Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Únor 2024

Zánět spojivek v Beruškách

SPOJIVKY

Den v přírodě – Berušky

Den v přírodě únor 2024

Výlet do Světa techniky v Ostravě

Svět techniky Ostrava - Dětský svět

karneval ve třídách Berušky a Broučci

KARNEVAL plakát 24

 

Návštěva obecní knihovny

6. února navštívili žáci prvního stupně poprvé nové prostory obecní knihovny. Kromě připomenutí nejdůležitějších pravidel zacházení s knihami si žáci vybrali a vypůjčili knihu pro vlastní čtení. Po dohodě s paní knihovnicí Michaelou Daňkovou budeme tyto návštěvy pravidelně opakovat a doufáme, že takto přivedeme děti k pravidelnému čtení a lásce ke knihám. Foto

Lucie Velímová

Obvodní kolo recitační soutěže

V úterý 6. 2. 2024 se uskutečnilo v ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku obvodní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 75 žáků z deseti okolních škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii 1. tříd nás zastupovali Matúš Janešík, Stella Pallo a Tereza Uherková. V kategorii 2. a 3. tříd soutěžily Izabela Bedaňová, Klára Boháčová a Lucie Jarolímová. Sarah Vítová, Sofia Pallo a Jindřiška Čechová reprezentovaly naši školu v kategorii 4. a 5. tříd. V obrovské konkurenci nakonec uspěly Sarah Vítová ze 4. třídy, která vybojovala krásné třetí místo, a Stella Pallo z 1.A, která se umístila ve své kategorii na úžasném druhém místě a postupuje tak do okresního kola, které se bude konat začátkem března v Třinci.

Vítězům gratulujeme a všem recitátorům děkujeme za jejich výborné výkony a reprezentaci naší školy. Foto

Lucie Velímová

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Zápis do I. ročníku:  9. 4. 2024  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe do 2. 4.  2024 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte zde. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

2. pololetí 2023/2024 ve ŠD

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Únor 2024

Sluníčka v únoru 2024