Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Aktuality

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do I. ročníku:  12. 4. 2023  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe od 1. 4.  do  6. dubna 2023 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku

Konec ledna není pro nás dospěláky ničím zajímavým, ale našim dětem končí 1. pololetí školního roku. Pololetí, za kterým stojí velký kus práce. Za tu dobu se naučily mnoho nových věcí, ale také prožili společné chvíle při jiných aktivitách ve škole, reprezentovali školu. Jsem velice ráda, že všichni prospěli a nikdo neviděl na svém výpisu z vysvědčení tu nejhorší známku. Celkový průměr žáků školy 1,355, z 248 žáků školy 179 prospělo s vyznamenáním, z toho 95 se samými jedničkami. Na 1. stupni 80 žáků a na 2. stupni 15 žáků. Bylo také uděleno celkem 22 pochval třídního učitele, ale žáci také  obdrželi za 1. pololetí výchovná  opatření. Napomenutí třídního učitele 29 žáků, 5 žáků důtku třídního učitele a 4 žáci důtku ředitelky školy. Žáci 9. ročníku byli rovněž pochváleni za aktivity, které připravili ostatním spolužákům během celého pololetí. Dostali jako poděkování prupisku s logem školy, která jim alespoň symbolicky pomůže při přijímacích zkouškách. Foto

Poděkování – školní ples

Spolek rodičů dětí ZŠ a MŠ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí vyslovuje velké poděkování všem sponzorům za finanční podporu či věcné přispění a všem ostatním za pomoc při pořádání a návštěvu Školního plesu dne 20.1.2023.

celé znění poděkování

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2024.