Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Září 2021

Velká cena malých zoologů

Dne 15.9. 2021 se 4 sedmičlenná družstva vybraných žáků ze 4. třídy a 5. tříd zúčastnila tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “ Motýli ČR“ (Základní anatomie, vývojová stadia, živné rostliny, denní i noční motýli vyskytující se v přírodě České republiky, invazní druhy, ohrožení a ochrana, zajímavosti.) Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže.

S. Janečková

Stará Ves nad Ondřejnicí – snížení energetické náročnosti a rekonstrukce kotelny základní školy

Název programu:

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR

Název projektu:

Stará Ves nad Ondřejnicí – snížení energetické náročnosti a rekonstrukce kotelny základní školy

Obsah projektu:

ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. – rekonstrukce střechy, výměna oken a dveří, zateplení pláště budovy, rekonstrukce kotelny

Poskytovatel dotace:                   Ministerstvo financí ČR

Realizace projektu:                      rok 2020 – 31. 7. 2021

Celkové náklady:                         32.382.557,24

Dotace ze státního rozpočtu:     20.000.000 Kč

Vlastní zdroje obce: 12.382.557,24 Kč

 

Velký úspěch žáků naší ZŠ – Už tam budem!

První letní den šli žáci 8. třídy (školní rok 2020/21) do pořadu vysílaného na ČT Déčko s názvem „Už tam budem?“. Soutěže se zúčastnili: Jan Bohoněk, Klára Otáhalová, Veronika Slaná, Hana Pindurová, Richard Jančák a já jakožto náhradník. Soutěž se odehrává v prostorách U6 a areálu Dolních Vítkovic. Kromě nesnesitelného vedra jsme museli projít několika vědomostními a sportovními úkoly, abychom sbírali body a měli na konci lepší skóre než protější tým. Prováděli nás dva moderátoři: Karel Zima (Ducháček) a Petr Stach (Továrník). Soutěž se zabývá vědou.

Proti nám soupeřil o rok starší tým z Dubu nad Moravou. Ze začátku jsme se báli, protože byli o dost urostlejší a vyšší než my. Ale uhráli jsme s nimi velmi napínavý souboj. Pořád jsme se předháněli ve vedení. Ale pro naši školu to bylo do třetice všeho dobrého. Vyhráli jsme, užili jsme si to a máme hodně nových zážitků a zkušeností z natáčení. Foto

Vojtěch Koval

A je to tady!

Za vyloženě podzimního počasí jsme zahájili školní rok 2021/22. Ve škole jsme po prázdninách přivítali 245 žáků, z toho 34 prvňáčků. Ti jsou letos ve dvou třídách a v doprovodu svých rodičů byli slavnostně uvítání v naší škole. Tradičního vítání se účastnilo vedení školy spolu s panem starostou ing. D. Dvořákem a panem farářem Mgr. J. Slavíkem.

Věřím, že tento školní rok již nebude poznamenán koronavirem a my nebudeme muset naše vyučování zahajovat slovy: “…slyšíme se?”. Vždyť my všichni si chceme užívat novinky, které nás tady čekají – nová hřiště za školou, venkovní učebnu, jazykovou učebnu, čítárnu, nové atrium a hlavně všichni chceme být pospolu a prožívat to, co nám minulý rok nedovolil.

Přeji tedy nám všem poklidný a příjemný školní rok. Foto 1 Foto 2

Nový školní rok ve školce

Milí rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce 2021/2022. Věříme, že to bude dobrý rok, že nebudeme nuceni provoz naší školky z hygienických důvodů přerušit a budeme moci dětem dopřát hodnotné celoroční vzdělávání i zajímavé doplňkové kulturní, sportovní a poznávací akce. Přejeme hlavně nejmladším Beruškám, aby se brzy a úspěšně na školku adaptovaly, aby bylo co nejméně slziček a aby co nejdříve poznaly, že ve školce je jim dobře. Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a dařilo a aby Vám, rodičům, dělaly radost. Všechny paní učitelky, paní asistentky, kuchařky a paní školnice pro to udělají, co je v jejich silách. 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu