke stažení na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola – Dokumenty MŠ – Dokumenty, které je nutno dodat k zápisu, nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři mateřské školy (Nad Zámkem). Dále jsou v sekci Dokumenty školy zveřejněna Kritéria pro přijetí, Písemná dohoda a Informace k předškolnímu vzdělávání. V sekci Dokumenty MŠ je článek Co Vaše dítě potřebuje do mateřské školy a Je Vaše dítě připraveno na mateřskou školu?. Prosíme o přečtení všech těchto dokumentů. Při zápisu do MŠ bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy do 31. 5. 2022 podle registračních čísel dětí. 

Pro rodiče přijatých dětí proběhne v měsíci červnu informační schůzka, na které se rodiče dozvědí další potřebné informace k nástupu do mateřské školy.   

Zájmové kroužky pro nemoc odloženy

Zájmové kroužky Angličtina v pohybu a Taneční kroužek jsou ve dnech 29. 3. a 30. 3. 2022 zrušeny z důvodu nemoci lektorky a budou nahrazeny v jiném termínu. Náhradní termín sdělí po nemoci lektorka. 

Děkujeme za pochopení