Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Květen 2020

Úkoly na dny 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si první modrý rámeček str. 106, 106/10 ústně, nevypracovávej úkol a), přečti si druhý modrý rámeček str. 106, 106/11 – 5 vět písemně – pošli mailem, nevypracovávej úkol a).

Aj – Zopakuj si slovíčka 23. lekce, PS 62/1 doplň písmena a spoj slova se správnou zemí na mapě, pošli mailem.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě, nezapomeň vyplnit čtenářskou kartu.

M Tento týden nás čeká vzpomínání na zlomky (koukni na video, je tam i něco navíc, ale toho se neboj) a co s nimi umíme😊

Vypočítej: 123/1 (pro usnadnění si můžeš přepsat tabulky do sešitu)

                    123/3 (Pokračování textu…)

Úkoly 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 65 –  přečíst o částicích, cv. 1 písemně (podtrhni částice), a, b – ústně

Čtení: – čítanka str. 144 – 146 přečíst

M: – učebnice str. 115/16, 18 – ústně, 17 – písemně

AJ: přelož do sešitu English: Já mám krátké vlasy. On má černé oči. My máme nové auto. Oni mají dlouhé nohy. Ty nemáš tři uši. Ona nemá černé oči. Vy nemáte čtyři ruce. (Pokračování textu…)

Úkoly 1. – 5. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo na straně 56 a 57.
 • Přečti si strany 58 a 59.
 • Ústně odpověz na otázky v textu.
 • Do sešitu zapiš oranžový rámeček na s. 59.
 • Představ si, že sis koupil akvarijní rybičky. Namaluj jim do sešitu akvárium a umísti do něj rybičky J

Český jazyk

 • Zopakuj si, co vyjadřují slovní druhy (ústně) uč. s. 86
 • Urči tyto slovní druhy (můžeš označit čísly) – písemně
  • nad, měsíc, ať, štěkat, spravedlivý, já, pátý, pětka, silně, protože, mňau, myš, hezky, my, baf

Matematika

(Pokračování textu…)

Práce v květnu 

Posledními aktivitami byl Evropský den a využití aktivit s dramatizací. 

Náš projekt byl posunut o další rok, protože bychom časově nemohli zvládnout všechny aktivity a všechna setkání. Příloha 1, příloha 2.   

 

 

Broučci v květnu 2020

Berušky v květnu 2020

Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mohou do škol dobrovolně docházet taky žáci II. stupně. Dle doporučení Ministerstva školství se jedná o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit

Cituji: Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

V naší škole budou aktivity probíhat od 9 do 11 hodin dle prostorových podmínek takto:

 • pondělí  – 6. třída
 • úterý – 7. třída
 • středa – 8. A a 8. B
 • čtvrtek – 9. třída

Žáci budou rozděleni do 15členných skupin a budou pro ně zajištěny konzultace v hlavních předmětech. Bližší informace byly rozeslány přihlášeným žákům. Oběd  pro žáky z hygienických a prostorových důvodů nebude zajištěn. (Pokračování textu…)

Úkoly 25.5. – 29.5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo Rostliny v okolí lidských obydlí na s. 54 a 55.
 • Vypracuj pracovní list 1.
 • Přečti si v učebnici text o živočiších v okolí lidských obydlí na stranách 56 a 57.
 • Zkus ústně odpovědět na otázky označené sovičkou a na otázku označenou VI.
 • Najdi si obrázek kachny divoké, porovnej ho s obrázkem kachny domácí v učebnici. Rozdíly napiš do sešitu a kachničky namaluj J

Český jazyk

K uvedeným slovům doplň vhodná synonyma (slova podobného významu): vysadit, sad, sesbírat, živočich, smetí, členit, umělá hmota, bránit. Poslat e-mailem.

Zvíře – Odpadky –
Zasadit – Posbírat –
Park – Plast –
Chránit – Třídit –

(Pokračování textu…)

Úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 64 – ústně přečíst o předložkách, cv. 1 ústně

Čtení: – čítanka str. 143 přečíst, 143/1, 2 ústně

M: – učebnice str. 112/3, 4, 5 ústně, 113/6 písemně

AJ: nakresli do English příšerku (různý počet očí, uší, nosů, rukou apod., nezapomeň vybarvit) (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si modrý rámeček str. 105, str. 105/7 ústně.

Aj – PS str. 61/4 doplň informace, pak napiš ve větách ( jméno, datum narození, adresa, tel. číslo – můžeš si vymyslet, rodina, zvířátko – jaké, barva, oblíbené jídlo, nápoj, vyučovací předmět – mám rád(a), nemám rád(a), oblíbené oblečení, schopnosti – umím, neumím, volnočasové aktivity, nejlepší kamarád(ka).

Čt – Přečti si text str. 122, 123.

M – Tento týden budeme procvičovat učivo z minulého týdne a pak si opět připomeneme početní operace s čísly😊

 Vypočítej 118/13 (pro usnadnění si přepiš tabulku do sešitu)

(Pokračování textu…)