Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Leden 2022

Tanec s pohybem

Tanec s pohybem – prezentace

Tanec s pohybem – videa

“Už tam budem”

Letos v lednu se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili natáčení soutěže „Už tam budem?“. Těmi žáky byli – Maxmilián Ďatko, Kateřina Dostálová, Klárka Palagyiová, Adam Jančák a Ondřej Štibora. Právě jim patří veliké poděkování, a i když nevyhráli, nabyli nových zkušeností a zážitků z natáčení a myslím, že si tento den velice užili. Zájemci mohou pořad zhlédnout na “Déčku”.  

Mgr. A. Weczerková

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

Školního kola Olympiády z českého jazyka, která se konala ve středu 19. 1. 2022, se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků, celkem tedy 11 žáků. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Na prvním místě se umístil Jan Bohoněk s 44 body, o druhé místo se podělili žáci Vojtěch Koval a Klára Otáhalová  s 43 body. Hoši postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne dne 28. března 2022. Na výsledky ostatních účastníků se můžete přijít podívat do vestibulu školy. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům moc gratulujeme.

Mgr. A. Weczerková

Tanec s pohybemProvoz školní družiny o pololetních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o pololetních prázdninách nebude.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka

Vstup do ranní družiny

Prosíme děti navštěvující ranní družinu aby vstupovali do školy vchodem budovy A (nová budova), z hygienických důvodů. Děkujeme.

Jana Klečková vedoucí vychovatelka

Vycházka a krmení kachen

V rámci vycházky v obci žáci školní družiny nakrmili kachny. Přinesli jim dobroty jako kukuřice či oves. Kachny se bály a ke krmení připluly až po našem odchodu. Určitě jim krmení chutnalo, protože při cestě zpátky bylo všechno krmení vyzobané. foto 

vychovatelky Anita Golková, Jana Klečková

Pekli jsme cukroví

Před Vánoci si žáci školní družiny vlastnoručně napekli vánoční cukroví. Bylo vidět, že doma s pečením pomáhají, protože jim to šlo pěkně od ruky. Na cukroví si pak všichni pochutnali, někteří žáci si cukroví vzali domů. Jak děti práce bavila se můžete podívat na foto.

Jana Klečková vedoucí vychovatelka

Advent v družině

Čekání na Vánoce si žáci ve školní družině krátili nejenom hrou, ale taky tvořením. Všechna oddělení měla vlastnoručně udělané adventní kalendáře, nazdobené stromečky a třídy. (Pokračování textu…)

ŠABLONY III. STARÁ VES N. O.

Naše škola navázala třetí etapou na projekt, který je spolufinancován evropskou unií s názvem ŠABLONY III. STARÁ VES N. O. s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021767, který začneme realizovat od 1. 1. 2022. Náplní jsou projektové dny v MŠ a ZŠ, činnost školního asistenta v MŠ a ZŠ a klub a doučování pro žáky ZŠ.