Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Říjen 2020

Úkoly na týden 19. – 23. 10.

Zdravím všechny. Předpokládám, že úspěšně pracujete sami a že vám všechno jde hladce. Ještě celý příští týden budeme v ČJ opakovat Abecedu, Slovo, věta, písmeno a Pořádek slov.

V M jsme se domluvili, že pomalu začneme číselnou řadu do 100 a orientaci v ní. To jsou ty kartičky, které jsme si ukazovali, jak si je máte připravit. Přibude vám psaní, protože jsem na něj ve čtvrtek zapomněla a samozřejmě budeme pokračovat ve čtení.

Přeji pohodové učení, kdybyste něco nestíhali, dotáhnete vše o prázdninách ten další týden. A doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 sejdeme všichni v naší třídě a učení přes počítač ukončíme.

PO 19. 10.

M

 – PS 25 – opravím ve škole

Vyrobit karty do 100 – ve složce mají kartičku se třemi okýnky na 100 a jednu kartičku jako př. na desítky. Posílám i výkresy na tyto kartičky. Prosím, narýsujte dětem, vystřihnou a napíší sami (velkým, čitelným přes celou kartičku). 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jednotky 0 – 9 si vezmou ze složky s číslicemi.

Pak dnes jen skládat desítky 0, 10, … – 100 a zpět, pak zkusit zpaměti a stačí.

ČJ

A – Najdi ve složce lístek  – i slovo židle – rozstříhej, seřaď a nalep do S – 2 – poslat – Z

PV – Pořádek vět – podepsaný list – odstřihni pohádku

O Budulínkovi, rozstříhej jen na řádky (věty). – Někteří mají, viď Marťo a jiní. Do S – 2 napiš nadpis

O Budulínkovi a správně vlep. Šikovní – bude i obrázek? Poslat – Z

PS – 9, 10 opravím ve škole

ČT – 26 – jen zopakuj – název básně, autora, knihu, sloka, verš, rým – ústně

  (Pokračování textu…)

Učivo od 19. 10. do 23. 10.

Pondělí 19. 10.

ČJ: PL s. 12 cv. 11–12,

      U s. 17 cv. 12 ústně, pak do ČJ-ML, prosím, poslat foto S/N

     Čítanka s. 26- číst

     Písanka s. 13

M: PL sloupce 105-108  S/N

AJ: zopakujte čísla str. 15/6,7 (poslech máte v mailu)

PR: U s. 13, PS s. 17 cv. 1, 2

 

 Úterý 20. 10.

ČJ: U s. 17 cv. 13, 14 – ústně, PL s.12 cv. 13, 15 – prosím poslat foto s. 12 S/N 

      Čítanka s. 27- číst a ústně odpovídat na otázky

M: PS s. 29 – prosím, poslat foto, Z

PR: U s.11-12 číst

(Pokračování textu…)

Úkoly pro 1. třídu 19. 10. – 23. 10. 2020

Pondělí:

ČJ: 

 • Nafocený papír str. 26 „ kopeček“  – 2 řádky
 • Moje první psaní 31 – 4 řádky
 • Živá abeceda 25 – první tři cvičení podle zadání dole

M: 

 • Nafocený papír str. 5 – cvičení A, B, C podle zadání na stránce
 • Malý zelený sešit MATEMATIKA – pište předepsané znaky: < = > + –

Úterý:

ČJ: 

 • Moje první psaní str. 32
 • Nafocený papír 26 „ dolíček“ – 2 řádky
 • Živá abeceda 25 dokončit podle zadání dole

M:  

 • Nafocený papír str. 6 – cvičení A, B, C, jedničky píšeme: malá čárka nahoru, zastavím, šikmo dolů k bříšku

(Pokračování textu…)

Přednáška výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě?

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás video natočené Mgr. Veronikou Chrástkovou – speciální pedagožkou, která tuto přednášku měla vést. Přiloženy jsou i pracovní listy, které si můžete stáhnout.

 Pracovní list 1     Pracovní list 2      Pracovní list 3         Pracovní list 4

Podzim v ŠD

Letos neproběhla školní akce Vítaní podzimu jako uplynulé roky, ale žáci školy i školní družiny mohli přivítat podzim malováním a zdobením dýní. Žáci zdobili a malovali ve skupinách, společně se doplňovali. V celoškolním vyhodnocení se díky své snaze a úsilí umístili na nádherném prvním a druhém místě. Srdečně jim gratulujeme. Ve školní družině dále proběhli i jiné vydařené akce a to například týden s dopravní výchovou, kde žáci tvořili různé dopravní značky (znali jejich význam), semafory, nebo dokonce celé křižovatky. Hráli pexeso s dopravní tématikou a procvičili si své znalosti ohledně chování a bezpečnosti na cestě, cyklostezce a na chodníku. Proběhl i týden s tématem ovoce a zelenina. Žáci, za použití různých výtvarných technik, tvořili ovoce a zeleninu. Účastnili se soutěže (ochutnávky) v rozpoznávání ovoce a zeleniny pouze jedním ze smyslů a to podle chuti. Foto

Vychovatelky školní družiny

Celoroční hra ve školní družině

Ve všech odděleních školní družiny letošní školní rok probíhá celoroční hra s názvem Včely. Žáci se dozvěděli, jakým vývojem včela prochází, z jakých částí se skládá tělo včely, jaké produkty od včel získáváme. Žáci si namalovali včelku do svého slovníčku, absolvovali kvíz a za použití různých výtvarných technik namalovali nebo vytvořili včelu. Čeká je další poznávaní, soutěže a hry. Foto

Celoroční hra

Jana Klečková

Vítáme podzim

Venku již panuje podzim, který jsme každoročně vítali spolu s rodiči tvořením podzimní výzdoby. Naše tradiční vítání podzimu díky opatřením nemohlo letos proběhnout. Ale díky panu Petrošovi, který nám opět daroval dýně, se mohl náš vestibul změnit na krásnou podzimní výstavu. Žáci všech ročníků v rámci pracovních činností a také školní družiny zdobili dýně. Techniky byly různé a opravdu velmi nápadité. Hlasování rozhodlo o těchto vítězích:

 1. místo: žáci ŠD, Tomáš Dohnal a Lukáš Janešík (1. tř.)
 2. místo: Ema Šimíčková, Ema Špidlová (1. tř.), Daniel Slaný (9. B.)
 3. místo: Martina Hutěčková, Vanesa Lojkásková, Nela Kopecká, Jindřiška Čechová (2. tř.), Ema Müllerová, Karolína Polášková, Gabriela Zahradníková (2. tř.), Vít Posolda, Jakub Skopek (1. tř.)

Poděkování patří všem zúčastněným, vyučujícím a zejména panu Petrošovi. Obrázky

Úkoly od 14. do 16. 10. 2020

Zdravím ze školy nucené domácí pecivály.

Ve škole jsme si připravili spoustu materiálů, aby se nemuselo zbytečně psát. Z domácí výuky jsem vyřadila PRV (zvládneme sami ve škole) a všechny výchovy. Víc výuku ořezat nemohu. Předpokládám, že vše je tvořeno jen na těch 8 pracovních dnů, proto máme materiály na opakování učiva jak z M, tak z ČJ.  Rodiče budete potřebovat minimálně, pracujte samostatně jako ve škole po zadání úkolů.  

Připomínám, že distanční výuka je povinná a musí být hodnocena. Způsob hodnocení bude zapsán za každý zadaný úkol takto:

 • Známkou Z
 • Splněno – nesplněno – S/N

A odevzdávání úkolů? Pokud budete vypracovávat do sešitů, oznámkuji až ve škole. Vypracování v PS z M taky stačí až přinést do školy. Jinak úkoly pošlou rodiče tak jak jsou zvyklí zminula tj. ofotit a poslat na tento email.

Posílám úkoly zatím do pátku.

středa 14. 10.

M – PS 21 dodělat, pokud jste nestihli ve škole a

PS 22 – Z

(Připomínám, jako ve škole:

V 1. cv. – po přečtení vyznačit modře a červeně důležitá čísla, uvědomit si,

co znamená slovo prodali. Znázornit – modrá, červená, vyznačit desítku a zeleně výsledek.

Ve 2. cv. – ve znázornění 2. řádku přebarvi červené kuličky na modré a dokresli do 15. Pak můžeš vyznačit o 7 méně.

Ostatní úkoly postupně počítej.)

ČJ – Najdi ve složce úzký proužek s prvním slovem Konvalinka – rozstřihej a poskládej podle abecedy, vlep do sešitu S – 2 – Z

Najdi ve složce papír A4 – věta: O prázdninách jsem chodil … – rodiče pošlou – S/N

ČT – 23 – přečti článek Borovice

(Pokračování textu…)

Učivo do 16. 10.

Středa 14. 10.

ČJ: U s. 16 cv. 8 ústně, PL s. 11 cv. 6, 7, 8

    Čítanka s. 23- číst

M: 1. Do sešitu M-G rýsuj podle zadání: Narýsuj přímku m. Na přímce m vyznač body U, V, Z, X.                      Červeně  vyznač polopřímku VU a modře polopřímku ZX. – prosím, poslat fofo, S/N

 1. PL sloupce 93, 94 – prosím, poslat fofo,

AJ: Slovíčka 5. lekce – naučit

       U s. 14- 15 cv. 1, 2, 3, 5

Čtvrtek 15. 10.

ČJ: U s. 17 cv. 7, 8 ústně zdůvodňovat, pak cv. 10 do sešitu ČJ – ML  – prosím, poslat fofo, Z

      Čítanka s. 24- číst a ústně odpovídat na otázky

M: PS s. 26 – prosím, poslat fofo, Z

PR: DÚ v sešitě

(Pokračování textu…)

Úkoly pro 1. třídu 14. 10. – 16. 10. 2020

Středa:

ČJ:  – Živá abeceda str. 23 podle zadání dole

 • Nafocený list se zeleným okrajem – podle zadání dole, + dokreslete co nejhezčí rybu

M:  – Nafocený papír str. 2 – cvičení A, B podle zadání, ve cvičení B doplňte znaky nerovnosti mezi

          velké a malé obrázky

(Pokračování textu…)