Archiv měsíce: Září 2023

Slučování 4. oddělení školní družiny

Z důvodu provozu družinových kroužků budou žáci 4. oddělení pravidelně rozděleni:

 • v pondělí, v čase od 12:45 do 16:30, v 1. a ve 2. oddělení školní družiny,
 • v úterý, v čase od 13:15 do 16:30, v 1. a ve 2. oddělení školní družiny.

Jana Klečková

Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ

Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ve školním roce 2022/2023

Stav k 1. 9. 2022:

Pokladní hotovost 20,-
Stav na BÚ 4357,10
Celkem 4377,10

Příjmy – školní rok 2022/2023:

Převod ze škol. roku 2021/2022 4 377,10
Dary rodičů, sponzorské dary 149 281,-
Za sběr ZŠ+MŠ 3 790,60
Od žáků ZŠ za dopravu 7 970,-
Od dětí MŠ za dopravu, vstupné 58 521,-
Celkem 223.939,70

Výdaje – školní rok 2022/2023:

Doprava + vstupné (kulturní a sport. akce) ZŠ 80 929,78
Doprava+ vstupné (kulturní a sport. akce MŠ 58 521,-
Odměny pro žáky 7 046,-
Poplatky BÚ 2 702,-
Ostatní výdaje (vánoční stromek, …) 620,-
Obaly na učebnice, pomůcky 32 294,-
Vydáno za sběr pro MŠ 1 481,-
Celkem 183 593,78  

Zůstatek k 31. 8. 2023

Příjmy celkem: 223 939,70
Výdaje celkem: 183 593,78
Zůstatek: 40 345,92 Kč
       z toho hotovost: 22  855    Kč
       Běžný účet: 17 490,92 Kč

        

Ve Staré Vsi n. O., dne 4. 9. 2023

Lenka Fabíková

Adaptační kurz ve Spálovském mlýně

I v letošním školním roce se naši šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně v doprovodu svých třídních učitelek Alexandry Weczerkové, Romany Němcové a paní asistentky Petry Ivánkové. Hlavní cílem kurzu bylo utužení kolektivu dětí a upevňování vzájemných vztahů ve třídě. Skvělá atmosféra již začala ve vlaku a panovala po dobu celého kurzu. Ve Spálově na naše žáky čekaly zkušené instruktorky, které si připravily plán plný kolektivních her a soutěží. Ve čtvrtek byl připraven program v podobě stezky odvahy a následující diskotéky, kterou si všichni dle slov žáků moc užili. S náplní kurzu, jídelníčkem a ubytováním byli všichni spokojeni. Děkujeme instruktorkám a našim skvělým šesťákům. Věříme, že si z pobytu odnesli spoustu zážitků. Foto

Eva Dohnalová

 

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 19. září 2023

 1. Uvítání nově zvolených členů SRPŠ (kromě zástupce třídy MŠ Hvězdiček, tam ještě nedošlo k volbě)
 2. Stávající předseda Ing. Pavel Raška odstupuje z pozice předsedy z časových důvodů
 3. Volba nového předsedy SRPŠ – zvolena jednohlasně Ing. Lenka Špidlová (zástupkyně 7.B)
 4. Nová předsedkyně Ing. Lenka Špidlová společně s Evou Galáskovou přicházejí s nápadem školní sběr – jednodenní akce – První sběr starých školních sešitů, pracovních sešitů, výkresů Nakonec zvolen termín příští úterý 26.9.2023. SRPŠ zajistí přistavení vozíku před hlavní vchod ZŠ a rodiče či děti mohou odevzdat vytříděné materiály (viz popis výše). Následně budou odvezeny do Sběrny Krmelín. Vozík bude přistaven v čase 6:30 – 8:00, 11:30 – 12:30, 14:30 – 15:30 h. Sehnání řidičů, aut s koulí a vozíků – členové SRPŠ.
  Propagace – tvorba umístění plakátu na „akci vozík“ – Mgr. Yvetta Kunzová.
  Vložení na obecní FB – Zuzana Pallo.
 5. Zástupce SRPŠ v radě ZŠ – Marie Javorková (za SRPŠ 9. B) popisuje aktuální postupy při klasickém odvážení sběrných surovin. Sběrna Stará Ves – pan Nepraš (2x ročně). A sběrna Krmelín. P. Javorková přednesla návrh – rozdělování plateb na MŠ a ZŠ, aby neměla paní účetní Lenka Fabíková problém platby dohledat. Peníze docházejí, ale Krmelín posílá 2x ročně. Když rodiče si cenu nechají rodiče vyplatit na sebe, dostanou nižší cenu – např. 0,50 Kč, když na účet SRPŠ, tak posílají 1 Kč. Sběrna Krmelín přidává nyní 50 %. Předsedkyně Ing. Lenka Špidlová ověří v Krmelíně a upřesní zasílání (kvartálně/měsíčně?).
 6. Jak bude probíhat Vánoční jarmark – zatím předpoklad jako v minulosti. Upřesníme dne 7.11.2023 na další schůzi SRPŠ.
 7. Paní ředitelka ZŠ Mgr. Yvetta Kunzová popisuje nadcházející akce ZŠ – Vítání podzimu & Rej masek, bude se prodávat párek v rohlíku, buchta, káva. Účast SRPŠ asi není nutná.
 8. Příspěvky z darů rodičů, plesu, sběru a akcí se použily na dopravu žáků na akce, na pořízení papírů do VV a PČ, dále na obaly a pomůcky, nákup 2 ks pingpongových stolů do chodeb, polepů na schody a výdaje kulturních akcí (den dětí, Xixa má talent, vítání jara, vánoční jarmark, pasování prvňáčků atd.). Přesný rozpočet je k nahlédnutí na sekretariátě školy.
 9. Odhlasovány poplatky pro SRPŠ ve stejné výši jako v loňském školním roce:
  – 400 Kč příspěvek za žáka ZŠ
  – 900 Kč dítě v MŠ
  – návrh na zlepšení: posílat dary SRPŠ účtem/QR kódem
 10. Školní ples – stanoven termín na 19.1.2024.
  návrhy na zlepšení:

  • včas stanovit termín
  • možnost zaslat finanční částku jako cenu do tomboly
  • zůstat u hudby s DJ (menší částka, vyšší zisk pro SRPŠ – děti)
  • možnost platby QR kódem
 11. Dotaz na téma využití finančních prostředků, které se vydělají na plese a dalších akcích SRPŠ v tomto roce. Návrhy paní ředitelky Mgr. Kunzové – interaktivní tabule do tříd, kde nejsou, ale jsou velmi drahé (cca 100 tis). LCD panel – ač s okleštěnými vlastnosti cca do 80 tis. Kč.
  Zatím tedy nejlogičtěji vychází nakoupení profesionální hardware pro ozvučení školních akcí. Např. Vítání jara, XIXA má talent, vánoční besídka apod.
 12. Převedení bankovního účtu SRPŠ – nyní vysoký poplatek za vedení účtu a ještě bez internetového bankovnictví. Předsedkyně p. Ing. Lenka Špidlová při převodu oprávněné osoby na něm ověří snížení poplatků, zavedení internetového bankovnictví. V případě zásadně výhodné ceny převede účet pod jinou banku.
 13. Odloučená třída 6.A ve 3. patře – chtějí ping-pong stůl, bohužel na něho není místo. Mají ale k dispozici celou tělocvičnu. Případně doporoučené hry: céčka, čára, guma.
 14. Zástupce SRPŠ v radě ZŠ Bc. Michaela Janošková, DiS. referovala o možné spolupráci s kulturní komisí obce. Např. na akci zatím pracovně nazvané „branný den“, která se bude pořádat KK společně s armádou ČR – radarová stanice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Např. členové SRPŠ zajistí občerstvení, budou prodávat, co se vydělá – opět na účet SRPŠ. Termín akce bude upřesněn.
 15. Dále Michaela Janošková společně s předsedkyní Ing. Lenkou Špidlovou zpracují článek do obecního zpravodaje o fungování SRPŠ, termínu plesu, o tom, co se koupilo loňském roce za vydělané peníze apod., osvěta o možnosti sběru – sběrny Stará Ves a Krmelín.
 16. Další schůzka SRPŠ 7.11.2023 po třídních schůzkách na 16:30

Přítomní za SRPŠ:

třída ZŠ       
1.A    Zuzana Pallo 6.A Bc. Jana Filipcová
1.B    Daniel Kaštovský 6.B    Veronika Kunčárová
2. Elen Vítová 7.A Ing. Pavel Raška
3.A  Bc. Martina Lednická 7.B   Ing. Lenka Špidlová
3.B   Romana Chrenková 8. Ing. Petra Paličková
4. Eva Galásková 9.A    Ing. Václav Šmýra
5. Anna Zahradníková 9.B      Marie Javorková
třídy MŠ       
Berušky Ing. Lenka Dzidková Hvězdičky  
Broučci Ing. Pavlína Šperlínová Sluníčka Mgr. Veronika Dekleva

Zástupce SRPŠ v radě školy: Bc. Michaela Janošková DiS., Marie Javorková

Za ZŠ a MŠ: Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ, zástupkyně Mgr. Zuzana Stejskalová

Omluveni: Václav Šmýra (9.A)

Zapsáno dne 19. 9. 2023,
Marie Javorková, Bc. Michaela Janošková DiS.

Základní informace

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Kontakty: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 218

Konzultační hodiny: Kdykoliv po předchozí domluvě.

S čím Vám mohu pomoci?   

 • kariérové a výchovné poradenství
 • volba povolání a uplatnění na trhu práce (individuální pohovory)
 • pomoc při výběru střední školy
 • zajištění přihlášek na SŠ
 • propagace středních škol
 • průběžné informování o organizaci přijímacích zkoušek na SŠ
 • spolupráce s ÚP v Ostravě
 • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a chování) a žáků nadaných
 • péče o žáky se SVP (žádosti o odborné vyšetření)
 • spolupráce s PPP, SPC, SVP 

Aktuality

 • Sdělení MŠMT o termínech přijímací zkoušek pro školní rok 2023/2024 zde.
 • Prezentace škol v Moravskoslezském kraji 2023
  Vážení rodiče, posílám přehledný seznam veletrhů a výstav, na nichž se budou prezentovat střední školy a další organizace z oblasti školství z našeho kraje. Vše proběhne do konce roku 2023. Vřele doporučuji navštívit VELETRH STUDENT A JOB v Ostravě. https://remeslomarespekt.msk.cz/clanek/prezentace-skol-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2023/ 

Den v přírodě s Broučky

Den v přírodě 15. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

ŠD v 1. pololetí 2023/2024

Sluníčka v září 2023