Starší příspěvky

 • expand2021 (8)
 • expand2020 (194)
 • expand2019 (145)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality

--> Informace KHS pro MŠ Nad Zámkem

Po konzultaci s hygienou ohledně výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnanců MŠ byla dětem, které byly ve školce v uplynulém týdnu, nařízena karanténa do 18. 1. 2021 včetně. Do té doby bude zákonné zástupce kontaktovat KHS nebo vzhledem k vytíženosti KHS kontaktujte sami dětského lékaře, aby vás objednal na PCR test.

O možnosti znovuotevření MŠ budete včas informováni.

Děkuji za pochopení

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

--> Uzavření MŠ Nad Zámkem

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a starosty města (zřizovatele školy) bude MŠ Nad Zámkem, tj. třídy Broučci a Berušky, uzavřena z organizačních důvodů od  pondělí 11.1. 2021. 

Mateřská škola je uzavřena z důvodu zjištění nákazy infekcí COVID-19 u zaměstnanců MŠ. Dle instrukcí KHS žádám rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě potíží ihned kontaktovali svého dětského lékaře. Další podrobnosti týkající se termínu možného znovuotevření MŠ budou projednány v pondělí s KHS a včas zveřejněny.

Obědy budou mít děti automaticky odhlášeny. V případě zájmu odebrání obědu do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:20 kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Po dobu uzavření MŠ můžete žádat o ošetřovné, patřičné formuláře najdete na stránkách ČSSZ. Mateřská škola žádné potvrzení nevydává.
Odkaz na informace, kde naleznete podrobné informace i s potřebnými formuláři:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne  nebo přímo stránky

Děkuji za pochopení situace.                                                   Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

--> Opatření od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 se výuka řídí 5. stupněm PES, tzn. je povolena pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd základní školy. Výuka probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Ostatní třídy budou mít distanční výuku dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle tohoto rozvrhu. (online hodiny jsou barevně vyznačeny). Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams. 

Mateřská škola je normálně v provozu na obou budovách od 4. 1. 2021. (Pokračování textu…)

Nové informace k přijímacím zkouškám

Nové informace na základě Opatření vlády ze dne 5. 1. 2021. Číst…

Organizace školní družiny od 7. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 dochází k možnosti rozvolnění ve školní družině.

Organizace je tedy taková: ranní družina zůstává jen pro žáky 1. a 2. třídy

Odpolední družina: 

 • 1. oddělení  – 1. třída a  4. A
 • 2. oddělení – 2. třída a 4. B
 • 3. oddělení – 3. třída a 5. třída

Všechna oddělení jsou v provozu do 16.30 hodin

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MZd a MŠMT je od 30. 11. 2020 povolena prezenční výuka žáků 1. stupně, 9. tříd základní školy a střídavě po týdnu zbytku 2. stupně.

Výuka 1. stupně bude probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Výuka 2. stupně

lichý týden: prezenčně třída 6. A, 6. B, 9. A, 9. B;   distančně 7. a 8. třída
sudý týden: prezenčně třída 7. a 8. třída, 9. A, 9. B; distančně 6. A, 6. B
Rozvrh hodin prezenční výuky je na 2. stupni upraven z důvodu zabezpečení epidemiologických opatření a z důvodu homogenity jednotlivých tříd.

Rozvrh hodin:     Prezenční výuka (výuka ve škole)                      Distanční výuka (výuka doma)  (Pokračování textu…)

Důležité informace k lyžařskému výcviku MŠ

lyzak

Úplata za ŠD v době uzavření školy

Vzhledem k uzavření školy z důvodu Covid-19 nebude úplata za školní družinu za měsíc listopad požadována. Zaplacená úplata bude odečtena při platbě za druhé pololetí. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budou školy otevřeny, může dojít i ke zrušení úplaty za prosinec, ale o této skutečnosti budete informováni.

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Opatření od 2. 11. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 dochází k uzavření škol. Toto opatření nadále trvá do odvolání. Vzhledem k tomu dochází k rozšíření synchronní online výuky.

Výuka bude probíhat distančním způsobem dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle tohoto rozvrhu.

Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams.

Pokud se budou hodiny sourozencům překrývat, je možno využít mobilní aplikaci Teams v telefonu, popřípadě žáka omluvit. 

Stravování v době distanční výuky

 1. V případě distanční výuky mají žáci možnost stravovat se za dotovanou cenu.
 2. Všem žákům budou na dobu distanční výuky v listopadu obědy odhlášeny. 
 3. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy sám (nebo pomocí zákonného zástupce) dle stanovených obvyklých pravidel. 
 4. Oběd si vyzvedne pouze do jídlonosiče u vstupu do kuchyně (nad poštou – dveře budou označeny) v době
  • 1. stupeň od 11.00 do 11.20 hodin
  • 2. stupeň od 12.15 do 12.45 hodin
  • Tyto časy je třeba respektovat, v jiné době nebude oběd vydán
  • Jídlonosič musí být opatřen příjmením dítěte a číslem čipu.

Školní družina je také až do odvolání uzavřena.

Velké poděkování patří vám, rodičům, kteří se svým dětem věnujete. Jsme si dobře vědomi toho, že zejména na 1. stupni by to bez vás nefungovalo. Velice si toho vážíme. Velké díky.

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Přednáška výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě?

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás video natočené Mgr. Veronikou Chrástkovou – speciální pedagožkou, která tuto přednášku měla vést. Přiloženy jsou i pracovní listy, které si můžete stáhnout.

 Pracovní list 1     Pracovní list 2      Pracovní list 3         Pracovní list 4