Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Leden 2024

Plán akcí v MŠ na měsíc únor

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc únor

Zápis SRPŠ ze dne 7. 11. 2023

Řešeny dotazy ze stran rodičů na vedení školy:

Paní Dzidková dotaz za ZŠ

Omluvenky ZŠ. Dle školního řádu buď online v Bakaláři nebo písmeně do žákovské knížky. Reálně vyžadováno vždy zapsat do ŽK, tzn. rodič mnohdy omlouvá duplicitně.

Yvetta Kunzová:

Ze strany školy v řešení. Změna od pololetí, omluvenky budou dle ŠŘ. Výhledově pouze v Bakaláři. Jednalo se o snahu zamezit, aby si starší žáci neomlouvali hodiny sami v případě, že by získali přístupové údaje rodičů.

 

Paní Dzidková dotaz za MŠ:

Poplatek portfolio MŠ. Prezentováno jako povinnost školky, nicméně vybírán od rodičů poplatek 300 Kč první rok a následně 100 Kč každý další školní rok.

Yvetta Kunzová:

Zavádějící prezentace. Poplatek není povinný, ale dobrovolný.  Rozchází se úhrady za portfolio školka/škola. Do budoucna sjednocení, změna v komunikaci s rodiči. (Pokračování textu…)

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o pololetních prázdninách nebude.

Klečková Jana

Omezený provoz MŠ dne 2. 2. 2024

Vážení rodiče, oznamujeme tímto, že provoz mateřské školy bude dne 2. 2. 2024 pouze v budově Nad Zámkem 497, ve třídách Broučci a Berušky. Děti ze třídy Sluníčka přihlášené k docházce na tento den si přinesou přezůvky a náhradní oblečení do třídy Broučci a děti ze třídy Hvězdičky pak do třídy Berušky. 

Děkujeme za pochopení.  

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2025.

Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň

V pondělí 22.1.2024 se nejlepší recitátoři z prvního stupně utkali ve školním kole recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Tři nejlepší recitátoři z každé kategorie mají možnost postoupit do obvodního kola recitační soutěže, které se bude konat v Brušperku. V první kategorii soutěžili žáci 1.ročníku. Na stupně vítězů dosáhli Stella Pallo (1.místo), Matúš Janešík (2.místo), Tereza Uherková a Kristýna Kaštovská (3.místo). Ve druhé kategorii, kde se utkali žáci z 2. a 3. ročníku, se na prvním místě umístila Lucie Jarolímová, druhé místo obsadila Klára Boháčová a třetí místo vybojovala Izabela Bedaňová. Ve třetí kategorii soutěžili žáci 4. a 5. ročníku. V této kategorii zvítězila Jindřiška Čechová, Sarah Vítová obsadila 2. místo a Sofia Pallo skončila na 3.místě.  Všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité odpoledne a výhercům přejeme mnoho úspěchu v obvodním kole. Foto

Lucie Velímová

Turnaj ve stolním tenise

Nový rok 2024 jsme zahájili sportovně. 10. 1. 2025 se uskutečnil turnaj v ping pongu. Na nižším stupni se zapojili žáci 1. až 5. třídy, na vyšším žáci 6., 7. a 9. třídy. Prvňáčci, ti zvítězili úplně všichni díky své odvaze zahrát si tzv. kolotoč. Nejvíce se dařilo J. Klučikové. V kategorii 2. – 5. tříd soupeřilo 12 žáků, na 3. místě se umístil S. Ryba, na 2. místě J. Hyneček, vítězem se stal T. Bedaň, všichni žáci 5. třídy. Vyšší stupeň reprezentovalo 8 žáků. 3. místo patří T. Buchtovi (6. třída), druhé R. Velímovi (9. řída), zvítězil D. Bilý (6. třída). Foto

Romana Němcová, Petra Zajícová

Začátek zimy ve školní družině

Začátek zimy žáci školní družiny trávili tvořením výrobků na vánoční jarmark, zdobili stromečky nejenom ve svých třídách družin, ale taky ve školní jídelně, zpívali vánoční koledy. Pod stromečky je pak čekali krásné dárky v podobě hraček, stolních her a hlavolamů, ale taky dětské šicí stroje. Počasí dopřálo dětem nadílku sněhu, kterou jsme (Pokračování textu…)

Pohybově-tvořivý workshop

Naši školní družinu navštívili pedagogové z DDM Ostrava Poruba. Společně s vychovatelkami připravili pro děti zábavný workshop. Děti rozvíjely své pohybové, kreativní a taneční nadání, zažily odpoledne plné smíchu a zábavných aktivit. Jak si děti činnosti užívaly, můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Návštěva myslivce

Na návštěvu do školní družiny přijel myslivec pan MVDr. Pavel Drastich. Přinesl sebou na ukázku dětem kožešiny, rohy, parohy i kly od prasete divokého. Kromě vyprávění o divokých zvířatech, myslivec nabídl dětem k vyzkoušení dalekohled, loveckou trumpetu, mohly si osahat různé druhy kožešin. Vyprávění i ukázky se dětem hodně líbily. Děti předem nasbíraly množství kaštanů, kukuřice a žaludů, které odevzdaly panu myslivci pro zvířátka v lese. foto

Jana Klečková