Archiv měsíce: Březen 2022

Žít normálně

„Žít normálně“ – tak se jmenuje nový zážitkový program a expozice ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci osmého a devátého ročníku si formou osobní zkušenosti vyzkoušeli problémy běžného života hendikepovaných lidí. A to nejen s tělesnými vadami, ale také s mentálními problémy, včetně třeba rozšířené anorexie. Foto

Havránek Leoš

Recitační soutěž I. stupeň

Ve středu 23. 3. 2022 se 30 recitátorů z prvního stupně utkalo ve školním kole recitační soutěže. Všichni už měli za sebou úspěšně zvládnutá kola třídní. Přednášející k úkolu přistoupili velice zodpovědně, i když je často potrápila tréma.  Společně jsme si vyslechli spoustu krásných básniček s pěkným přednesem. Zvláště příjemně překvapili naši prvňáčci. Foto

Jak to všechno dopadlo, ukazuje výsledková listina: (Pokračování textu…)

Matematický klokan

Po dvouleté odmlce se v pátek 18. března 2022 opět uskutečnila mezinárodní soutěž Matematický klokan. Žáci od 2. do 9. ročníku řešili logické úlohy v časovém intervalu 60 min.  

Ve srovnání s minulými ročníky byly letošní výsledky průměrné. Jsou žáci, které tyto logické úlohy velmi baví, jiní jen hádají. Úlohy nejsou vůbec jednoduché a chce to zdravý selský rozum. Mezi nejúspěšnější řešitele se zařadili: 

  • kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): Hyneček J., Kopecká N., Marek M. a Pallo S. 
  • kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): Velímová A., Dorotík B., Tyleček R. 
  • kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): Hamalová L., Hutěčka Š., Hýlová V., Marejková M. 
  • kategorie Kadet (8. a 9. tř.): Kováč D., Janošec F., Dostálová K. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a poděkování patří také  p. uč. Boháčové a Pilátové za organizaci celé soutěže. Foto

Setkání v České republice

V únoru jsme uspořádali poslední setkání v našem projektu. Tohoto setkání se účastnili žáci a učitelé z Litvy, Turecka, Itálie a naší školy.

Partneři přijížděli v průběhu neděle a pondělí 2. týden v únoru. Využili jsme možnosti ubytováni v místním hotelu Palfrig. V pondělí jsme se společně sešli v hotelové restauraci, uvítali jsme partnery a komunikovali ohledně programu.

V úterý jsme partnery uvítali ve škole, naši žáci si připravili krátký uvítací program. Součástí programu byla i krátká prezentace vzdělávacích systémů jednotlivých zemí, kterou si připravili žáci. Provedli jsme je školou, navštívili místní zámek a výstavu historických kočárků a po obědě jsme vyrazili na Landek, kde byla domluvena prohlídka štoly a záchranného systému. Po návratu jsme navštívili faru a společná večeře proběhla v Zámecké restauraci.

Středu jsme nechali celodennímu výletu do Prahy a prohlídce památek.

Ve čtvrtek byl náročný den, jeli jsme na edukační program do Ostravy U6. Díky interaktivní výstavě si mohli zažít vědu a techniku na vlastní kůži. Po návratu jsme se pohroužili při muzikoterapii do tónů bubnů a rytmických cvičení jako součásti práce s hněvem. Večer jsme završili společným posezením, tancem při hudbě cimbálové muziky a společné komunikaci žáků i učitelů.

Závěrem proběhlo předávání certifikátů, následné loučení, které se u dětí neobešlo bez slziček.  

Vzájemná komunikace a hledání témat pro komunikaci, používání společného jazyka, navazování kontaktů a sdílení zkušeností studentů bylo poděkováním za naplnění a spolupráci na tomto projektu. Rádi bychom získané kontakty a vztahy dále prohlubovali. Prezentace

Hana Cholevová

Březen 2022

Broučci v březnu 2022

Berušky v březnu 2022

Sluníčka v březnu 2022

Hvězdičky v březnu 2022

Karneval v družině

O masopustu se ve školní družině konal karneval. Oslavili jsme ho ve školní tělocvičně. Děti se zabavily při plnění úkolů, jako například tanec s balonem ve dvojicích, nošení pingpongového míčku na lžíci mezi překážky, dopravení bonbonku pomocí provázku do úst bez použití rukou, či hra s míčky na Obra a Palečka. Zahrály si i týmovou hru. Nakonec jsme si všichni pořádně zatancovali. Jak se děti na karnevalu bavily, můžete vidět na foto.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka