Aktuality

Pomůcky pro nový školní rok 2024/2025

Pomůcky – 1. stupeň

Pomůcky – 2. stupeň

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 01. 01. 2024, stanoví výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání zřizovatel školy, tj. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výše úplaty pro následující školní rok 2024/2025 byla stanovena usnesením Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí konané dne 18. 06. 2024:

  • 150 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2024. Tato částka platí pro děti navštěvující pouze odpolední družinu a pro děti navštěvující zároveň ranní i odpolední družinu. Částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • 50 Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2024. Tato částka platí pro děti navštěvující pouze ranní družinu (od 6:15 do 7:15 h). Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • 60 Kč měsíčně pro žáky docházející maximálně dva dny v týdnu z důvodu odst.2 pís.d)

Novelou zákona se rovněž rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty ve školní družině o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Žádost o osvobození od úplaty od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, se podává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, a žadatel – zákonný zástupce – musí prokázat, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce přílohou k žádosti: „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Vzor žádosti: Ke stažení

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 01. 01. 2024, stanoví výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání zřizovatel školy, tj. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výše úplaty pro následující školní rok 2024/2025 byla stanovena usnesením Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí konané dne 18. 06. 2024:

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena ve výši 500 Kč měsíčně.

Novelou zákona se rovněž rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty v mateřské škole o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Žádost o osvobození od úplaty od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, se podává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, a žadatel – zákonný zástupce – musí prokázat, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce přílohou k žádosti: „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Vzor žádosti: Ke stažení

 

Celoroční hra s Recyklohraním 2023/2024

Za aktivní spolupráci v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět naše škola získala nejen poděkování v podobě diplomu, ale také hodnotnou poukázku. Do celoroční hry se zapojilo více než 1600 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V letošním školní roce jsme byli úspěšní a za svou činnost (sběr elektra, baterií, tonerů, plnění environmentálních a osvětových aktivit) jsme obdrželi celkem 2532 bodů a díky tomu jsme se umístili na krásném 231. místě.

Ráda bych všem kolegům z mateřské školy a základní školy poděkovala za aktivní plnění osvětových úkolů. Těším se na další spolupráci.

                                                                                                                                         Mgr. Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO

Přijetí do školní družiny pro rok 2024/2025

Rozhodnutí

Zápis z ustavující schůze školské rady

Zápis z ustavující schůze školské rady ze dne 28. května 2024. Celé znění zde

Volby do školské rady – výsledky

Výsledky voleb do školské rady

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pro školní rok 2024/2025 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 31 dětí. Tím je vyčerpána kapacita mateřské školy.

Rozhodnutí

Zápis ze SRPŠ 16. 4. 2024

Projednávané body:

  • Rada školy
  • Výsledky kontroly školy
  • Zhodnocení plesu i výsledky
  • Podněty od rodičů

Rada školy

Bylo zvykem že do ŠR volil výbor SRPŠ. Volba je na 3 roky

Do školní rady může být volen kdokoli ze zákonných zástupců. (Přihlašování kandidátů do 3.5.) Kdo chce být zvolen, ozve se přes bakaláře.

Volba konkrétních kandidátů se udělá formou ankety – přes bakaláře – možnost 2 kandidátů.

Volby od 13. 5. do 20. 5.: 2 zákonní zástupci, 2 zástupci školy, 2 za zřizovatele ZŠ

Jestli přestane být dítě ZŠ , tak rodič přestane být členem. Výsledky 27.5. 2024. (Pokračování textu…)

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

U zápisu pro školní rok 2024/25 bylo 33 dětí. Předškoláci tak mají za sebou první zkoušku. Dvěma dětem byl udělen odklad povinné školní docházky, dvě žádosti o odklad ještě byly podány. 29 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25