Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Archiv měsíce: Březen 2022

Divadlo loutek Ostrava – výlet tříd Sluníčka a Hvězdičky

Divadlo loutek Ostrava - Sluníčka a Hvězdičky

Divadlo loutek Ostrava – výlet Berušek a Broučků

Divadlo loutek Broučci, Berušky

plán akcí na měsíc duben pro MŠ

1. 4. 2022 Návštěva Divadla loutek Ostrava: třídy Hvězdičky a Sluníčka shlédnou představení O mašinkách – hlavní scéna, třídy Broučci a Berušky shlédnou představení Fuj je to! – alternativní scéna. Odjíždět budou všechny třídy v 9:30, návrat z divadla do školky kolem 12:30
11. 4. 2022 Návštěva Solné inhalační místnosti v centru Zdravíčko Krmelín – třída Sluníčka, doprava autobusem hromadné dopravy
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny – MŠ bude fungovat v režimu omezeného provozu, děti mezi budovami nepřecházejí, otevřené budou obě budovy a třídy budou spojeny v rámci jednotlivých budov. Zájem o docházku na tento den rodiče zaznamenají do zápisové tabulky umístěné v šatnách. Předem děkujeme za její vyplnění do středy 6. 4. 2022.
19. 4. 2022 Projektový den ve Hvězdičkách – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě i venku
21. 4. 2022 Projektový den ve Sluníčkách – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě i venku
28. 4. 2022 Jarní dílny – tvořivé dílničky s krátkým vystoupením dětí ze třídy Hvězdičky ve vestibulu a v jídelně základní školy

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 proběhne dne 9. 5. 2022 od 10:00 do 17:00 v budově Nad Zámkem 497.

Od začátku dubna si mohou rodiče zavolat do mateřské školy na tel. č. 597 457 240 nebo 604 796 797 a zarezervovat si čas, kdy přijdou se svými dětmi k zápisu. K zápisu je nutné přinést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte potvrzenou pediatrem a dále vyplněný Evidenční list dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny tři dokumenty jsou připraveny ke stažení na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola – Dokumenty MŠ – Dokumenty, které je nutno dodat k zápisu, nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři mateřské školy (Nad Zámkem). Dále jsou v sekci Dokumenty školy zveřejněna Kritéria pro přijetí, Písemná dohoda a Informace k předškolnímu vzdělávání. V sekci Dokumenty MŠ je článek Co Vaše dítě potřebuje do mateřské školy a Je Vaše dítě připraveno na mateřskou školu?. Prosíme o přečtení všech těchto dokumentů. Při zápisu do MŠ bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy do 31. 5. 2022 podle registračních čísel dětí. 

Pro rodiče přijatých dětí proběhne v měsíci červnu informační schůzka, na které se rodiče dozvědí další potřebné informace k nástupu do mateřské školy.   

Zájmové kroužky pro nemoc odloženy

Zájmové kroužky Angličtina v pohybu a Taneční kroužek jsou ve dnech 29. 3. a 30. 3. 2022 zrušeny z důvodu nemoci lektorky a budou nahrazeny v jiném termínu. Náhradní termín sdělí po nemoci lektorka. 

Děkujeme za pochopení

Žít normálně

„Žít normálně“ – tak se jmenuje nový zážitkový program a expozice ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci osmého a devátého ročníku si formou osobní zkušenosti vyzkoušeli problémy běžného života hendikepovaných lidí. A to nejen s tělesnými vadami, ale také s mentálními problémy, včetně třeba rozšířené anorexie. Foto

Havránek Leoš

Rohodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o příjetí k základnímu vzdělávání a k zájmovému vzdělávání ke dni 25. 3. 2022   více

Recitační soutěž I. stupeň

Ve středu 23. 3. 2022 se 30 recitátorů z prvního stupně utkalo ve školním kole recitační soutěže. Všichni už měli za sebou úspěšně zvládnutá kola třídní. Přednášející k úkolu přistoupili velice zodpovědně, i když je často potrápila tréma.  Společně jsme si vyslechli spoustu krásných básniček s pěkným přednesem. Zvláště příjemně překvapili naši prvňáčci. Foto

Jak to všechno dopadlo, ukazuje výsledková listina: (Pokračování textu…)

Den v přírodě – Broučci

Den v přírodě Broučci - Morena

Matematický klokan

Po dvouleté odmlce se v pátek 18. března 2022 opět uskutečnila mezinárodní soutěž Matematický klokan. Žáci od 2. do 9. ročníku řešili logické úlohy v časovém intervalu 60 min.  

Ve srovnání s minulými ročníky byly letošní výsledky průměrné. Jsou žáci, které tyto logické úlohy velmi baví, jiní jen hádají. Úlohy nejsou vůbec jednoduché a chce to zdravý selský rozum. Mezi nejúspěšnější řešitele se zařadili: 

  • kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): Hyneček J., Kopecká N., Marek M. a Pallo S. 
  • kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): Velímová A., Dorotík B., Tyleček R. 
  • kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): Hamalová L., Hutěčka Š., Hýlová V., Marejková M. 
  • kategorie Kadet (8. a 9. tř.): Kováč D., Janošec F., Dostálová K. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a poděkování patří také  p. uč. Boháčové a Pilátové za organizaci celé soutěže. Foto