Starší příspěvky

  • expand2020 (191)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality

--> Omezení provozu “Staré” budovy školy

Od 29. 6. 2020 je z důvodu rekonstrukce otopné soustavy uzavřen vstup do staré budovy školy – vchod pro MŠ a ŠD. Do školy se dostanete hlavním vchodem. Je také omezeno telefonní spojení na vedení školy. Od vchodu se na vedení nedozvoníte, používejte vrátnici nebo tyto telefonní kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Yvetta Kunzová
558 662 805, 774 848 880
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zuzana Stejskalová 558 662 806
Sekretariát, účetní: Lenka Křížová 558 662 807

Ti žáci, kteří si v úterý 30. 6. 2020 nemohou vyzvednout vysvědčení, budou mít vysvědčení uloženo u paní vedoucí školní jídelny Věry Šindelové. Můžete si jej vyzvednout po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová

Aplikace Bakaláři v mobilních zařízeních

S platností od 30. 7. 2020 došlo ke změně adresy mobilní aplikace Bakaláři. Pokud používáte aplikaci Bakaláři v mobilu, prosím, změňte si adresu buď ručně na:
https://www2.zs-staravesno.cz/bakaw/next/login.aspx (tzn. za www přibyla 2)
nebo si dejte v nabídce úpravy účtu znovu vyhledat školu.
Děkujeme za pochopení.
Yvetta Kunzová, ředitelka školy

INFORMACE K ADAPTAČNÍMU KURZU

Milí rodiče,

posílám Vám upřesňující informace k adaptačnímu kurzu, kterého se zúčastní budoucí žáci  6. A a 6. B 

  • kdy:9. – 11. 9. 2020
  • cena: 1680 Kč
  • kde: Spálovský mlýn, Spálov

 Platba bude probíhat pouze v hotovosti celou částkou, v prvním školním týdnu u paní učitelky Dohnalové.

V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz.

    Eva Dohnalová Šimečková

Pomůcky k novému školnímu roku 2020/2021

  • Pomůcky pro I. stupeň

1. třída

2. třída 3.-5. třída

Oznámení o změně provozu MŠ od 29. 6. 2020

Oznamujeme všem rodičům, že od 29. 6. 2020 (pondělí), začnou probíhat práce na výměně otopného systému v budově Zámecká 38, kde je umístěna i mateřská škola. Z toho důvodu budou již od tohoto dne děti přihlášené k docházce spojeny ve třídách Broučci a Berušky v budově mateřské školy Nad Zámkem 497.   
Rozdělení dětí ze tříd Sluníčka a Hvězdičky najdete v seznamu níže. Všechny děti budou mít v šatnách tříd Broučci a Berušky přiděleny značky, pod kterými si mohou ukládat své věci a kterými budou mít ve třídě označeno i své nádobí. 
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová

Výdej obědů pro děti MŠ

Z hygienických důvodů nelze stravu vydávat do přinesených jídlonosičů. Ve výjimečných případech (první den nemoci dítěte) bude vydávána do jednorázových nádob v době od 11:45 do 12:15 v budově Nad Zámkem a v době od 10:45 do 12:00 v budově Zámecká (školní jídelna). Děkujeme za pochopení

Prázdninový provoz v MŠ

Vážení rodiče, 
v době prázdninového provozu v měsíci červenci a srpnu bude v provozu pouze budova Nad Zámkem. V budově MŠ Zámecká, tj. budově základní školy, bude v měsíci červenci a srpnu probíhat výměna otopného systému. Výše školného v měsíci červenci zůstává 190 Kč, srpen  0 Kč.

Pravidla provozu Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí platná pro období do konce školního roku 2019/2020

… číst více

Ochrana zdraví v MŠ – materiál MŠMT

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy začne 25. 5. 2020. V sobotu jsme obdrželi slibovaný materiál MŠMT k ochraně zdraví v MŠ. V nejbližších dnech budete informováni o dalším postupu a nahlášení zapojení vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Doplňující informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Milí rodiče nově přihlašovaných dětí, 
abychom Vám usnadnili podávání písemných dokumentů k zápisu do MŠ, zřídili jsme “přijímací službu” v budově mateřské školy v ulici Nad Zámkem. Tato služba od vás u hlavního vstupu PŘEDE DVEŘMI přebere žádost o přijetí dítěte a všechny potřebné dokumenty, aby nedocházelo k zahlcení poštovní schránky. Prosíme Vás o dodržování zásad bezpečnosti platných v nouzovém stavu – dokumenty podávejte s nasazenou rouškou, dodržujte odstup 2 m od zaměstnanců školky a NEVSTUPUJTE do budovy MŠ. Prosté vhození dokumentů do poštovní schránky u vstupu do MŠ je samozřejmě i nadále možné. Schránka bude vybírána denně.     
Doba osobního přijímání dokumentů – od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00
Děkujeme. 
Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu