Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Květen 2022

Berušky v červnu 2022

Broučci v červnu 2022

Hvězdičky v červnu 2022

Sluníčka v červnu 2022

Červen 2022

Projektový den ve škole “Od zrníčka k chlebu”

Projekt od zrníčka k chlebu

Den matek

Svátek matek je krásnou příležitostí, jak ocenit mateřství a rodinné vazby. Děti naší školy se přičinily o krásnou oslavu svátku svým vystoupením ve staroveské hasičárně. Všichni hosté odměnili potleskem soubor Písklata, recitátory i tanečníky souboru Ondřejnica. Foto

Jaromír Chvostek

Klobouky

Máte rádi klobouky? 

Jestli ano, nabízejí vám klobouky nových stylů a různorodého využití naši šesťáci. Je libo Krokodýlí klobouk, Kouzelnický klobouk Boba a Bobka, Klobouk fešáka Huberta, Vodníkův klobouk nebo Žirafí mládě? V šestce jsou na skladě. Pokud byste si je chtěli vyrobit, sepsali módní návrháři i popis pracovního postupu jejich výroby a předvedli na módní přehlídce. Foto

Jaromír Chvostek

Učíme se poskytnout 1. pomoc

Dne 19. 5. přijely za námi do školní družiny paní lektorky 1. pomoci, aby naučily děti poskytnout základní 1. pomoc. Připravily tři stanoviště a děti se postupně vystřídaly na všech stanovištích. Na prvním stanovišti se děti věnovaly (Pokračování textu…)

Projektový den ve škole – Hvězdičky

Dne 19. 4. 2022 proběhl ve třídě Hvězdičky plánovaný Projektový den na téma Dopravní výchova.  

Projekt Dopravní výchova