Aktuality

Pozvání na vánoční koncert

Pozvání na školní ples

Vzpomínka – žáci ZŠ a MŠ na Obecních slavnostech 2022

Zápis ze dne 20. září 2022

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 20. září 2022

 1. Školní „ples
  po období s covidovými omezeními se navracíme k organizování školního plesu.

  • termín stanoven na 20. ledna 2023 ve školní jídelně.
  • přislíbená spolupráce zaměstnanců a žáků školy ze strany paní ředitelky ZŠ.
  • diskuze k programu – živá hudba nebo DJ, téma a název plesu, způsob propagace apod.
  • výzva členům SRPŠ (i rodičům) k oslovení možných sponzorů – ceny do tomboly na ples apod.
  • v listopadu proběhne organizační schůzka týkající se přímo této akce.
 2. Dar/příspěvek pro SRPŠ – odsouhlasilo se ve výši 400,- Kč pro žáky ZŠ a 900 Kč pro žáky v MŠ.
 3. Poděkování rodičům ze strany vedení ZŠ a MŠ, Mgr. Kunzové a Mgr. Machačové za tento způsob podpory ZŠ a MŠ:

(Pokračování textu…)

Informace DPO – ODISky

Dobrý den,

každoročně jsme se setkávali se situacemi, kdy studenti základních, středních a vysokých škol museli „vystát“ dlouhou frontu na prodejnách DPO pro prodloužení svého studentského profilu a zakoupení kuponu.

Většina však netuší, že frontu absolvovat nemusí. Kompletní informace o validaci studentů lze nalézt na https://www.dpo.cz/studenti/.

Věříme, že rozvojem nových technologií, zejména vzdáleného ověření a možnosti vytvoření ODISky přímo v mobilním telefonu, ulehčíme vám, školám, i nám, poskytovali veřejné služby. Pokud by však někdo ze studentů na prodejny DPO dorazil, nadále platí, že potvrzení o studiu v písemné formě (originál) lze přijmout pouze s písemným/elektronickým podpisem, nebo jinak zabezpečeno proti zneužití.

LETÁK (Pokračování textu…)

Uvítání našich nejmenších prvňáčků

Sportovní zázemí za školou

Od cesty je vidět krásně opravená budova školy. Ale málokdo ví, že velký kus práce vznikal i za budovou školy. Děti MŠ i žáci školy mohou využívat sportovní a relaxační zázemí za školou. Některé části čekají ještě malé úpravy, ale nebrání to aktivitám našich žáků. Podívat se můžete nejen na fotografie, ale také video. Vše zdokumentoval pan Filip Dekleva, za což mu patří velký dík. Foto

Změna cen stravného v MŠ

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení ceny stravného u dětí mateřské školy! V ZŠ zatím cena zůstává stejná.

Cena stravného od 1. 9. 2022

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny
  do 6 let 7 – 8 let žáci 7-10 let 26 Kč
přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 28 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 30 Kč
svačinka 8 Kč 10 Kč    
 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 84 Kč 

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226.