Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní rok 2022/2023

Naši žáci v Olomouci

Červen je měsíc nejen uzavírání známek, ale i období školních výletů a exkurzí. V letošním roce žáci šestého a sedmého ročníku volili jako školní výlet návštěvu Olomouce. Samotným zážitkem byla i cesta vlakem. Sedmáci do Olomouce vyrazili v pondělí 19.června a šesťáci ve středu 21. června. Počasí nám přálo, proto v dopoledních hodinách si obě třídy užily historickou část Horního i Dolního náměstí, orloje a barokních i gotických kostelů. Kolem poledne naše žáky čekal vytoužený rozchod, kdy valná část dětí navštívila místní McDonald a Kebab. V odpolední části našich výletů jsme se přesunuli nádherným parkem do Pevnosti poznání, kde v příjemném chládku naši žáci absolvovali výukový program. Šesťáci zaměřený na přírodopis, sedmáci na fyziku. V pozdním odpoledni jsme se opět vlakem dopravili zpět do Ostravy – Svinova. 

Do třetice se vybraní žáci (Šimon Bártek, Ondřej Pilát, Hynek Boháč a Patrick Tyleček) v úterý 27.6. vypravili do Olomouce. Tentokrát do oblíbené ZOO Olomouc a Vlastivědného muzea. Tuto exkurzi kluci dostali jako odměnu za své úspěchy v soutěži Příroda s otazníky, organizované SVČ Korunka O-Poruba. Foto

                                                           Jana Boháčová, Regina Hermanová, Lucie Pilátová 

Chovatelská exkurze

Poslední hodina pracovních činností v 7. třídě proběhla v podobě návštěvy místního hospodářství. Děti si ověřily svoje znalosti mnoha druhů zeleniny i ovocných stromů a mohly se pomazlit s morčaty, králíky několika druhů, pozorovaly i chovy drůbeže. Celou návštěvu završila společná fotografie. Děkujeme místním chovatelům, že nám exkurzi umožnili. Foto 

Jaromír Chvostek

Bezpečnost na silnicích

Tři žákyně naší školy nedávno získaly ocenění za své výtvarné dílo inspirované tématem dopravní policie. Dita Zimová, Markéta Marejková a Sabina Chvostková předvedly svůj talent a vytvořily důležitou zprávu o bezpečnosti na silnicích. Jejich úspěch byl odměněn velkou stolní hrou Activity, kterou obdržely za svou kreativitu a úsilí. Foto

Anna Srba

Školní výlet – 4. a 5. ročník

Dne 13.6.2023 se 4. a obě 5. třídy rozjely na školní výlet do Lešné, kde jsme navštívili zámek a Zoo. Počasí nám krásně vyšlo a výlet jsme si všichni užili. V Zoo jsme měli možnost projet se vláčkem, nakrmit rejnoky a podívat se do všech části pojmenovaných podle kontinentů. Foto

                                                                                                                              Hana Cholevová

Cykloturistický kurz

V letošním roce jsme poprvé zahájili cykloturistický kurz, který se budeme snažit opakovat každoročně. Kurzu se vždy budou účastnit žáci osmých tříd. Letos byla naše cílová destinace Ostravice. Kurz jsme zahájili jízdou na kole ze Staré Vsi nad Ondřejnicí přes Frýdek – Místek, Bašku, Frýdlant až na Ostravici. Druhý den nás čekal náročný výšlap na Lysou horu, který všichni žáci bez problému zvládli. Třetí den byl opět cyklistický, kdy nás čekala cesta zpět do Staré Vsi. Během kurzu děti hráli spoustu míčových i jiných her, opékali špekáčky a utužovali vzájemné vztahy a kolektiv. Všichni si akci moc užili a dokázali všem, ale hlavně sami sobě, že dokáží zvládnout i náročné fyzické aktivity. Foto

Vendula Borkovcová, Leoš Havránek

Chemie na hradě 

Na závěr školního roku žáci 8. a 9. tříd naposledy společně vyjeli na Slezskoostravský hrad. Každoročně se tam koná akce zvaná „Chemie na hradě“, která má žákům ukázat zajímavosti z přírodních věd. Naši žáci se mohli nejen podívat, ale také vyzkoušet řadu zajímavých pokusů z chemie, fyziky, matematiky, biologie a ekologie. Někteří se zapojili do soutěží a odměnou jim byl sladký pamlsek a upomínkový předmět v podobě náramku. Všichni jsme si tento přírodovědný den užili. Foto

                                                                                                                                                                                                                                            Eva Dohnalová Šimečková, Lucie Pilátová 

Školní výlet 1.-3. ročníku

V úterý 13. června 2023 vyjeli žáci 1., 2. a 3. ročníku na školní výlet. Nejprve jsme si prohlédli Záchrannou stanici zvířat v Bartošovicích, pak jsme se přesunuli do Příboru, kde na nás čekala interaktivní výstava v Centru tradičních řemesel. Po intenzivních nákupech na příborském náměstí, kde děti v praxi trénovaly finanční gramotnost, jsme se spokojeni a unaveni vrátili domů. Foto

Lucie Velímová

Pohár povodí Ondřejnice v atletice – 2. stupeň

Ve středu 7. 6. 2023 se žáci a žákyně naší školy vydali na kolech do Brušperku, aby se utkali s okolními školami o Pohár povodí Ondřejnice v atletice. Soutěžili ve sprintu na 60 metrů, ve skoku dalekém, v hodu granátem nebo kriketovým míčkem, ve vytrvalostním běhu. Celkově jsme obsadili 2. místo, 1. místo patřilo Brušperku, 3. místo Kozlovicím, účastnily se také Fryčovice, Hukvaldy, Petřvald. Naši žáci a žákyně přivezli 13 medailí. Všem děkujeme za účast, medailistům gratulujeme. Foto

Romana Němcová 

Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice

Závěrečný měsíc školního roku je jako každoročně obohacen o řadu sportovních aktivit. 

Mezi jednu z těch tradičních patří Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice, který se konal pro 1. stupeň ZŠ v úterý 6.6. 2023 na fotbalovém a víceúčelovém hřišti v Brušperku. 

Po školním výběru a porovnávání výkonů našich žáků byli vybráni k reprezentaci naší školy tito žáci:

  1. ročník – Tomáš Bryxí, Agáta Bukovická, Michaela Svobodová
  2. ročník – Mikuláš Brůna, Vojtěch Klučik, Lucie Jarolímová, Klárka Jarecká
  3. ročník – Alice Pilátová, Sarah Vítová, Tomáš Dohnal, Otto Heller
  4. ročník – Tomáš Jarolím, Jan Dvořáček, Sofia Pallo, Ela Dorotíková
  5. ročník – Tomáš Buchta, Bruno Jankovič, Elen Štěpánová, Stella Filipcová

Počasí našim sportovcům přálo, a i přes původní vyhlídky deštivého dne nakonec nespadla ani kapka, krom potu, který děti vydali při svých výkonech. Žáci se střetli v porovnávání výkonu s udatnými sportovci, avšak i přesto jsme vybojovali 3 krásná umístění, která se držela ve znamení trojek – 3.místo za sprint v kategorii chlapci (2. ročník) získal Mikuláš Brůna, 3.místo za hod v kategorii dívky (2.ročník) získala Lucie Jarolímová a taktéž bratr Tomáš Jarolím 3. místo za skok v kategorii chlapci (4.ročník).

Všem zúčastněných děkujeme za jejich podané mimořádné výkony. Foto

Ivana Kurková 

Programovací test o ROBOTU MONOKLOVI

V pátek 2.6.2023 a ve středu 7.6.2023 proběhla v 5. a 6. třídách v hodinách informatiky programovací soutěž o robotu Monoklovi. Jednalo se o práci s programovacími bloky, s kterými se již žáci seznámili v soutěži Bobřík informatiky nebo v programovací hře Scratch. Pomocí těchto bloků museli naprogramovat robota Monokla tak, aby splnil požadované úlohy. Za vyřešení všech úloh mohli žáci získat celkem 108 bodů. Maximální počet bodů získala v kategorii 5. tříd Adriana Sklářová, za to jí patří 1. místo. Na druhém místě s počtem bodů 81 se umístili dva žáci: Bruno Jankovič a Patrik Dlabač. Na třetím místě s počtem bodů 69 skončil Lukáš Piačin. V kategorii 6. tříd to bylo velmi vyrovnané. Na prvním místě s počtem bodů 81 se umístili Zuzana Hamalová, Vašek Procházka, Radim Tyleček a Martin Dohnal. Druhé místo s počtem bodů 66 obsadili Ondřej Pilát, Martin Ivan, David Strnad, Daniel Tyleček, Daniel Dvorský a Anna Velímová. Na třetím místě s 63 body skončili Michal Horkel a Elen Korbelová. Vítězům a všem ostatním zúčastněným gratulujeme.

Eva Dohnalová Šimečková, Leoš Havránek