Starší příspěvky

 • expand2020 (168)
 • expand2019 (142)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv roku: 2020

--> Poučení na prodloužené podzimní prázdniny

Dodržujte pravidla dle doporučení MŠMT pro aktivity o prodloužených podzimních prázdninách. Věříme, že se brzy uvidíme.

  1. stupeň

  2. stupeň

--> Opatření platná od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 dochází k uzavření škol od 14. 10. zatím do 23. 10. 2020.

Platí, že podzimní prázdniny se prodlužují o dny 26. a 27. října 2020 – žáci budou celý týden od 26. do 30. 10. 2020 doma.

Výuka bude probíhat distančním způsobem dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle následujícího rozvrhu

 • distanční výuka:  4. – 5. třída  rozvrh  zde
 • distanční výuka: 2. stupeň rozvrh zde

Výchovy nebudeme po dobu 8 dnů, kdy žáci budou chybět, vyučovat. Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams.

Stravování v době distanční výuky

 1. V případě distanční výuky mají žáci možnost stravovat se za dotovanou cenu.
 2. Všem žákům budou na dobu distanční výuky obědy odhlášeny. 
 3. Ve středu tedy není možno z organizačních důvodů oběd odebrat.
 4. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy nejdříve na čtvrtek sám (nebo pomocí zákonného zástupce) dle stanovených obvyklých pravidel. 
 5. Oběd si vyzvedne pouze do jídlonosiče u vstupu do kuchyně (nad poštou – dveře budou označeny) v době
  • 1. stupeň od 11.00 do 11.20 hodin
  • 2. stupeň od 12.15 do 12.45 hodin
  • Tyto časy je třeba respektovat, v jiné době nebude oběd vydán
  • Jídlonosič musí být opatřen příjmením dítěte a číslem čipu.

Školní družina je také až do 30. října 2020 uzavřena.

Informace ke kroužkům

V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 nebudou v mateřské škole probíhat zájmové kroužky. 
Pokud nedojde k vyhlášení nových krizových opatření, kroužky budou pokračovat od 2. listopadu 2020.  

Pozdrav nemocným dětem

Dobrý den moje sluníčka, maminky a tatínkové,
protože jsou mnohé z dětí ze třídy Sluníčka a Hvězdičky nemocné nebo zůstaly tento týden doma, posílám Vám pro inspiraci plán na tento týden a pracovní listy, říkanku a písničku, aby se mohly i děti, které nejsou ve školce, doma s rodiči podívat, co právě děláme a vyzkoušet si vypracovat pracovní list, zazpívat si novou písničku a naučit se říkanku nebo si třeba vyrobit malého dráčka jako zápich na špejli, třeba do květináče.
S přáním pěkného dne i celého týdne se na Vás těší paní učitelka Míša

Broučkiáda – zrušení

brouccizruseni

Informace k provozu mateřské školy ve dnech 29. a 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme v době omezeného provozu MŠ spojovat děti z obou budov v MŠ Nad Zámkem, jak bylo původně plánováno, ale ponecháme děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky v těchto dnech ve třídě Sluníčka a děti ze tříd Broučci a Berušky budou ve třídě Berušky. Šatny budou děti využívat jako při normálním provozu, tedy Broučci v šatně Broučků, Berušky v šatně Berušek.

Úkoly na týden 19. – 23. 10.

Zdravím všechny. Předpokládám, že úspěšně pracujete sami a že vám všechno jde hladce. Ještě celý příští týden budeme v ČJ opakovat Abecedu, Slovo, věta, písmeno a Pořádek slov.

V M jsme se domluvili, že pomalu začneme číselnou řadu do 100 a orientaci v ní. To jsou ty kartičky, které jsme si ukazovali, jak si je máte připravit. Přibude vám psaní, protože jsem na něj ve čtvrtek zapomněla a samozřejmě budeme pokračovat ve čtení.

Přeji pohodové učení, kdybyste něco nestíhali, dotáhnete vše o prázdninách ten další týden. A doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 sejdeme všichni v naší třídě a učení přes počítač ukončíme.

PO 19. 10.

M

 – PS 25 – opravím ve škole

Vyrobit karty do 100 – ve složce mají kartičku se třemi okýnky na 100 a jednu kartičku jako př. na desítky. Posílám i výkresy na tyto kartičky. Prosím, narýsujte dětem, vystřihnou a napíší sami (velkým, čitelným přes celou kartičku). 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jednotky 0 – 9 si vezmou ze složky s číslicemi.

Pak dnes jen skládat desítky 0, 10, … – 100 a zpět, pak zkusit zpaměti a stačí.

ČJ

A – Najdi ve složce lístek  – i slovo židle – rozstříhej, seřaď a nalep do S – 2 – poslat – Z

PV – Pořádek vět – podepsaný list – odstřihni pohádku

O Budulínkovi, rozstříhej jen na řádky (věty). – Někteří mají, viď Marťo a jiní. Do S – 2 napiš nadpis

O Budulínkovi a správně vlep. Šikovní – bude i obrázek? Poslat – Z

PS – 9, 10 opravím ve škole

ČT – 26 – jen zopakuj – název básně, autora, knihu, sloka, verš, rým – ústně

  (Pokračování textu…)

Učivo od 19. 10. do 23. 10.

Pondělí 19. 10.

ČJ: PL s. 12 cv. 11–12,

      U s. 17 cv. 12 ústně, pak do ČJ-ML, prosím, poslat foto S/N

     Čítanka s. 26- číst

     Písanka s. 13

M: PL sloupce 105-108  S/N

AJ: zopakujte čísla str. 15/6,7 (poslech máte v mailu)

PR: U s. 13, PS s. 17 cv. 1, 2

 

 Úterý 20. 10.

ČJ: U s. 17 cv. 13, 14 – ústně, PL s.12 cv. 13, 15 – prosím poslat foto s. 12 S/N 

      Čítanka s. 27- číst a ústně odpovídat na otázky

M: PS s. 29 – prosím, poslat foto, Z

PR: U s.11-12 číst

(Pokračování textu…)

Úkoly pro 1. třídu 19. 10. – 23. 10. 2020

Pondělí:

ČJ: 

 • Nafocený papír str. 26 „ kopeček“  – 2 řádky
 • Moje první psaní 31 – 4 řádky
 • Živá abeceda 25 – první tři cvičení podle zadání dole

M: 

 • Nafocený papír str. 5 – cvičení A, B, C podle zadání na stránce
 • Malý zelený sešit MATEMATIKA – pište předepsané znaky: < = > + –

Úterý:

ČJ: 

 • Moje první psaní str. 32
 • Nafocený papír 26 „ dolíček“ – 2 řádky
 • Živá abeceda 25 dokončit podle zadání dole

M:  

 • Nafocený papír str. 6 – cvičení A, B, C, jedničky píšeme: malá čárka nahoru, zastavím, šikmo dolů k bříšku

(Pokračování textu…)

Přednáška výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě?

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás video natočené Mgr. Veronikou Chrástkovou – speciální pedagožkou, která tuto přednášku měla vést. Přiloženy jsou i pracovní listy, které si můžete stáhnout.

 Pracovní list 1     Pracovní list 2      Pracovní list 3         Pracovní list 4