Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Aktuality

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Zápis do I. ročníku:  9. 4. 2024  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe do 2. 4.  2024 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte zde. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Informace k přijímacím zkouškám

Nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ v roce 2024  v brožuře.

Informační webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz

 

Nové číslo Dušanových zápisků

25. ročník Dušanových zápisků má své 2. číslo. zde

Změna termínu platby stravného

Úhrada stravného bude od ledna 2024 provedena bezhotovostně-stažením z účtu na základě svolení s inkasem do 3. dne daného měsíce. Prosíme všechny plátce, aby v tomto období zkontrolovali dostatek financí na svých účtech.

Tzn. že platba na leden již nebude stržena na konci prosince, ale až v lednu – tedy do 3.1. A pak na únor do 3.2. 2024 atd. 

 

Po stopách Plýtváka šatního

Během měsíce října se naše děti MŠ (Hvězdičky) spolu s paní učitelkou Marcelou Bellovou (práce v MŠ)  a žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky Janečkové zapojili do plnění osvětového úkolu “Po stopách Plýtváka šatního”. Práce se jim velmi zdařila a za to jim patří poděkování z týmu Recyklohraní aneb ukliďme si svět (viz foto). Těšíme se na další spolupráci s ekologickou a environmentální tématikou.

Eva Dohnalová Šimečková

Informace k energetickým nápojům

Vážení rodiče, v souvislosti s aktuální zprávou bych Vás ráda informovala o zvýšené oblibě energetických nápojů u naších žáků. V současné době se na trhu objevil nový energetický nápoj PRIME. K sehnání jsou 2 varianty, a to s kofeinem a s draslíkem. Obě řady mají negativní dopad především na děti. Kofeinová varianta obsahuje víc než 200mg kofeinu (4 espresa), hydratační varianta obsahuje izoleucin, leucin a valin – tedy látky nevhodné pro děti mladší 18 let.

Zdůrazňujeme, že za propagací nápoje PRIME stojí influenceři, jako jsou například Logan Paul a KSI. Jejich popularita a vliv na mladé lidi mohou být důvody, proč je PRIME mezi mladistvými tak oblíbený. Bohužel, mnoho dětí a mladistvých nemá dostatek informací o tom, jaké mohou být důsledky konzumace takových nápojů.

Všechny varianty energetických nápojů představují zátěž na srdce, krevní oběh a soustředěnost.

Jelikož jsme u žáků zaznamenali, že v době polední pauzy nebo ráno nakupují v místních obchodech energetické nápoje, rádi bychom vás upozornili, že tyto nápoje nejsou pro děti vhodné.

Jejich zákaz je prozatím v jednání, do té doby vás prosím, abyste dávali pozor na to, co vaše děti konzumují, a pokud je to možné, omezili jejich přístup k energetickým nápojům. Je důležité, že s vašimi dětmi diskutujete o potenciálních rizicích spojených s konzumací těchto nápojů a podpořili je v hledání zdravějších alternativ.

 

S přáním hezkého dne

Stejskalová Zuzana

Sportovní den mládeže

Žáci naší školy se letos zúčastníli 1. ročníku semifinálového postupového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Celkem 63 žáků bylo rozděleno do  osmi týmů a na čtyřech hřištích hráli proti sobě fotbal, florbal, házenou a frisbee. Žáci předvedli, že umí pracovat v týmu, který byl věkově velmi různorodý, od 2. do 8. ročníku. Týmy si zvolily název a svého kapitána. Byli velice šikovní a zvládli organizaci a výkony, důraz byl kladem na zodpovědnost žáků samých. Vítězný tým pak předvedl finálové klání v hodu všemi míči a talířem do malé branky. Přibyla také disciplína s tenisovou raketou a míčkem. Vítězem se stal tým Decathlon a vítězem celého týmu Kristýna Kolková z 3.B. Všichni sportovci naplnili heslo turnaje: “Není dnes důležité vyhrát, ale opustit hřiště s úsměvem na tváři”.
Sportovní akce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se konala za finanční podpory obce Stará Ves nad Ondřejnicí, za což děkujeme. Zvlášť poděkování patří organizátoru panu Mgr. Janu Váňovi. Foto