Starší příspěvky

 • expand2020 (168)
 • expand2019 (142)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality

--> Poučení na prodloužené podzimní prázdniny

Dodržujte pravidla dle doporučení MŠMT pro aktivity o prodloužených podzimních prázdninách. Věříme, že se brzy uvidíme.

  1. stupeň

  2. stupeň

--> Opatření platná od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 dochází k uzavření škol od 14. 10. zatím do 23. 10. 2020.

Platí, že podzimní prázdniny se prodlužují o dny 26. a 27. října 2020 – žáci budou celý týden od 26. do 30. 10. 2020 doma.

Výuka bude probíhat distančním způsobem dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle následujícího rozvrhu

 • distanční výuka:  4. – 5. třída  rozvrh  zde
 • distanční výuka: 2. stupeň rozvrh zde

Výchovy nebudeme po dobu 8 dnů, kdy žáci budou chybět, vyučovat. Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams.

Stravování v době distanční výuky

 1. V případě distanční výuky mají žáci možnost stravovat se za dotovanou cenu.
 2. Všem žákům budou na dobu distanční výuky obědy odhlášeny. 
 3. Ve středu tedy není možno z organizačních důvodů oběd odebrat.
 4. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy nejdříve na čtvrtek sám (nebo pomocí zákonného zástupce) dle stanovených obvyklých pravidel. 
 5. Oběd si vyzvedne pouze do jídlonosiče u vstupu do kuchyně (nad poštou – dveře budou označeny) v době
  • 1. stupeň od 11.00 do 11.20 hodin
  • 2. stupeň od 12.15 do 12.45 hodin
  • Tyto časy je třeba respektovat, v jiné době nebude oběd vydán
  • Jídlonosič musí být opatřen příjmením dítěte a číslem čipu.

Školní družina je také až do 30. října 2020 uzavřena.

Broučkiáda – zrušení

brouccizruseni

Informace k provozu mateřské školy ve dnech 29. a 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme v době omezeného provozu MŠ spojovat děti z obou budov v MŠ Nad Zámkem, jak bylo původně plánováno, ale ponecháme děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky v těchto dnech ve třídě Sluníčka a děti ze tříd Broučci a Berušky budou ve třídě Berušky. Šatny budou děti využívat jako při normálním provozu, tedy Broučci v šatně Broučků, Berušky v šatně Berušek.

Přednáška výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě?

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás video natočené Mgr. Veronikou Chrástkovou – speciální pedagožkou, která tuto přednášku měla vést. Přiloženy jsou i pracovní listy, které si můžete stáhnout.

 Pracovní list 1     Pracovní list 2      Pracovní list 3         Pracovní list 4

Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám

POZOR ZMĚNA!!!

Vzhledem k epidemiologické situaci se  přednáška na téma: Výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě? ruší!!!

Pro zájemce bude od 15.10.2020 na stránkách školy ke zhlédnutí video s touto přednáškou.

Případné dotazy k této problematice můžete zasílat do konce října na e-mail: prednaskalogo@seznam.cz , kde Vám na ně bude odpovídat přímo přednášející Mgr. Veronika Chrástková.

Děkuji za pochopení, Dohnalová

Zápis ze schůze výboru SRPŠ 22. 9. 2020

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 22. září 2020

 1. Třídním důvěrníkem za 1. třídu byla zvolena Eva Galásková.
 2. PODĚKOVÁNÍ ZA AKTIVNÍ PŘÍSTUP OBCE k otázkám školy. Zásadním bodem v zápise z poslední schůze výboru SRPŠ (https://www.zs-staravesno.cz/2019/11/14/zapis-ze-schuze-vyboru-srps-ze-dne-5-listopadu-2019/) byl bod 8.

Formulace „LAXNÍ PŘÍSTUP OBCE“ vyjadřovala objektivně daný stav z pohledu SRPŠ a měla pomoci posunout školu mezi priority. Slovo laxní znamenalo beroucí na lehkou váhu – nemělo za cíl „ve veřejném prostoru hanlivě označit nicnedělání obce“, jak to bylo dodatečně interpretováno na zasedání zastupitelstva 18. 11. 2019.

Vzhledem k budování kanalizace a ostatním aktivitám obce velice pozitivně vnímáme aktuální situaci. Vedení školy má nyní dle názoru SRPŠ dostatečnou informovanost o prioritách a rozvaze jednotlivých investic. Např. nutné investice do otopné soustavy jsou již zrealizovány a aktuální jsou i rekonstrukce střechy, zateplení budovy a výměna oken.

 Za posun ze strany obce, zajištění dotací a financování tímto velice děkujeme. (Pokračování textu…)

Odvolání ředitelského volna

Vážení rodiče,

původně jste dostali informaci ohledně říjnových dnů ředitelského volna. Tyto dny jsem plánovala ještě ke konci prázdnin z důvodu stavebních prací na budově A. Vzhledem k posunu termínu stavby není nutné toto volno vyhlašovat. Platí tedy jen volné dny, které připadají na podzimní prázdniny, tj. 29. a 30. října 2020. Samozřejmě chápu, pokud již máte s dětmi naplánovanou nějakou aktivitu, kterou nelze odvolat. V tomto případě své děti pouze omluvte, ale výuka v pátek 23. 10., v pondělí 26.10. a v úterý 27. 10. bude probíhat normálně.

K vyhlášení dojde až nastane akutní potřeba vyplývající ze situace na stavbě.

Děkuji za pochopení

Stavební práce na budově A (nová školní budova)

Vážení rodiče,

na začátku října 2020 dojde k započetí rekonstrukce budovy A. Bude opravena střecha, vyměněna okna a provedeno zateplení. Rekonstrukcí také projde kotelna školy. Vše se bude provádět za provozu školy. Celá stavba bude pod dozorem stavebního technika a technika BOZP. S tím souvisí také důsledné a zvýšené dodržování bezpečnostních opatření, která budou před započetím stavby a v jejím průběhu nastavena. Žáci o těchto opatřeních budou poučeni. Rekonstrukce bude probíhat po patrech, dojde k přesunu kmenových tříd po nezbytně nutnou dobu. Vše budeme rozhodovat za provozu a o změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Věříme, že vše zvládneme a budeme si moci užívat výhod těchto nutných oprav.

Děkuji za pochopení